ROZHOVOR: Lidé se nedělí na chodce, motoristy a cyklisty, jet autem občas potřebujeme všichni. Proto je omezování aut ve městech nesmyslné, říká Štěpán Rada ze spolku OSBID (Občané pro svobodnou a bezpečnou individuální dopravu). Pokud se v Praze dostaví všechny klíčové dopravní stavby, bude doprava ve městě podle něj bezproblémová. Jak by řešil vnitřní okruh, cyklostezky nebo parkování? Zeptali jsme se v rozhovoru.

Jedna z největších pražských dopravních staveb, tunel Blanka, je v provozu dva roky. Jak podle vás funguje?

Funguje. Samozřejmě ne optimálně, neboť stále chybí celá řada dopravních staveb, které následně vytvoří jakýsi funkční celek, který zvýší efektivitu všech svých jednotlivých částí včetně Blanky, nicméně rozhodně situaci v Praze neuškodila, jak se někteří aktivisté snažili věc prezentovat.

Z negativ rozhodně vnímáme nesmyslné světelné závory, které vytvářejí jednoznačně více škody než užitku, propojení s řadou výjezdů na nešťastně omezenou povrchovou infrastrukturu (např. Patočkova, Svatovítská, Povltavská, V Holešovičkách apod.), nebo zbytečně nízké rychlostní limity. Rozhodně ale musíme pochválit odlehčení povrchové dopravě například v Holešovicích a na Letné, zrychlení a zkvalitnění spojení východních a západních oblastí Prahy, odlehčení levobřežní komunikaci v úseku od Letné po Barrandov a v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti provozu izolací individuální automobilové dopravy od cyklistů, chodců a MHD. Do budoucna doufáme v lepší uchopení navazujících dopravních řešení, čímž by Blanka mohla konečně využít větší část svého potenciálu.

Jak by mělo vedení Prahy dál pokračovat v dobudování dopravního systému? Má logiku dokončit vnitřní městský okruh? Auto-mat například tvrdí, že by se vůbec neměl dostavět.

Pochopitelně, že to smysl má. Čím více aut dostanete na systém okruhů, tím méně se vám jich sjede v centru, tím menší budou kolony, tím méně bude problémů. Jiná otázka je, zda jsou dopravní stavby financované korektně, ovšem to je otázka vztažitelná na všechny státní zakázky.

Pokud se vnitřní okruh dokončí, už teď se mluví o dalších návazných opatřeních – mýto do centra, nízkoemisní zóna už byla jednou schválena. Měl by být takhle omezován dojezd do centra Prahy?

Z našeho pohledu určitě ne. Ve chvíli, kdy bude funkční systém okruhů kolem Prahy, nelze předpokládat, že by do centra města někdo jezdil „z plezíru“, když bude mít tranzitní doprava lepší alternativu. Tedy, pojede-li někdo do středu města, je více než pravděpodobné, že jej tam přivádí nějaký důvod. Práce, zábava, návštěva příbuzných,… Ať je důvodem cokoliv, pokud je řidič ochoten absolvovat diskomfort spojený s jízdou autem v centru Prahy, patrně důvod přetrvá i poté, co mu vjezd zpoplatníme další daní, ať už ji nazýváme jakkoli. Výsledkem tedy nebude, že onen řidič bude stěhovat pračku či nemohoucí babičku metrem, ale jen a pouze to, že zaplatí další poplatek navíc.

V Praze je hodně slyšet organizaci Auto-mat, která se intenzivně vyjadřuje k veřejnému prostoru a dopravě. Vy takové aktivisty označujete za “perverzní”. Co vám na nich vadí?

Když pomineme samotný názorový rozkol, který není o tom, zda je lepší automobilová, nebo cyklistická doprava, ale o tom, zda je v pořádku nařizovat a zakazovat ostatním, jak se mají, resp. nesmějí, přepravovat, na této konkrétní organizaci nám vadí samotná podstata tohoto občanského sdružení, dnes zapsaného spolku, tedy to, že jde o profesionální aktivisty, kteří se ze svého hobby spočívajícího v regulaci životů Pražanů udělali slušnou obživu za státní peníze.

OSBID je přeci rovněž zapsaným spolkem…

To samozřejmě je. Ovšem rozdíl je, že jsme nikdy nepřijali ani korunu dotace, grantu či jiných veřejných prostředků, a po finanční stránce fungujeme jen a pouze z příspěvků našich členů a podporovatelů, což si může každý snadno ověřit na našem transparentním účtu, na který odkazujeme na našich webových stránkách www.osbid.cz.

Můžou vedle sebe ve městě jako je Praha žít motoristé, chodci a cyklisté? Bojuje OSBID proti cyklistům?

OSBID v žádném případě nebojuje proti cyklistům. Občas se vymezujeme vůči cyklo-aktivistům, nicméně s nimi jsou často v křížku i samotní cyklisté, kterým čas od času vadí, že se jimi spolky profesionálních cyklo-aktivistů zaříkávají. Naopak, na našem webu můžete najít třeba nedávný článek, kde jsme se rázně vymezili proti plánu městské části Praha 1 omezit v některých částech centra cyklistickou dopravu. Jak napovídá zkratka OSBID, tedy Občané pro svobodnou a bezpečnou individuální dopravu, jsme zastánci všech forem individuální přepravy, nejen té automobilové. Ta jen v poslední době potřebuje naše zastání nejvíce, protože si ji bere kdekdo na paškál, přičemž zapomíná, že se lidé nedělí na chodce, motoristy, cyklisty apod., ale že každý z nás využívá v různých situacích různé dopravní módy.

Uživatelé různých druhů dopravy vedle sebe mohou pokojně žít v Praze, stejně jako všude jinde na světě. Celá věc spočívá v ohleduplnosti, které se občas ve společnosti nedostává obecně, zdaleka nejen na silnici, a především v používání selského rozumu, který velí, že je třeba dopravní cesty plánovat podle reálné poptávky po daném druhu dopravy, nikoliv podle snů a představ blouznivých aktivistů. Jinými slovy, je rozhodně v pořádku stavět v rozumné míře cyklostezky a cyklopruhy, avšak ne tak, aby byla cyklodoprava, která tvoří v Praze méně než jedno procento přepravní práce, upřednostňována na úkor zbylých, majoritních, dopravních prostředků.

Za poslední rok se v Praze i dalších městech stalo velkým tématem parkování, mnohde se rozšiřují placené parkovací zóny. Jak by OSBID řešil parkování ve městech?

Na to neexistuje univerzální recept. Každé město, a u velkých měst každá jeho část, má svá specifika, ke kterým je třeba přihlížet při řešení otázky parkování. O mnoho smysluplnější jsou „modré zóny“ v centru Prahy, než třeba v poslední době spuštěné zóny na Praze 6… Vše je to otázkou pochopení problémů v dané lokalitě, ne o slepém kopírování modelů, které se hodí do určitých lokalit, kamkoli. O menších městech ani nemluvě – tam se na absurditě modrých zón shodují obyvatelé téměř bez výjimek.

Bylo by naivní očekávat, že bude každý moci zaparkovat přímo před svým domem, nicméně mimo nejužší centrum Prahy není situace téměř nikde tak kritická, aby přínos parkovacích zón převážil nad jejich negativy. Především je třeba si uvědomit, že aktuální posedlost zřizováním nových a nových zón povede brzy k situaci, kdy se svým autem nebudete moci jet nikam, protože bude město plné rezidentních zón. Je to proti svobodě mobility, a tedy i proti tomu, za co se od vzniku našeho sdružení stavíme.

Popisujete, co je na současném systému špatně. Ale jakou tedy navrhujete alternativu?

Platnost rezidentních parkovacích zón chápeme v nejužším centru, tedy na Praze 1, kde se nám poměr „modrých“ zón a klasického placeného parkování pro návštěvníky zdá rozumný. Jen je třeba přestat donekonečna ubírat jedna i druhá místa, což se již několik let postupně děje – namísto modrých a bílých čar se malují žluté, jako kdyby někdo nabyl dojmu, že seškrtáním počtu parkovacích míst ubyde i aut, která je potřebují využít, což je samozřejmě nesmysl

V dalších lokalitách (Praha 2, 3) navrhujeme posílení kombinovaných parkovišť, tedy těch, kde mohou za poplatek stát návštěvníci, stejně jako rezidenti s oprávněním. Například na Praze 5 je tento institut používán častěji, a tedy podle nás lépe. V okrajových částech Prahy nepovažujeme za problém absenci parkovacích zón, byť se ji tak někteří lokální politici snaží prezentovat, a doufáme, že Pražané sdílejí náš pocit, že hlavní město má být otevřené nejen vnitřní dopravě, ale též individuálnímu pohybu návštěvníků, a že tedy není nutné dělat z Prahy náves skanzenu, a vrátíme se tak ke zdravému rozumu, který říká, že přirozený ruch k velkoměstu zkrátka patří.

Další cestou je samozřejmě zřizování parkovacích domů a P+R parkovišť, ovšem všichni asi tušíme, jak efektivní a rychlé tyto státní zakázky bývají…

Když se podíváme na dopravu nejen v hlavním městě a ohlédneme se 10 let zpátky, zjistíme, že na mnoha místech se zužují pruhy, stavějí semafory, zpomalovací prahy. Všechna ta opatření jakoby ztěžovala průchodnost městem, zhoršovala plynulost dopravy. Proč se to děje?

Je to naprosto přesně tak. Když se třeba podíváte na situaci kolem Vítězného náměstí v Dejvicích, nemůže být pochyb – z této druhdy vytížené, leč vcelku obsloužené, dopravní tepny se po posledních úpravách stal zdroj dopravních komplikací a kolon. Po „humanizaci“ se najednou z několika směrů zúžily nájezdy na kruhový objezd, který má dva pruhy, do pruhu jednoho, čímž se pochopitelně kapacita zahrdlila hluboko pod optimem, a to ve jménu rozšíření zeleně na tramvajovém pásu.

Stejně tak se hned za sjezd do Svatovítské ulice namalovaly tři přechody pro chodce na cca 100 metrech za sebou, z toho jeden světelně řízený… Málokdo může pochybovat o tom, že je za tím úmysl. A taky že ano – krátce po spuštění tunelu Blanka už se křičelo, jak „Kulaťák“ trpí zácpami, ovšem tito křiklouni už nějak zapomínali dodávat, že v té době byla z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Korunovační a zároveň byla nově implementována všechna výše zmíněná šikanózní opatření. Řešení? Zavřeme výjezd z Blanky!

Asi těžko lze realizátory těchto dopravních buzerací podezírat z tak bezprecedentní míry diletantismu. Nezbývá tedy než předpokládat, že jde o úmysl, o snahu vytvářet další dopravní problémy a pak ukázat na nepřítele – v tomto případě ta zlá auta, která nám vytvářejí zácpy.

Na mnoha místech se také snižuje rychlost. OSBID tvrdí, že z vybírání pokut se stal výnosný byznys. Nabízí se ale argument: když nejezdíte rychleji, než povolují značky, pokutu přeci dostat nemůžete.

To samozřejmě argument být může. Na druhou stranu je s tím spojená celá řada dalších otázek: Opravdu je všude rychlostní limit nastaven tak, aby napomáhal bezpečnosti a plynulosti dopravy v místě, anebo je často nastaven právě tak, aby byl pro svou nesmyslnost často porušován a policisté a strážníci tak měli žně? Opravdu je 70letá babička, která jede jednou za měsíc na nákup svou Škodou Felicia v 50 kilometrech za hodinu stejně nebezpečná jako stejnou rychlostí se pohybující řidič z povolání ve své zánovní Octavii RS? Opravdu je na místě, když dostanete pokutu za 55 km/h na „padesátce“ dvacet metrů od cedule označující konec obce, když poslední obydlený dům leží 200 metrů za vámi?

I proto, že stát a jeho úředníci si s podobnými otázkami zjevně nelámou hlavu, vzniklo naše fórum, kde si řidiči vzájemně radí s postupy ve správních řízeních, www.30kmh.cz.

OSBID také pomáhá ve vzdělávání řidičů, aby se dokázali obhajovat ve správním řízení před úřady, když jim hrozí pokuta. Proč je to potřeba?

Na našich bezplatných přednáškách učíme posluchače jak postupovat ve správním řízení, ale také jak se chovat na místě dopravní kontroly, kdy komunikují s policistou. Je to proto, že víme, že existuje nemalá skupina jak policistů, tak úředníků, kteří si pletou slušnost se slabostí a s chutí toho využívají. Je třeba chápat, že zatímco pro ně je váš přestupek denním chlebem, vy se – pokud nejste chronický recidivista – do podobné situace dostanete párkrát do roka, možná jen párkrát za život. Je tedy jasné, kdo má v dané situaci navrch. Ovšem zákonem je vám garantován nejen spravedlivý proces a rovnost před zákonem, ale též právo na využití právní pomoci.

Nikdo od každého řidiče v tomto státě nemůže spravedlivě očekávat, že bude mít vzdělání na úrovni absolventa právnické fakulty. Přesto skutečnosti, že tomu tak není, úředníci tuze rádi zneužívají a snaží se obviněného zahnat do kouta. Naše vzdělávací činnost se snaží tento handicap mírnit a nabídnout návštěvníkům našich přednášek alespoň základní munici pro efektivní obranu.

Je však třeba říci, že naše přednášková činnost má trochu širší záběr – značný úspěch například sklízí naše již několikrát opakovaná přednáška o první pomoci na silnici, se kterou nám pomáhá náš kamarád a příznivce, který se živí jako záchranář a instruktor první pomoci. Obecně se zkrátka snažíme vnést na silnice trochu pohody, nadhledu a osobní zodpovědnosti namísto státní šikany.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner