Macronova vize pro Evropu

Pavel Svoboda (archiv PS)

Pavel Svoboda | FOTO: archiv PS

Francouzský prezident Macron oslovil dopisem všechny Evropany se třemi ambicemi a premiér Babiš se tomu dopisu vysmál, protože prý neodpovídá realitě. S tím lze částečně souhlasit; ostatně už Macronova řeč na Sorbonně vykazovala velký rozlet, zdvořile řečeno. Nicméně pozornost zasluhují tři aspekty této kauzy: (1) Macron učebnicově formuluje francouzské zájmy jako zájmy evropské; (2) základním problémem české unijní politiky je, že umíme vše zkritizovat, ale s vlastní koncepcí přijít neumíme; (3) jsou i jiné vize evropské budoucnosti, které stojí za povšimnutí.

Ad (1): V Macronově vizi najdeme francouzské zájmy zahalené do unijního roucha. Jak jinak lze např. vysvětlit jeho volání po reformě unijní politiky hospodářské soutěže než jako echo nedávného zákazu spojení Alstom – Siemens. Při kritice Macronovy vize je ale třeba nepřehlédnout některé prvky hodné uvážení. Sem patří návrh zakázat financování evropských politických stran cizími mocnostmi, návrh na společná evropská pravidla proti projevům nenávisti a násilí na internetu a důraz na boj proti dezinformacím: jen neználek či kremelský agent může být totiž spokojen se současným stav této věci v Evropě. Pozoruhodný je i návrh na zvýšení vojenských výdajů a vytvoření Rady evropské bezpečnosti, zahrnující i Spojené království po brexitu. Pozor ale musíme dát na to, co se myslí požadavkem na stejná pravidla azylová pravidla. Nicméně velmi se mi líbí Macronova výzva k návratu k principu evropské preference v mezinárodních vztazích: nejenže američtí nebo čínští konkurenti se chovají stejně, ale „Europe First“ obsahuje dobrou emoci. Podporu zasluhuje také důraz na financování inovací a návrh na celoevropský dohled velkých platforem; to je český zájem „jako Brno“.

Ad (2): Mnohý se u nás zachvěje hrdostí, jak to ten náš premiér tomu Francouzovi natřel. Jenže základním problémem české unijní politiky je, že umíme vše zkritizovat, ale s vlastní koncepcí přijít neumíme. Pan premiér měl možnost představit českou vizi o budoucnosti Evropy v plénu Evropského parlamentu tak, jako to udělali jiní evropští prezidenti a premiéři (např. kancléřka Merkelová či další státníci), ale svoje vystoupení zrušil. Sorry jako. A tak jediným oficiálním dokumentem na toto téma je tzv. rámcová pozice Úřadu vlády ČR k Bílé knize o budoucnosti Evropské unie (Evropská komise 2017), která se nedá na internetu ani dohledat. Přitom zdrojů inspirace není nedostatek …

Ad (3) Jsou i další vize, které je třeba brát vážně. Evropský parlament se již vyslovil několikrát a podrobně. jiní i písemně., unijní vyjednavač brexitu Michel Barnier předložil hned čtyři priority. Katoličtí biskupové EU (COMECE) spojili svoji vizi s „návodem na použití“ eurovoleb. Těmto dvěma posledním se budu trochu věnovat.

Michel Barnier říká, že tváří v tvář globálním hrozbám je třeba se soustředit na čtyři priority: ekologie, ekonomika pro každého, boj proti nelegální migraci a obranná spolupráce. Ekologie je důležitá kvůli obrovské spotřebě v Evropě, která zanechává ekologickou stopu. Ekonomika pro všechny znamená podle Barniera především akcent na nezaměstnanost mladých na jihu Evropy, vnitřní i mezinárodní posílení eura a masivní investice do strategických technologií, posílit vzdělávání, zohlednit demografický problém a pohlídat si nadnárodní konglomeráty, pokud jde o daně a soutěž – a při tom všem nikoho nenechat stranou. Boj proti nelegální migraci nesmí být založen na strachu, ale na harmonizaci úsilí jednotlivých států. Obranná spolupráce má skoncovat s outsourcováním vlastní bezpečnosti. Jde o výši vojenských výdajů, které lze ale ve vzájemné spolupráci využívat daleko efektivněji než dnes a posílit evropský obranný průmysl.

Katoličtí biskupové EU (COMECE) především vyzdvihují význam eurovoleb a potřebu se jich zúčastnit. Zdůrazňují potřebu Evropanů znovu objevit svou společnou identitu a posílit solidaritu, vytvořit EU, která chrání rodiny, nejpotřebnější lidi a jednotlivé kultury. Za zásadní výzvu považují biskupové digitalizaci, která „dopad na všechny a všechno (budoucnost práce, ochranu osobních dat, různé podoby využití umělé inteligence)“, a proto „je zásadní, aby ve středu pozornosti zůstal člověk“. Je třeba rozvíjet pravidla a praktiky podporující rodiny a umožňující celistvý lidský rozvoj jednotlivců, rodin i společenství. Do středu pozornosti je třeba dostat demografii, mj. porodnost a stárnutí, s čímž souvisí často ztráta životních perspektiv. Zdůrazněn je koncept sociálně-tržního hospodářství. Konečně biskupové požadují nalezení účinných a společných řešení v oblasti migrace, žádostí o azyl a integrace.

Detaily těchto vizí se do jediného blogu nevejdou. I když se jejich akcenty různí, poukazují na celoevropské problémy, které je třeba řešit společně. A už to je důkazem toho, že evropská integrace může posunout náš kontinent kupředu vzdor všem existujícím výzvám a hrozbám.

Autor je europoslanec

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]