Minulý týden v úterý vyndali řemeslníci z makovic věže Staroměstské radnice tubusy s poselstvím minulých generací.

Celkem bylo nalezeno pět zatavených schránek – čtyři tubusy a jedna plochá schránka, které byly do zlacených makovic uloženy při opravách Staroměstské radnice – v letech 1949 a 1984.

Na svitku papíru, který řemeslníci objevili v prvním tubusu, byl vzkaz: „Na vrchol věže zasazena tato zlacená makovice, aby znovu zazářila nad střechami Prahy, tentokrát skutečné hlavy země a svého lidu, města pracujících, hlavního města lidově demokratické republiky spějící k socialismu.“ Ručně psaný dokument nese datum 28. října 1949 a podpisy tehdejšího primátora a radních. K témuž roku, kdy byla dokončena poválečná oprava Staroměstské radnice, se vztahují i další památky – ručně psaná informace o těch, kdo se na opravě podíleli, noviny a také bankovky.

Rovněž na rok 1984 upomínají dobové noviny a také mince. A v ploché schránce nechyběl ani vzkaz řemeslníků, kteří zde věž opravovali.

Nález bude nyní zdokumentován, pořízeny kopie a uložen, než se se rozhodne o tom, zda se celý obsah vrátí na věž. Je možné, že se do makovic vrátí jen část a ostatní věci budou uloženy do muzea.

Podle slov pražských radních do makovic přibude i nové poselství, vypovídající o současném životě v hlavním městě i v České republice.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner