Ministerstvo zdravotnictví se chystá utrácet v Babišových médiích a řadu jiných médií diskriminovat

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) (Ben Skála, Benfoto / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) | FOTO: Ben Skála, Benfoto / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Když nedojde k jasné nápravě při zadání mnohamilionové státní zakázky týkající se propagace očkování proti nemoci covid-19, ministerstvo zdravotnictví směřuje opět k utrácení státních peněz v holdingu Andreje Babiše. Státní instituce zároveň stále nezabezpečily širokou pluralitu médií u kampaní z veřejných rozpočtů. Nezávislá média na to vládu upozorňují ve stanovisku Asociace on-line vydavatelů

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo tendr na začátku července. Jedná se o výběrové řízení na poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování. Zakázka má být rozdělena na část strategickou a produkční, za niž má stát utratit sumu 8 milionů korun, ovšem problematičtěji se jeví druhá část zakázky, v níž stát vybírá agenturu, která má rozdělit 30 milionů korun při nákupu mediálního prostoru a reklamní plochy.

(Týdeník FORUM)

Deník FORUM 24 prozkoumal spolu s právním expertem způsob zadání výběrového řízení na masivní reklamní kampaň a zjistil, že ministerstvo nezajistilo ochranu státních prostředků před konfliktem zájmů a také se nepostaralo o to, aby se kampaně mohla účastnit široká skladba médií. V éře vlády Andreje Babiše totiž plynuly veškeré prostředky utracené za státní kampaně pouze do médií oligarchů včetně vydavatelství Mafra z holdingu Agrofert, jehož konečným vlastníkem je skrze svěřenské fondy právě současný poslanec Andrej Babiš. Zákon o konfliktu zájmů se přitom vztahuje nejen na členy vlády, nýbrž i na poslance.

Ministerstvo nestanovilo, že státní peníze mají být utraceny v široké paletě médií na principu plurality, a proto hrozí, že jedna z mediálních agentur dodá požadované dosahy pouze z největších vydavatelských domů, s nimiž mají agentury uzavřené bonusové smlouvy, a mají tudíž zásadní motivaci je upřednostnit. Ministerstvo zároveň nestanovilo, že média, jejichž konečným vlastníkem je aktivní politik, nemůžou být poddodavatelem státní zakázky. Jednotlivá média, natož média z nezávislé scény, která nastoupila na trh jako reakce na Babišovo obsazení mediálního trhu, nemají možnost se o státní zakázku ucházet a hrozí, že veškeré prostředky opět skončí u velkých vydavatelských domů, z nichž nejvýznamnější je mediální koncern Andreje Babiše.

Redakce deníku FORUM 24 položila ministerstvu otázku ohledně rizika utrácení státních peněz v holdingu Andreje Babiše. Ředitel komunikace ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob odpověděl ústně tak, že v podstatě potvrdil nevyhnutelnost utrácení státních peněz u Mafry. V písemné odpovědi následně sdělil toto stanovisko:

MZ: Ministerstvo zdravotnictví se musí při používání veřejných prostředků řídit platnou legislativou. V zadávacím řízení nejsou konkrétně zmíněna žádná média. Zadavatel stanovil pouze alokaci prostředků do jednotlivých mediatypů, přičemž předmětem hodnocení jsou parametry efektivity mediálního nákupu. Toto je jeho povinnost v rámci rozpočtové kázně a efektivity vynakládání veřejných prostředků. Každý dodavatel je pak povinen dodržovat platnou legislativu. Zadavatel musí také respektovat pravidla Zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně § 6 (2). Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zdůrazněním zákazu diskriminace na otázku, zda bude ministerstvo zdravotnictví utrácet státní peníze v Babišově firmě, Jakob nepřímo potvrdil, že se k tomu ministerstvo chystá. Zároveň dal najevo, že vynechání nezávislých mediálních projektů ze státní zakázky je pravděpodobné. Plyne to z následující otázky a odpovědi:

FORUM 24: Chcete respektovat princip plurality médií, nebo nadržujete médiím spojeným s oligarchy?

MZ: Dle platné legislativy není možné, aby zadavatel jakkoliv „nadržoval“ přihlášeným subjektům ve výběrových řízeních o státní zakázky. Cílem jakéhokoliv otevřeného zadávacího řízení je zajistit dosažení stanovených cílů ve věci podpory očkování. Kampaň je namířena na širokou veřejnost a jejím cílem je maximalizovat zodpovědné chování občanů.

Odpověď Ondřeje Jakoba ignoruje fakt, že soutěže se nemůže účastnit žádné z médií, třebaže má být za státní prostředky u nich nakoupen mediální prostor. Ministerstvo fakticky hledá v tendru pouhého rozdělovače státních peněz a nestará se o to, kde nakonec peníze skončí.

(Profimedia)

Proti názoru Ondřeje Jakoba, že Mafru Andreje Babiše nelze ze státní zakázky vynechat, stojí expertní stanovisko docenta Aleše Rozehnala, o které redakce deníku FORUM 24 požádala:

Může podle platných zákonů stát nebo jím pověřená firma nakupovat reklamní prostor u mediální firmy, jejímž koncovým vlastníkem je aktivní politik, ve smyslu zákona o konfliktu zájmů?

Pokud by byl nákup reklamy realizován prostřednictvím zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, nesmí se obchodní společnost, ve které poslanec nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, účastnit takového zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel by byl povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení.

Vzhledem k tomu, že Ing. Andrej Babiš rozhoduje o jmenování a odvolávání orgánů svěřenských fondů, jsou společnosti soustředěné v jeho svěřených fondech jím ovládány ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

Společnost FORUM 24 se rozhodla na věc státní správu upozornit a zaslala ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi protest. K protestu se připojila Asociace on-line vydavatelů, která sdružuje na 17 mediálních firem z internetové mediální scény.

Protest proti chybnému nakládání s veřejnými penězi určený ministrovi Válkovi

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články