Géniové mají své zvláštnosti, které netvoří jen roztomilý kolorit jejich životopisů, ale ovlivňují i jejich vzájemné vztahy. Týkalo se to i dvou „kouzelníků“, kteří dali lidem do služeb elektřinu. Thomase A. Edisona (1847-1931) a Nikoly Tesly (1856-1943). Jejich povahové rysy a rozdílný přístup k objevování popisuje i server livescience.com.

Srbsko-americký vědec Nikola Tesla byl brilantní a excentrický génius, jehož vynálezy umožnily příchod moderních energetických systémů a také masové komunikace.

Jeho bývalý šéf Thomas Edison byl legendárním americkým vynálezcem žárovky, fonografu zachycujícího zvuk a pohyblivého obrazu. Tito dva vedli v osmdesátých letech 19. století takzvanou „válku proudů“, jejíž vítěz by rozhodl, jakým elektrickým systémem bude energií napájen svět. Tesla stál na straně střídavého proudu a Edison stejnosměrného.

Pokud jde o tento spor, ten historie vyřešila. Když se podíváte na svou zásuvku, je připojena na střídavý proud. Tohle Tesla vyhrál. Stále se ale vede debata, kdo z těch dvou byl větší vynálezce.

„Jsou to osobnostně jiní vynálezci, ale opravdu nemůžete říci, že jeden je větší, protože americká společnost potřebuje Edisony a potřebuje i Tesly,“ říká W. Bernard Carlson, autor knihy „Tesla: Vynálezce věku elektřiny“ (2013).

Tesla měl zvláštní druh paměti, která mu umožňovala, že si mohl velmi přesně vzpomenout na obrazy a objekty. To mu umožnilo přesně vizualizovat složité 3D objekty a v důsledku toho mohl vytvářet prototypy pomocí několika předběžných výkresů.

„Opravdu své vynálezy vynalézal ve své představivosti,“ řekl Carlson pro web Live Science. Oproti tomu Edison byl spíše jakýmsi řemeslníkem. „Kdybyste šli do laboratoře a pozorovali ho při práci, zjistili byste, že bude mít věci rozložené po celé lavici: dráty a cívky a různé části vynálezů.“

Nakonec získal Edison 1 039 patentů a Nikola Tesla méně než 300 po celém světě. (Samozřejmě, že Edison měl více asistentů, kteří mu pomohli vymýšlet vynálezy a také koupili některé z jeho patentů. Známá je jeho věta, když fonograf, předchůdce gramofonu, načrtl na kus papíru a řekl svému spolupracovníkovi: „Udělejte tohleto.“)

„Ačkoli žárovka, fonograf a pohyblivé obrazy jsou proslulé jako nejdůležitější vynálezy, které společnosti dal Edison, další lidé již pracovali na podobných technologiích,“ uvedl Leonard DeGraaf, archivář v Thomas Edison National Historical Park v New Jersey a autor knihy „Edison a vzestup inovací“(2013).

„Kdyby Edison tyto věci nevynalezl, udělali by to ostatní.“

Edison krátkozrace odmítl Teslovu „nepraktickou“ představu o střídavém proudu a jeho využití k přenosu elektrické energie a místo toho propagoval svůj jednodušší, ale méně účinný stejnosměrný systém.

Tesla se také zabýval technologiemi, které neměly jasnou poptávku na trhu. Jeho motor na střídavý proud a vodní elektrárna v Niagara Falls stály na počátku skutečné elektrifikace světa.

Tesla také strávil léta práce na systému určeném k bezdrátovému přenosu hlasů, obrazů a pohyblivých obrazů – což z něj dělá futuristu a opravdového otce rozhlasu, telefonu, mobilních telefonů a televize.

„Celý náš masový komunikační systém je založen na Teslově systému,“ říká Marc Seifer, autor knihy „Kouzelník: život a doba Nikoly Tesly“ (2001).

Bohužel, Teslův velký plán nevyšel, když byl jeho finanční podporovatel J. P. Morgan zklamán roky neúspěchů.

Edisonův trvalý odkaz není v patentech nebo technologiích, ale v jeho továrnách na vynálezy, které rozdělily inovační proces na malé úkoly, které prováděly řady pracovníků. Edison například dostal nápad na pohybovou kameru nebo kinetoskop na základě rozhovoru s fotografem Edwardem Muybridgeem, ale pak nechal většinu experimentů a prototypů na svém asistentovi Williamu Dicksonovi a dalších. Díky tomu, že se paralelně vyvíjelo více patentů a vynálezů, Edison zajistil, aby jeho asistenti měli stabilní finanční situaci a mohli pokračovat v experimentování a vylepšování dalších návrhů.

Tesla stál na počátku moderních inovací, tak jak je dnes známe. Teslovy vynálezy jsou páteří moderních energetických a komunikačních systémů, ale postupem doby upadal do zapomnění a nakonec zemřel opuštěný v roce 1943. Na vrcholu své kariéry byl Tesla charismatický, městský založený člověk a vtipný společník, který  mluvil několika jazyky a stýkal se se spisovatelem Markem Twainem a Rudyardem Kiplingem. Měl povahové zvláštnosti, byl například fanatikem hygieny a měl také některé zvláštní obsese, například se bál ženských náušnic.

Edison zase špatně slyšel a byl spíše introvert s několika málo blízkými přáteli. Jeho špatné povahové vlastnosti se projevily také v tom, jak zle dokázal útočit proti Teslovi během války o střídavý proud. Poskytl také konzultace, jak se má postavit první elektrické křeslo s použitím stejnoměrného proudu a to až do krutých detailů.

Tesla byl vysoký, štíhlý a impozantní, s bezvadným knírem a měl smysl pro styl. (Jeho klobouk je vystaven v muzeu v Srbsku.)  Oproti tomu Edison na sebe moc nedbal, jeho oblečení prý bylo zcela zapomenutelné a boty nosil o dvě velikosti větší.

A tak bychom mohli pokračovat. Jedno jim ale bylo společné. Vypracovali se díky svému úsilí a tvrdohlavosti a zájmu o to, aby jejich vynálezy skutečně fungovaly.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner