Až do 5. listopadu 2017 můžete vidět v Galerii Tančící dům výstavu Za hranou skla, která představí díla celkem deseti českých sklářských výtvarníků. Záměrem kurátora výstavy, teoretika umění Jána Gajduška, je konfrontovat práce zkušených autorů s nejmladší generací sklářských výtvarníků.

Díla pěti významných autorů starší generace: Mariana Karla, Vladimíry Klumparové, Vladimíra Kopeckého, Dany Zámečníkové a Jiřiny Žertové ukazují jejich inovativní myšlení a originální přístupy k práci se sklem. S nimi je konfrontováno dílo současných tvůrců: Luby Bakičové, Zuzany Kubelkové, Jiřího Lišky, Lukáše Nováka a Vendulky Prchalové, které zároveň prezentuje směr vývoje českého skla.

První generace zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této zlaté generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, dokázali sklo jako materiál pozvednout z užitého do volného umění a výrazně jej prosadit ve světě. Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová svou tvorbou demonstruje nejen pestrou variabilitu sochařských přístupů, kterými je možné pracovat se sklem, ale také komplexnost myšlení, kterým zasahují do dalších oblastí umění včetně malby, designu, grafiky a architektury. V jejich tvorbě můžeme nalézt mnoho uměleckých intervencí, kterými se podíleli na významných stavbách nejen v České republice, ale také např. v Japonsku a USA.

Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu velmi inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály. Vybraní autoři Luba Bakičová, Zuzana Kubelková, Jiří Liška, Lukáš Novák a Vendulka Prchalová jsou absolventy, a v některých případech ještě studenty, sklářských ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. „Díla mladých umělců budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napoví, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na EXPO 58 v Bruselu posunulo,“ vysvětluje Michael Macek, předseda spolku Blok českého skla.

Doprovodný program výstavy zahrnuje komentovanou prohlídku, která proběhne 10. října 2017, a dvě přehlídky šperků s názvem Šperky, sochy, design 12. října a 3. listopadu 2017, kde budou prezentovány šperky významných umělců, jako jsou Václav Cígler, Vratislav Karel Novák, Eva Eisler, Jaromír Rybák, Vladimíra Klumparová a Jozef Soukup. V prostorech Tančícího domu proběhne v době konání výstavy dne 12. října 2017 Evening sale, aukce třetího ročníku projektu Křehká síla skla, pořádaného aukčním domem DOROTHEUM. Od 2. do 11. října 2017 bude aukci předcházet v 6. patře Tančícího domu výstava dražených děl sklářských výtvarníků.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner