Miroslav Kalousek: Proč je Babišova EET špatným projektem

Eric Drooker

Miroslav Kalousek ve své sněmovní řeči vysvětlil, proč je projekt elektronické evidence tržeb (EET) nesmyslný a nebezpečný. Řekl především, že podle dat Eurostatu tam, kde byl zaveden, nefunguje. 

Dámy a pánové, protože tady byl skutečně mimořádný hluk, navíc tady běhali nějací demonstranti s cedulemi, tak já si to s dovolením radši vezmu ještě jednou od začátku. Koneckonců pro takový případ mám ještě 11 pokusů a pevně doufám, že už nebudu muset žádný použít. Tedy dovoluji si připomenout, že jsem tady upozornil ve své minulé řeči na mimořádné technické problémy, které to může přinést vzhledem k tomu, že na celém území České republiky není k dispozici vysokorychlostní internet, na celé řadě území vysokorychlostní internet vypadává, jak všichni známe z vlastní zkušenosti, a jaké obrovské administrativní a technické problémy a vícepráce to přinese českým podnikatelům. Dovolil jsem si tady také upozornit před těmi 14 dny na velmi problematickou věc digitálního udávání. Nedomnívám se, že to prospěje společenské atmosféře v České republice, a myslím si, že by to mělo být velmi zváženo, aby jeden udával druhého a stát k tomu pobízel na speciálních webových stránkách a říkal tomu digitální forma udávání. To si myslím, že si tahle společnost nezaslouží.

Za třetí jsem si dovolil upozornit na mimořádný rozdíl mezi náklady, které uvádí interní studie BDO, kterou tedy dnes pan ministr – já mu děkuji – uvolnil, takže si to všichni budeme moci zkonfrontovat, mimořádný rozdíl mezi náklady, které uvádí studie Ministerstva financí, a náklady, které jsou nám předkládány v důvodové zprávě. Pokud by skutečně mělo dojít k tomu, že by bylo připojeno všech 600 tisíc podnikatelů v odvětvích zabývajících se cashovými hotovostními platbami, pak by se na straně státu jednalo včetně vyvolané investice nového centra, které tady rovněž není započítáno, o zhruba 10 miliard nákladů na zavedení celého systému, což je částka, za kterou lze postavit 20 středně velkých škol, 70 mateřských školek, 5 okresních nemocnic či cokoliv dalšího pro veřejný prospěch namísto 10 miliard, které budou vynaloženy nikoliv pro veřejný prospěch, ale pro prospěch určité části soukromých osob na úkor jiných soukromých osob, kterým tím vzniknou náklady, problémy, ba budou dokonce i likvidační.

Vedeme ve veřejném prostoru řadu měsíců už diskusi, zda ten systém, který opravdu funguje jenom v Bulharsku a Chorvatsku – a jistě se ještě dostaneme k tomu, proč pouze v těchto zemích a proč naopak západoevropské demokracie ho odmítají – vedeme diskusi o tom, zda vedl či nevedl v Chorvatsku k úbytku živnostníků a k zvýšení nezaměstnanosti. Máme dvě možnosti. Buď že budeme věřit propagandě chorvatského a českého Ministerstva financí, anebo budeme věřit jediné nezávislé autoritě pro celou Evropskou unii, a to je Eurostat. Já doporučuji to druhé a dovolte, abych ocitoval několik ověřených a otevřených údajů z Eurostatu, které Eurostat certifikovaně vydal pro celou Evropskou unii. Tedy: od roku 2013, když se začali připojovat v Chorvatsku, do roku  2014, když se staly pokladny povinné pro všechny, ubylo dalších 22 tisíc živností. Pan ministr financí proti tomu argumentuje, že tito živnostníci si zakládali právnické osoby – „eseróčka“, tj. do určité míry pravda, nicméně těchto firem přibylo pouze 12 tisíc. To znamená, na 37 tisíc zaniknutých živností přibylo 12 tisíc „eseróček“, což je stále desetitisíce zaniklých živností a zvýšení nezaměstnanosti. Přestože ekonomika rostla, tak nezaměstnanost se zvýšila během zavádění elektronických pokladen o jeden a půl bodu v Chorvatsku. Cituji data z Eurostatu.

Rovněž tak je problematické tvrzení, že to vedlo k vyššímu výběru DPH. Podíváme-li se na inkaso daně z DPH, a opět se odkazuji na údaje Eurostatu, za ty dva roky došlo naopak k výpadku ve výši zhruba 2 miliard korun. Argument propagandy ministerstev financí České republiky i Chorvatska je, že došlo ke snížení DPH u hotelů a restaurací na 10 %. To je sice pravda, ovšem současně, a to už ministerstva neuvádějí, v Chorvatsku se snížením této snížené sazby pro hotely a restaurace se zvýšila základní sazba na ostatní zboží a služby z 23 na 25 %. To znamená, tam došlo legislativně k fiskálně neutrálnímu pohybu sazeb, kdy se snížila snížená sazba, ale zvýšila se zvýšená, celkový dopad měl být neutrální, mělo se vybrat víc peněz díky elektronické evidenci tržeb, ale ono se vybralo méně. Prostě někdo tady nemluví pravdu, buď chorvatské, potažmo české Ministerstvo financí, protože přebírá jeho údaje a jeho propagandu – já naprosto chápu chorvatskou vládu, která, když už to zavedla, nemůže teď říkat, že se to nepovedlo – anebo nemluví pravdu Eurostat. Já doporučuji věřit Eurostatu a z dat Eurostatu zjistíme, že prokazatelně došlo k úbytku živnostníků v řádu 10 tisíc a prokazatelně nedošlo k lepšímu výběru DPH vlivem on nějakému zvýšení DPH u živnostníků, pak dovolte, abych řekl, že jdeme s kanonem na vrabce, že i ty studie, které mluví o úniku DPH vzhledem ke krácení tržeb v maloobchodě, i tyto studie uznávají, že z celkového objemu daňových úniků tvoří krácení tržeb v maloobchodě 5 %. To znamená z toho celkového problému boje proti daňovým únikům jsou tržby v maloobchodě pětiprocentní problém.

A na ten pětiprocentní problém jdeme s miliardovým projektem, s miliardovými náklady a s obrovskými technickými a administrativními problémy pro podnikatele a živnostníky. Kde je těch 95 %? Jsou, a to má pan ministr pravdu, velká část z nich se skutečně odehrává v oněch řetězových karuselových obchodech, ale druhá veliká část se odehrává ve víceméně – díky armádě šikovných právníků a šikovných daňových poradců – v tzv. daňové optimalizaci u velkých skupin, které disponují desítkami vlastních nebo spřátelených společností a často jsou nadnárodní, to znamená působí v několika zemích, kde dochází k daňové optimalizaci, někdo říká dokonce k daňovým čachrům, kde celkový odvod těchto daní je daleko menší, než by se dalo předpokládat ze zisku těchto společností. Zjistíme to zase četbou otevřených zdrojů, výročních zpráv. Doporučuji skutečně si někdy pročíst výroční zprávy velkých korporací, je to velmi zajímavé a dobrodružné čtení.

Možná že se v dalších čteních dostaneme ke spoustě jiných firem, já si pro tento den a pro tento případ, abych nezdržoval, připravil pouze jeden jediný příklad. Je jím firma Synthesia Pardubice, známá chemička, která je ve vlastnictví skupiny Agrofert. Tedy čteme-li výroční zprávu, a teď budu citovat z otevřených zdrojů výroční zprávy Synthesia Pardubice, tak tato firma vyplatila v letech 2010 až 2013 svému vlastníku, firmě Agrofert, 1,5 mld. ze snížení základního kapitálu. Za ty tři roky vygenerovala zisk před zdaněním v celkové kumulované výši 1 mld. 872 mil. korun a na dividendách z tohoto zisku vyplatila Agrofertu 1 mld. 310 mil. korun. Státu na daně z příjmů právnických osob zaplatila nula, nula je nic, ani korunu, ale požaduje po státu 3,2 mld. na zahlazení ekologických škod. Tedy ještě jednou, shodou okolností zde sedící vlastník z prosperující firmy za tři roky si pro sebe vytáhl 2,8 mld., státu nezaplatil na korporátní dani ani korunu a po zde sedícím ministrovi financí požaduje 3,2 mld. dotace z veřejných rozpočtů. S takovouhle platební daňovou morálkou, prostřednictvím paní předsedající, s takovouhle platební daňovou morálkou, pane podnikateli a ministře financí v jedné osobě, běžte do karusele. (Pobavení v pravé části sálu.) Tyhle prachy z těch živnostníků nedostanete, jenom (Nesrozumitelné.) a Synthesia, co zaplatíte míň a po tom státu chcete, ze všech živnostníků nedostanete, i kdybyste pověsil elektronickou pokladnu na každé pivo a na každého buřta. Já netvrdím, že to není legální. Ano, skutečně to je díky desítkám a stovkám dalších spřátelených firem, armádě šikovných právníků, armádě šikovných daňových poradců, je to legální a dělají to pravděpodobně všichni velcí oligarchové. Proto ta obrovská delta daní. Ale to ti malí živnostníci nemají, ti mají jenom své dvě ruce a svoji každodenní dřinu, kterou vy jim chcete zkomplikovat jenom proto, aby se před národem ukázalo, kdo je ten podvodník a kdo může za to, že ministr financí neumí vybírat daně. To je ten živnostník, to je ten podvodník. Ne ten oligarcha, který si umí zoptimalizovat miliardy. Prosím, ověřte si to v otevřených zdrojích, jak je to doopravdy.

Není bez zajímavosti, že dokonce ten nákladný projekt, ten kanon na vrabce, kterým chceme všem říct: podvodníci jsou ti živnostníci, ne že neplatíme my oligarchové, ale podvodníci jsou ti živnostníci, že ten kanon na vrabce děláme bez výběrového řízení. Tady něco nehraje. Pan ministr financí si prosadil na vládě, že vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně citlivá data, firma, která to bude dělat, musí být prověřena na tajné a z bezpečnostních důvodů to bude zadáno bez výběrového řízení. No tak buď ministr financí klame, že tam nebudou žádná citlivá data, protože jinak proč by to mělo být utajováno, anebo tam skutečně citlivá data budou… Pardon, buď ministr financí klame, že tam nejsou žádná citlivá data, pak to musí být utajováno asi, anebo tam nejsou ta citlivá data, pak proč by to mělo být utajováno? Já tady jenom podotýkám, že veškeré systémy pro daňovou a celní správu se vždycky nakupovaly ve výběrovém řízení a nikdy nebyla výjimka z volné ruky proto, že to musí být utajováno, byť to obsahuje celou řadu citlivých informací. Není ten důvod někde jinde? Není ten důvod v tom, že to musí dělat spřátelená společnost, která spolupracuje s oligarchou na jeho marketingu a přímo bude ty informace zpracovávat v jeho prospěch?

Tady je totiž ten argument, jestli to povede nebo nepovede k narovnání podnikatelského prostředí a naopak k jeho další deformaci. Pan ministr financí – a já mu za to děkuji – nám zprostředkoval zhruba před měsícem seminář s chorvatským ministrem financí, který se nijak netajil tím, a říkal to veřejně, že ten projekt není ani tak primárně určen k tomu, aby způsobil vyšší inkaso DPH, ale aby mělo Ministerstvo financí dokonalý přehled o podnikatelích, o jejich finanční kondici, o jejich převodu – já počkám, až domluví Vítězslav Jandák, děkuji – o jejich převodu a o možnosti dokonalé on line kontroly. Můj vzácný kolega Zbyněk Stanjura tomuto systému říká registrační pokladny. No kéž by měl pravdu. Registrační pokladny jsou sice drahý a nákladný nesmysl, ale neobsahují v sobě to riziko on line přenosu informací a on line zneužití informací. Ty mají černou skříňku a při nějaké následné zpětné kontrole se do ní finanční úřad dostane, neboť koneckonců i dnes disponuje Ministerstvo financí v měsíčním hlášení DPH z daňových přiznání celou řadou mimořádně citlivých informací, které se samozřejmě dají nějakým způsobem použít nebo dokonce zneužít v obchodním styku. Ale žádné nejsou on line. On line jsou jenom v tom Chorvatsku, kde se to šíleně zalíbilo panu Todoričovi. Pan Todorič, to je takový chorvatský pan Babiš, ten to panu Babišovi v Chorvatsku předvedl a ten se do toho okamžitě zamiloval, protože chce mít samozřejmě to samé co pan Todorič. Chce mít ty informace on line. A je prosím pěkně náhodou, že tak jak to budeme postupně zavádět, že to nejprve budeme zavádět v maloobchodě a v restauratérství? Ze všech analýz, ke kterým jsem kdy měl přístup, co se týče krácení tržeb v maloobchodě nebo krácení tržeb vůbec, vyplývá, že ten největší podíl šedé ekonomiky, toho krácení tržeb, je ve stavebnictví a v dopravě. Teprve poté jsou to restaurace a maloobchod. Já to nechci soudit, já nechci tenhle systém nikde, protože koneckonců na tom nejsme hůře než Německo, zatímco Chorvatsko i po zavedení elektronické evidence je na tom dvakrát hůře než my. Ale proč ten, kdo to zavádí, se domnívá, že ti největší podvodníci jsou hospodští a prodejci v maloobchodě? Proč nejsou někde jinde, kde to zatím nezavádíme? Protože tam se obchoduje s komoditou, která ho mimořádně zajímá, tam je největším producentem, tam jsou ty potraviny.

Stavebníci, zámečníci, pokrývači, autodopravci. A nemáme důvod se domnívat, že tam by byli více nebo méně poctiví živnostníci než v jiných oborech, tak ti nebudou vystaveni tomuto instrumentu, a ti, kteří obchodují s artiklem, který pana ministra financí jako producenta potravin zajímá, ti tomu podrobeni budou. A říkáme tomu narovnání podnikatelského prostředí. Narovnání podnikatelského prostředí jsou rovné podmínky pro všechny, ne pro někoho ano, a pro někoho ne, s tím navíc, že v tom jednom jediném segmentu, kde to má být zavedeno okamžitě, jsou ty informace k dispozici a jsou zneužitelné, a není pravda, že jich je málo a že jsou necitlivé, protože kdyby jich bylo málo a byly by necitlivé, tak není potřeba je utajovat a není potřeba dělat soutěž zadáním z volné ruky předem určenému kamarádovi, pardon, předem určenému zájemci, protože necitlivá data přece nemusíme utajovat, tak na ně můžeme udělat soutěž. Výsledkem nebude narovnání podnikatelského prostředí, o kterém se tady tak stále mluví, výsledkem bude diskriminace a mnohem větší pokřivení podnikatelského prostředí, protože na někoho to aplikováno bude, na někoho nebude, dokonce vláda si to rozhodování chce vymínit sama vyhláškou nebo nařízením, což, domnívám se, že jsou na to judikáty Ústavního soudu, že to nejde, že povinnosti nelze ukládat podzákonnými normami, ale pouze zákonem, ale to je jedno, k Ústavnímu soudu se to nikdy dostat nemůže, protože my to nikdy nedovolíme schválit.

Jen tvrdím, jen tu rozporuji ten argument, že dojde k narovnání podnikatelského prostředí. Naopak, k daleko většímu pokřivení, kdy to na někoho aplikováno má být, na někoho ne, a navíc je u zdroje informací spřátelená firma, kterou si vybral bez výběrového řízení největší producent potravin, aby měl bezkonkurenční informace v segmentu a stal se tak naprosto neporazitelným pánem trhu, tak jako pan Todorič v Chorvatsku, kterému se to povedlo, tak i pan Babiš v České republice.

Rozumím tomu, že on o něco takového stojí, to je pro mě ještě pochopitelné. Není pro mě pochopitelné, proč na něco takového jdou jeho koaliční partneři. To vážně nechcete pochopit, co mu dáváte do ruky a co mu umožňujete? Anebo už má složku vážně skoro na každého z vás? To jsou totiž věru neuvěřitelné příběhy. Předtím, než to ta vláda projednává, tak vystoupí ministři za KDU-ČSL a řeknou: Přes nás to nikdy neprojde, my máme celou řadu nezodpovězených otázek. Za tři hodiny pro to hlasují a řeknou: Je to výborný, pan ministr nám to všechno vysvětlil. U toho vysvětlování bych rád měl lístek do první řady. Tady nezbývá nic jiného, než před panem ministrem smeknout před jeho vysvětlovacím talentem, protože na jednoho nechápavého Šincla, 13 chápavých a vnímavých lidovců to je famózní skóre. Konec- konců způsob, kterým se vedení sociální demokracie postavilo či nepostavilo za pana poslance Šincla, také o mnohém svědčí, ale to je jejich vnitřní problém, to komentuji jenom tak pod čarou. Ale ty vysvětlovací schopnosti jsou skutečně mimořádné. Nedokážu pochopit, proč. Na úkor veřejných prostředků a proč. Na úkor živnostníků se dopouštíte takovéto zásadní deformace a distorze podnikatelského prostředí a máte tu odvahu tomu říkat ještě narovnání. Kdyby to opravdu bylo pro všechny, byl bych samozřejmě proti tomu, ale byl bych schopen ještě nějakým způsobem rozumět tomu argumentu, že snad ano, že tomu může někdo věřit, ale vy to zavádíte jenom pro někoho a jenom tam, kde to zajímá Babiše. A ve všech ostatních odvětvích, kde budou probíhat hotovostní platby, to prostě poběží tak, jak to běží doteď, což si nemyslím, že probíhá nijak tragicky. Ta věc není tak tragická. Úroveň šedé ekonomiky je u nás zhruba kolem 15 %, což samozřejmě není nějaké číslo, nad kterým bychom měli jásat, ale je zhruba stejné jako v Německu, jedno z nejnižších v Evropské unii.

Znovu opakuji, v Chorvatsku, kde to zavedli, tak poté, co to zavedli, mají úroveň šedé ekonomiky dvakrát větší, 28 %. Jenže právě proto, aby si tohle někdo sám pro sebe udělal, právě proto, aby odvrátil pozornost, kde jsou skutečně ty daňové úniky, že někdo si vezme 2,5 miliardy, nezaplatí korunu na dani a ještě po státu chce tři miliardy, tak nemůže říct: To jsou peníze, které já jsem nezaplatil, a z těch veřejných rozpočtů dojím. Musím říkat: To jsou ty peníze, co neodvedli ti podvodníci živnostníci. A my tu budeme s ním hrát tuhle hru? Tak jako v Chorvatsku s Todoričem? Německá finanční služba se tím samozřejmě zabývala, tak jako celá řada jiných finančních služeb evropských civilizovaných států a pro obrovské riziko zneužití těch informací a pro obrovská technická rizika a pro velkou nákladnost to všichni odmítli. Proč pro Boha si myslíte, že v čele boje proti daňovým únikům budeme my s Chorvatskem? Ne. Todorič s Babišem. O nic jiného tu nejde.

Opět znovu, až vám bude ukazovat, že žádná citlivá data si brát nebude, tak se ho zeptejte, proč musí být utajována a proč tedy to musí zadat bez výběrového řízení, když tam žádná citlivá data nejsou. To jsou dva argumenty, které jdou proti sobě. Buď nemluví pravdu v jednom nebo nemluví pravdu v obojím, obávám se, že nemluví pravdu ani v jednom ani ve druhém.

S tím souvisí i náklady, které se teď vyplácejí na ten projekt. Ministerstvo financí už vynakládá výdaje mimo zákon, neboť platit mohu jenom něco, k čemu mě zákon opravňuje, jsem-li veřejná instituce. Vzhledem k tomu, že tento zákon není a ministerstvo vynakládá tyto prostředky, tak je vynakládá neoprávněně, neboť pro to nemá příslušný zákon. Netvrdím, že se tak v minulosti nedělo, dělo se tak např. u datových schránek nebo u státní pokladny, když se pospíchalo. Nicméně každý ten ministr, každé ministerstvo neslo samozřejmě příslušnou míru rizika, protože kdyby se nepodařilo ten zákon schválit, tak se jednalo o neoprávněné vynaložení finančních prostředků a ten ministr by se potom hodně musel kroutit, až by vysvětloval, že měl legitimní očekávání, že ten zákon bude schválen, a on schválen nebyl. Tak on zatím vždycky schválen byl, takže to legitimní očekávání se naplnilo. Nicméně připadá mi fér, vzhledem k tomu, že stále jsme tady v neprávním prostředí při vynakládání těch prostředků, včetně té kampaně za těch 80 milionů korun, říct naprosto na rovinu Ministerstvu financí, že má všechny důvody legitimního očekávání, že tento zákon schválen nebude, že to jménem poslaneckého klubu TOP 09 říkám naprosto autoritativně a jsem přesvědčen, že nebudu jediný předseda poslaneckého klubu, že pokud dojde k tomu, že ten zákon schválen nebude, a přesto budou v rozporu se zákonem vynaloženy rozpočtové prostředky, že to riziko si prostě ponese pan ministr financí a jeho podřízení sami a pro ty instituce, které se tím budou zabývat, nechť je na záznamu Poslanecké sněmovny věta, že máme důvod legitimního očekávání, že tento zákon schválen nebude, a že tedy nikdo není oprávněn vynakládat rozpočtové prostředky na něco, co není podloženo zákonem. To mi přijde férové říct.

Když to shrnu, tento zákon se nám snaží vnutit systém, který je drahý, který je neefektivní, který je diskriminační, který nepřinese veřejnému zájmu nic, naopak přinese mnoho soukromým zájmům a jiné soukromé zájmy naprosto zbytečně poničí.

A proto každá příčetná Sněmovna, jsem přesvědčen, tento zákon musí zamítnout, a proto předkládám jménem poslaneckého klubu TOP 09 návrh na zamítnutí. Je možné, je dokonce pravděpodobné, že tento návrh nebude schválen a že to protlačíte do druhého čtení. Je možné, je dokonce pravděpodobné, že vás ve druhém čtení nepřesvědčíme a že to protlačíte až do třetího čtení. Ale nikdy vám nedovolíme ten zákon schválit a uvést v realitu, protože je stejně nebezpečný pro volné dýchání v téhle zemi, je stejně nebezpečný jako jeho předkladatel.

Děkuji za pozornost. (Bouřlivý potlesk v celé pravé části sálu.)

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner