Mezi díly nominovanými na Cenu architektury za rok 2017, kterou každoročně uděluje Česká komora architektů, najdete také velmi zajímavý objekt v Hulicích. Autory této specifické realizace nazvané Vodní dům jsou architekti Vratislav Danda, Ondřej Smolík, Jaromír Kosnar, Radovan Kupka a Pavel Ullmann z pražského studia AND.

Určujícím faktorem celkového architektonického pojetí je kontext volné krajiny v okolí vodní nádrže Švihov. Objekt je navržen tak, aby přirozeně splynul s okolím. Jednoduchý přízemní objekt je částečně zapuštěn do terénu, z vnějšku tvoří archetypální kamennou stavbu ve volné krajině tak, jak ji známe již po staletí.

Inspirací a přirozeným východiskem pro návrh je zmíněný archetyp solitérní stavby ve volné krajině, jako jsou hřbitovy obehnané kamennou zdí, kostely, hrady, statky, usedlosti apod. Objekty jasně a racionálně formulované, ale pro naše vnímání naprosto přirozeně působící v krajině. Tento archetyp intervence v krajině je ústředním motivem architektonického přístupu při návrhu Vodního domu.

Veškeré prvky a detaily v exteriéru respektují myšlenku maximální jednoduchosti a čistoty, které jsou adekvátní danému prostředí a poslání objektu. Zvolená lapidárnost a racionalita exteriéru v kombinaci s respektem k okolí vyúsťuje v minimalismus odmítající jakoukoliv exhibici. Objekt je vymezen kamennými gabionovými stěnami na obdélném půdorysu.

Uvnitř stěn je navržen samotný objekt a navazující atrium. Z atria může návštěvník vstoupit do vnitřní expozice domu nebo po subtilním ocelovém schodišti vystoupat na návštěvnickou naučnou stezku kolem expoziční nádrže, mokřadu, suchého poldru a dalších zajímavostí. Atrium domu nabízí návštěvníkům venkovní expozici s vodními hrátkami, fontánami a vodopádem. Ve dřevěné palubě jsou nerezová a betonová korýtka s proudící vodou, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet jak funguje Archimédův šroub nebo třeba pustit lodičku.

Křivky vodních korýtek a nerezové herní vodní prvky vytvářejí záměrný kontrast k jednoduché architektuře domu. Interiér domu také kontrastuje s minimalistickým pojetím exteriéru.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner