Hlavní město nechce prodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem pražského městského mobiliáře, společností JCDecaux. Namísto toho plánuje vybrat v koncesním řízení nového provozovatele, který nahradí veškerý stávající městský mobiliář úplně novým.

Praha je za zcela nelogickou výměnu mobiliáře připravena zaplatit přes 600 milionů korun, jak vyplývá z tajného dokumentu magistrátu, který se podařilo redakci získat. Obměna veškerého mobiliáře a vybudování dalšího vyjde dle propočtů magistrátních úředníků na konkrétně 674 milionů korun.

Více reklamy, méně peněz pro město

Tyto prostředky bude muset do nákupu městského mobiliáře investovat jeho nový provozovatel a logicky o tyto peníze přijde hlavní město Praha na odvodech, které by mohla získat. Kompletní podklady k novému výběrovému řízení, které minulý měsíc schválila Rada hl. m. Prahy, naleznete v na konci článku. Po jejich prostudování se ale zdá, že výběrové řízení na nového provozovatele je naprosto nevýhodné pro Prahu.

Stejně jako stávajícímu provozovateli, i novému poplynou příjmy z reklamy. Dramaticky ale dojde k navýšení ploch z počtu 2 256, z čehož 1971 ploch je určeno k reklamním účelům a 585 ploch pro využití ze stran města. Nově vznikne 3 720 ploch, z toho 3 135 komerčních a 585 pro využití ze strany města. Nový provozovatel tak získá o 59 % více reklamních ploch. Oproti tomu k navýšení ploch pro město nedojde vůbec. Jak dokumentace uvádí, celkově dojde k navýšení reklamních ploch v m2 o více než 100 %.

Nové přístřešky až za 5 let

Harmonogram výstavby nového městského mobiliáře počítá s výstavbou 50 % přístřešků, což odpovídá zhruba jednomu tisíci přístřešků. Současný provozovatel přitom operuje s téměř totožným počtem přístřešků (983). Zbylých 1 200 přístřešků má být podle harmonogramu vybudováno až následujících pěti až šesti letech, během kterých budou Pražané a návštěvníci metropole moknout na zastávkách MHD.

Naopak instalace reklamních nosičů, které jsou součástí městského mobiliáře, a ze kterých bude mít provozovatel největší zisk, je plánována hned v prvním roce.

Podklady pro výběrové řízení připravil úředník podezřelý z korupce

Jako zpracovatel dokumentace je uveden magistrátní úředník Ivo Mates, který donedávna zastával pozici Specialisty reklamy na MHMP. 4 dny před schválením podkladů Radou hl. m. Prahy, deník PRÁVO odhalil závažné podezření z korupce tohoto úředníka ze strany skupiny BigBoard, která dlouhodobě usiluje o reklamní zakázky v Praze. Ivo Mates dlouhá léta používal luxusní automobil, který putoval firmami skupiny BigBoard a firmami na BigBoard úzce navázané.

I nad dalším členem komise pro přípravu podkladů pro nové výběrové řízení, Stanislavem Lazarem, visí otazník. Při vzniku Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR), který založily právě firmy skupiny BigBoard, byl zvolen jejím Výkonným ředitelem. V průběhu let SPVR nepřibral další členy, což je z veřejně dostupných zdrojů dohledatelné. SPVR tedy vznikl pouze za účelem hájení zájmů jedné jediné skupiny firem – BigBoard.

Jak to bude s městským mobiliářem dál?

Společnost JCDecaux se rozhodla uspořádat veřejnou diskuzi o městském mobiliáři 21. století, na kterou byli pozvání kandidáti na post pražského primátora, starostové městských částí, zástupci MMR, Trasnsparency International, organizace Kverulant či IPR. Cílem je na odborné úrovni hovořit o městském mobiliáři je jeho stavu v České republice.

Diskuze je veřejná a uskuteční se 24.7.2018 od 10:00 hod. v hotelu Hilton Prague Old Town, V Celnici 7, Praha 1.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner