Od roku 2002 do roku 2012 probíhala rozsáhlá rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu. Autory architektonické studie jsou Vladimír Balda (Balda architekt) a Jiří Janďourek (Atakartchitekti).

Hlavní ideou rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, který umožňuje pořádání různorodých aktivit obvyklých pro centrum města (trhy, koncerty, divadelní představení atd). Centrální plocha obdélníkového tvaru je vydlážděna čedičovými kostkami střední velikosti a barevně je tak v kontrastu vůči ostatnímu dláždění použitému na náměstí.

Prostor před radnicí je vydlážděn velkoformátovými deskami, které mají zvýraznit důstojnost tohoto prostoru. Stejné desky jsou použity v protilehlém rohu náměstí, na ploše osázené platany.

Ostatní plochy náměstí určené pěším jsou dlážděny drobnými kostkami světlého odstínu. Pro parkování jsou vyhrazeny místa ve dvou protilehlých rozích náměstí a pouze v těchto místech je náměstí přístupné automobilům. Hlavní dominantou náměstí je kašna spolu se sochou Albrechta z Valdštejna.

Kašnu tvoří mělká mísa čtvercového půdorysu vytesaná ze žulového masivu. Voda vyvěrá ze středu mísy a přetéká přes její okraje do žulového koryta osazeného po obvodu kašny v úrovni dlažby náměstí. Socha stojí mimo vlastní kašnu na samostatném podstavci z jemnozrnné žuly, který je provrtán otvory směrované na zajímavé detaily fasád okolních domů.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner