Ministerstvo pod vedením ANO rozdávalo dotace a nic nekontrolovalo, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad

V době, kdy Ministerstvu pro místní rozvoj šéfovala Klára Dostálová (ANO), ministerstvo nic nekontrolovalo  (ČTK)

V době, kdy Ministerstvu pro místní rozvoj šéfovala Klára Dostálová (ANO), ministerstvo nic nekontrolovalo | FOTO: ČTK

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se v dalším šetření zaměřil na hospodaření vybraných organizací ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v letech 2015 až 2020. Konkrétně České centrály cestovního ruchu – CzechTourismu, Centra pro regionální rozvoj ČR a Horské služby ČR. Zároveň zjišťoval, jak ministerstvo tyto organizace řídilo a kontrolovalo.

Výsledky auditu ukazují, že ministerstvo ani jednu z organizací dostatečně nejen neřídilo, ale ve většině případů ani nekontrolovalo. V případě Horské služby a CzechTourismu tak neodhalilo pochybení, a to včetně nedostatků u veřejných zakázek.

(Týdeník FORUM)

Ministerstvo například v rozporu s podmínkami danými zákonem o finanční kontrole zrušilo v CzechTourismu útvar interního auditu. Jedním z důvodů měla být malá pravděpodobnost nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky, přitom ministerstvo v minulosti u CzechTourismu tato rizika opakovaně odhalilo. Funkce zrušeného útvaru měla být nahrazena veřejnosprávní kontrolou ze strany MMR, ale ministerstvo doposud žádnou takovou kontrolu nezahájilo.

Pochybení byla odhalena i v případě Horské služby. Podmínkou pro poskytnutí dotace totiž bylo pravidelné předkládání průběžných zpráv o nakládání s dotacemi. Tyto zprávy však Horská služba nepředkládala a MMR ji k tomu nevyzvalo, ale ani nespecifikovalo, jaké doklady má Horská služba vlastně doložit. Tím, že ministerstvo od roku 2018 neprovedlo žádnou kontrolu, nezjistilo, že Horská služba tuto povinnost neplnila, přesto však dotace každoročně poskytovalo.

MMR ani u Horské služby, ani u CzechTourismu neodhalilo chyby ve veřejných zakázkách, přičemž Horská služba chybovala v devíti z deseti kontrolovaných veřejných zakázek. Zákon porušila např. tím, že nezveřejnila ve stanovené lhůtě celé znění smlouvy, nezrušila zadávací řízení, ve kterých byla podána pouze jedna nabídka, či s vybraným uchazečem uzavřela kupní smlouvu před uplynutím desetidenní lhůty pro podání námitek. Tyto nedostatky vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně celkově ve výši téměř 96,5 milionu korun.

(Profimedia)

U CzechTourismu byly odhaleny nedostatky u 19 z 60 kontrolovaných zakázek. Zákon o veřejných zakázkách byl porušen například tím, že došlo k zaplacení za služby bez uzavření písemné smlouvy, nebo tím, že byla opakovaně prodlužována smlouva na ostrahu sídla na základě sedmi dodatků celkem o 45 měsíců. Cena za to byla 2,3 milionu korun. V tomto případě sám CzechTourism ministerstvo na svůj nezákonný postup upozornil, ale MMR i přesto s prodloužením smluv prostřednictvím dodatků souhlasilo.

„Je opravdu alarmující, že MMR za mých předchůdců neprovádělo zákonem uložené kontroly a neodhalilo nedostatky např. ve veřejných zakázkách vypisovaných CzechTourismem a Horskou službou. Tušil jsem, že v tomto ohledu jsou v resortu, který jsem převzal před několika měsíci, značné nedostatky,“ vyjádřil se k výsledkům kontroly současný ministr pro digitalizaci a místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Proto podle svých po nástupu do funkce změnil řídicí strukturu ministerstva a nařídil provést interní audity, veřejnosprávní kontroly a kontroly veřejných zakázek v problematických organizacích. „Výsledky těchto kontrol v zásadě potvrdily mé obavy, že MMR v roli zřizovatele roky selhávalo. Řídilo své organizace nedostatečně, neprovádělo tam pravidelné kontroly, nedohlíželo na dodržování podmínek pro veřejné zakázky atd. Tím bohužel přispělo k porušování rozpočtové kázně a zákona o finanční kontrole,“ konstatoval Ivan Bartoš.

Uvedená pochybení byla především administrativního charakteru, nevznikla úmyslně a nikdo nebyl poškozen ani zvýhodněn. Nálezy NKÚ jsou důsledkem ne zcela přesné práce kompetentních osob a minulého vedení organizace. Nové vedení Horské služby, které bylo jmenováno po konci kontrolovaného období v roce 2020, přijalo taková opatření, aby se podobné situace nemohly opakovat,” řekl Radek Zeman, tiskový mluvčí Horské služby ČR.

Ve sledovaném období v čele ministerstva stály představitelky ANO Karla Šlechtová (2014–2017) a Klára Dostálová (2017–2021).

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články