Mohou kočky za schizofrenii u lidí? Schizofrenie je jedna ze závažných duševních poruch, které mají příznaky jako halucinace, snížená schopnost vnímat emoce a reagovat na ně. Objevují se sluchové halucinace, paranoidní či bizarní bludy nebo zmatená řeč a myšlení, stažení se z reality a je způsobena předčasným zhoršením funkce mozku. Problémem se zabývá ve svém článku na Britannica.com autorka Kate Lohnes.

Toto onemocnění je obvykle výsledkem genetické predispozice kombinované se stresem, ale může být urychleno vnějšími chorobami nebo parazity. Schizofrenie postihuje pouze jedno procento populace. Ačkoli mnoho lidí tuto dispozici má, nejsou nikdy není vystaveni dostatečnému stresu, aby došlo k příznakům.

Následky nemoci jsou vážné. Dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba a bezdomovectví. Průměrná očekávaná délka života osob se schizofrenií je o 12 až 15 let nižší než u těch, kteří tuto nemoc nemají. Častější je i výskyt sebevražd.

Jak by mohly kočky hrát roli v něčem tak komplikovaném?
Protože se ukázalo, že jednoho z parazitů, který může být spouštěčem, mohou nosit naše milé kočky. Toxoplasma gondii, zkratka T. gondii, je parazit, která žije v syrovém mase a v některých zahradních půdách. Kočky se jím mohou infikovat prostřednictvím konzumace venkovní kořisti a pak ji mohou přenést k lidem ve svých výkalech.

Je to tedy tak, že když máme kočku, jsme náchylní ke schizofrenii?
V tom si vědci stále nejsou jisti. Ačkoli byly provedeny některé studie, žádná nebyla přesvědčivá. Současný konsenzus spočívá v tom, že existuje určitá korelace mezi kočkami a schizofrenií, ale je nepravděpodobné, že zvířata jsou kauzálním faktorem vývoje poruchy. V podstatě kočky pravděpodobně ve skutečnosti nezpůsobí, že by se u někoho vyvinula schizofrenie. T. gondii nalezený u některých koček může způsobit cysty, které urychlují předčasné zhoršení činnosti mozku, ale takové zhoršení se může objevit pouze u jedinců, kteří jsou náchylní ke schizofrenii.

Takže vyhazovat kočky z domu by bylo dost předčasné.

(Za použití materiálu z Britannica.com)

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner