Marvanová: Veřejnoprávní média nesmí být pod politickým tlakem

ČTK

Hana Marvanová společně s dalšími prezentuje iniciativu Svobodu médiím! | FOTO: ČTK

Iniciativu Svobodu médiím – Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků představili ve středu na tiskové konferenci v Senátu zástupci profesních a občanských skupin a řada známých osobností. Prohlášení iniciativy uvedli advokátka Hana Marvanová, univerzitní pedagog Tomáš Klvaňa nebo šéf herecké asociace Jiří Hromada.

Prohlášení varuje před prorůstáním politické a mediální moci a současně poukazuje na snahu politiků zastrašit veřejnoprávní média, a ovlivnit tak jejich nezávislost. Platforma chce také zamezit střetu zájmů, který nastává kvůli vlastnictví důležitých médií vrcholnými politiky. Taková situace je pro zástupce iniciativy neslučitelná s působením ve vládě. „Je pro demokracii nesmírně škodlivé, když místopředseda vlády a jeden z nejbohatších lidí v zemi vlastní klíčová média, která týdně oslovují víc než milion čtenářů, posluchačů a diváků,“ řekl Tomáš Klvaňa. „Takový politik má neuvěřitelný náskok před ostatními politiky. Je to obdobné, jako kdyby ze svého hradil mzdy některých policistů a soudců, kteří by třeba právě vyšetřovali činnost jeho firem,“ dodal pedagog s tím, že nejde o útok na konkrétní osobu, ale o velký problém celého nastavení systému. Marvanová zase zdůraznila, že je třeba odstranit vliv politiků na fungování České televize a Českého rozhlasu. „Je nepřípustné, aby veřejnoprávní média byla i nadále pod politickým tlakem. Chystaná novela zákona o České televizi a Českém rozhlase musí zajistit odpolitizování Rad, jež na tato média dohlížejí,“ vysvětlila Marvanová.

Svobodné fórum vám přináší prohlášení v plném znění:

Prohlášení Svobodu médiím!

Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků

Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nezpochybnitelnou kontrolu moci, a proto by měla být od této moci jasně oddělena. Tuto roli dnes ohrožuje rostoucí koncentrace vlastnictví médií, stupňující se prorůstání mediální, ekonomické a politické moci. Současně jsme svědky mocenského nátlaku politických a byznysových skupin na oslabení či přímou likvidaci nezávislosti médií veřejné služby, České televize a Českého rozhlasu.

Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků vzniká jako projev aktivní občanské sebeobrany. Cíl Platformy je pro kvalitu demokracie zásadní – prosadit změny zákonů, které posílí svobodu médií:

  1. V první řadě jde o nezávislost veřejnoprávních médií na politických stranách a státní moci. Je nutné, aby zákon o České televizi a Českém rozhlase zajistil, aby Rady těchto institucí, které jsou nástrojem kontroly občanů, nadále nebyly jmenovány na základě politické volby v Parlamentu. Rady musí být složeny z respektovaných autorit. Musí být vybaveny pravomocemi, které jim umožní vykonávat kontrolu nad plněním poslání médií veřejné služby, aby byl omezen nepřípustný politický vliv a zajištěna autonomie na komerčním úspěchu.

Komerční stanice oslovují své diváky a posluchače především jako zákazníky inzerentů, veřejnoprávní média se k nim obracejí jako k občanům. Právě proto je útok na koncesionářské poplatky hazardem a vážným ohrožením zákonem zaručené veřejné služby občanům České republiky i autonomního postavení národních médií. Budou-li výrazně oslabena média veřejné služby, budou to občané, proti kterým se kroky politiků obrátí. Nejde jen o zpravodajství, byl by to trest pro českou filmovou a dokumentární tvorbu, tradici animovaných a dětských filmů, pohrdání více než devadesátiletou tradicí rozhlasovou. Šlo by o ničení paměti národa, jeho kulturní identity. Byl by to trest menšinám, handicapovaným, příznivcům sportu i vážné hudby či lidové kultury, trestání regionů i našich dětí. Pro sociálně slabší skupiny obyvatel je rozhlas i televize mnohdy jedinou dobře dostupnou kulturou, službou, zábavou, vzděláváním a orientací v komplikované době.

  1. Stejně důležité je také omezit koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků a zabránit propojení mediální a politické moci. Pluralita a nezávislost médií je předpokladem dvou základních lidských práv – práva na svobodu projevu a práva na informace. Podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské unie má „Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.“ Jedině svobodná média oddělená od politické moci mohou sehrát roli pojistky demokracie.

Změny zákonů chce Platforma prosadit ve spolupráci s občanskou společností, odbornou veřejností i akademickou sférou. Vyzýváme poslance a senátory, aby se k tomuto úsilí připojili. Opačné kroky vnímáme jako nebezpečnou snahu o zabrání veřejného prostoru, která může přeměnit naši demokracii v autoritativní režim.

Seznam osobností a organizací podporujících platformu Svobodu médiím:

Výbor platformy Svobodu médiím

Jaroslav Anděl, nezávislý kurátor, Adam Černý, novinář, Jiřina Dienstbierová, manažerka, Petr Havlík, analytik, Jiří Hromada, herec, Tomáš Klvaňa, univerzitní pedagog, Hana Marvanová, advokátka, Jan Payne, neurolog, Jakub Pitron, podnikatel, Břetislav Rychlík, režisér, David Smoljak, scenárista, Olga Sommerová, dokumentaristka

Osobnosti podporující platformu:

Dana Batulková, herečka, Alena Dernerová, senátorka, Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity, Tomáš Halík, prezident Křesťanské akademie, Jan Hančil, rektor AMU, Vlastimil Harapes, tanečník a choreograf, Zdeněk Hruška, herec, František Janouch, zakladatel nadace Charty 77, Ondřej Kepka, herec, Petr Kolář, konzultant, Václav Láska, senátor, Martin Mejstřík, publicista, Libor Michálek, senátor, Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, Václav Němec, vysokoškolský pedagog, Luděk Nešleha, herec, Lumír Olšovský, herec, Zdeněk Papoušek, senátor, Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, Martin Přikryl, marketingový specialista, Gustav Řezníček, herec, Jiří Šesták, senátor, Tomáš Turek, herec, Ljuba Václavová, dokumentaristka, Leoš Válka, ředitel DOX, Apolena Veldová, herečka, Ondřej Vetchý, herec, Jan Vondráček, herec, Eliška Wagnerová, senátorka, Valerie Zawadská, herečka

Organizace podporující platformu:

Vraťte nám stát

Syndikát novinářů

Veřejnost proti korupci

Rada pro mezinárodní vztahy

Herecká asociace

ARAS

APD – Asociace profesionálních divadel

Nadace Josefa Luxe

OS Media

Slovo o slově

Podhradí

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner