V posledních dnech se v souvislosti se stále sílícími demonstracemi proti vládě Andreje Babiše, svolávanými spolkem Milion chvilek pro demokracii, vyrojilo množství nesmyslných pomluv zaměřených na jeho předsedu Mikuláše Mináře. Na jednom z předchozích shromáždění oznámil, že se rozhodl přerušit studium, jelikož cítí povinnost věnovat se teď předně občanskému aktivismu a započaté věci. Brzy nato přišla vlna neuvěřitelných reakcí. Dokonce ani prezident republiky si neodpustil dětinsky urážlivé poznámky o „zběhlém“ studentovi, přestože zcela normální, legální a vcelku běžné možnosti přerušení studia využívá z nejrůznějších osobních důvodů mnoho lidí, aniž by je proto někdo – natožpak hlava státu v televizi – dehonestoval.

Současně se ale po sociálních sítích a tzv. řetězovými maily začaly šířit vylhané „informace“, že byl Minář ze školy přímo vyloučen, a to prý konkrétně pro špatné studijní výsledky, problémy se školským řádem nebo dokonce s drogami.

Jako první zareagovali společným oficiálním prohlášením rozeslaným do médií ředitelé dvou ústavů Univerzity Karlovy, kde Mikuláš Minář studoval, nebo přesněji – protože přerušení není ukončení – kde je stále veden jako student.

Doc. Jakub Čapek Ph. D., ředitel Ústavu filosofie a religionistiky, a Jan Chromý, Ph.D., ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, jednoznačně odmítli lež o vyloučení. Naopak projevili ve svém dopise naději, že se Minář v budoucnu ke studiu vrátí. Dále mimo jiné uvedli, že při studiu náročného dvouoboru projevoval „veškerý potřebný talent i nasazení a vykazoval nadprůměrné studijní výsledky“.

Aktuálně pak neutuchající pomluvy dementoval vyučující na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy Doc. Václav Němec, Ph.D.

Ve svém veřejném prohlášení uvedl:

Novináři, ale i mnozí další lidé se na mě obracejí, abych se vyjádřil k nestoudným a nehorázným pomluvám a dezinformacím, které kolují o Mikuláši Minářovi.

Mikuláše velmi dobře znám, navštěvoval v minulých letech řadu mých kursů na FF UK a byl jsem vedoucím jeho bakalářské práce. Mikuláš neměl nikdy žádné problémy se ,školním řádem‘ ani nebyl vyloučen ze studia. Byl jedním z mých nejnadanějších studentů a během svého studia vykazoval skvělé studijní výsledky. Poslední rok a půl byl ovšem stále více zaměstnán svou činností pro Milion chvilek.

Před několika týdny za mnou přišel a sám mi oznámil, že nestihne dokončit studium kvůli náročné organizaci protestů proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Nehorázné je i tvrzení prezidenta Zemana, že Mikuláš je zběhlý student. Ano, nejenom Mikuláš, ale mnoho dalších lidí v této zemi se v poslední době věnuje občanským politickým aktivitám, místo toho, aby se plně oddávali studiu, profesi nebo svému osobnímu životu. A je skutečně smutné, že mnozí talentovaní a aktivní lidé musí takto mrhat svou energií a svým časem. Tato politováníhodná skutečnost však není chybou či vinou těchto aktivních lidí, ale je důsledkem chování politiků, jako je právě Miloš Zeman, Andrej Babiš či Marie Benešová. To oni jsou zloději našeho času.

Odpovědní lidé, jimž záleží na naší demokracii a budoucím osudu této země, totiž nedokáží nečinně přihlížet tomu, když je zpochybňována rovnost před zákonem, když je ohrožováno fungování právního státu a důsledná dělba moci, která znamená i nezávislost moci soudní. Když je zde devastována politická kultura, kterou někteří politici neustále posouvají směrem k pomyslnému dnu. Záleží-li dotyčným politikům na budoucnosti naší země a na tom, aby talentovaní a aktivní mladí lidé nemuseli dále mrhat svou energií a svým časem a mohli se věnovat svému studiu a svým profesím, ať odstoupí ze svých funkcí a odejdou z politického života.“

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner