Mezi díla přihlášená do soutěže Česká cena za architekturu 2017 patří i pozoruhodná rekonstrukce Nexova domu v Telči, pod níž jsou podepsaní senohrabští architekti Miloslav Hanz a Pavel Jerie.

Měšťanský dům v Palackého ulici čp. 29 je nemovitou kulturní památkou a zároveň se nachází na území městské památkové rezervace města Telč, zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO. Vznikl pravděpodobně ze dvou samostatných domů. Svědčí o tom skutečnost, že jeho západní část je ve stylu gotickém a východní v renesančním. Od konce 20. století byl objekt neobydlený.

Neuvážené stavební úpravy z doby, kdy byl dům rozdělen na několik bytových jednotek, ale i nulová stavební údržba zapříčinily, že se konstrukce před obnovou blížily k havarijnímu stavu. Bylo hodně obtížné najít alespoň dílčí pozůstatky původní stavby. Naštěstí se vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb podařilo v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně vstupní klenuté síně – mázhauzu a palácových prostor prvního patra s osovým průhledem dveřmi po celé délce uličního traktu.

Osazením různorodých originálů kování na repliky dveří, obnovou dlážděných i dřevěných podlah, výmalbou s přepisem historické výzdoby, prezentováním nalezených trámových stropů a osazením historických svítidel včetně sbírkového vybavení interiéru byla objektu navrácená ztracená historická vrstevnatost.

Kvalitně provedená obnova renezanční fasády s malovanou rustikou, polychromovanými kamennými prvky, okny za špaletou s mřížemi v úrovni přízemí, vstupními dveřmi a vraty provedenými podle dobových předloh, navrátila starobylému domu důstojný vzhled. Moderně pojatá hygienická centra, vložená do zbytkových, v minulosti již poničených prostor, kuchyně s potřebným vybavením a nová dvorní vestavba s terasou a garáží posunula užitnost domu do 21. století. Objekt po letech zas slouží k trvalému bydlení.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner