Mladí marxisté soudí, že jsme kolonií USA a potřebujeme socialistickou revoluci

Marxistická Alternativa v akci na FF UK (Facebook)

Marxistická Alternativa v akci na FF UK | FOTO: Facebook

Heslo, že vstanou noví bojovníci, se nakonec uskutečnilo. Mládež z Marxistické Alternativy se vydala na okupační stávku za klima na FF UK. Aspoň jsme se od nich dozvěděli, že Leninovy myšlenky jsou pořád živé a je jen třeba je uskutečnit.

Mladí revolucionáři mají buď černý smysl pro humor, nebo studiu moc nedali. Pod bustou T. G. Masaryka propagovali Marxovo učení. Jak by mělo být marxistům známo, TGM patřil ke znalcům a kritikům Marxových spisů, takže to pro jejich selfíčka není úplně nejvhodnější místo. On to ale není jediný projev jejich zmatenosti a zřejmě ani ten nejmenší.

Na nástroji amerického kapitalismu Facebooku se od nich 12. 11. dočteme: „Dnes působíme na univerzitní okupační stávce FF UK za klima. Nálada je velmi revoluční, stejně jako transparenty, a stovky přítomných lidí jsou velmi otevřené revolučně socialistickým myšlenkám, což bylo dokázáno desítkou námi prodaných magazínů za méně než hodinu! Studenti plánují zde přespat a zítra ve stávce a obsazení pokračovat. Policie se sice pohybuje okolo budovy a security uvnitř, ale je zřejmé, že se neodvažují zasahovat.“

To musí být strašně revoluční a vzrušující a taky celkem příjemné. Mládež nepamatuje policii, co se zasahovat odvažovala, takže si musí připadat jako na barikádách.

Den předtím, 11. listopadu, nám mladí marxisté sdělují, jak se máme dívat na dějiny: „Právě nyní jsme v Česku vystaveni tučně dotované ideové masáži dezinformačního průmyslu, s cílem přepsat historii roku 1989 a dokázat, že systém ve kterém žijeme dnes, to jest rozkradená buržoazní republika pro bohaté, kde 1 % nejbohatších má stejný majetek jako 90 % všech Čechů a kde nám oligarchie přímo vládne bez větších ohledů na zákony, byl něčím, o co lidé tohoto chladného listopadu v ulicích usilovali. A mezitím zatímco současná státní kontrarozvědka straší ruskými a čínskými manipulátory a špiony (kteří zajisté existují), tak žádným způsobem nevaruje před naprosto otevřeným působením dezinformačních kampaní, ze strany ambasády USA, která se snaží Čechům vysvětlit, jak by měli rok 1989 vnímat.“

Zajímavé, všichni, co si rok 1989 pamatují, jsou zřejmě pod vlivem dezinformační kampaně americké ambasády. Měli by prohlédnout a připojit se k novým soudruhům: „Porážka této revoluce však znamenala, že se Česko stalo kolonií Spojených států a západních mocností, a zemí pro bohaté. Proto je naším tvrzením, že potřebujeme novou, socialistickou revoluci.“

Tu revoluci si ale mládež představuje trochu jako Hurvínek válku, stačí mrknout na to, jak vidí slavnou VŘSR: „Rolníci ochotně darovali své obilí, aby nakrmili Rudou armádu, protože nechtěli vrátit svou půdu zpátky do rukou šlechticů. Dělníci se dobrovolně hlásili do boje, připraveni zemřít a vyrábět munici pro Rudou armádu, aby se země nevrátila do rukou starých aristokratů a imperialistů.“ To je citát s. Alexe Granta z Kanadské sekce IMT v článku „Byla Říjnová revoluce krvavý puč?“ (11. září).

Oni když rolníci obilí „nedarovali“, tak je bolševici na místě zastřelili. Soudruh Lenin k tomu vydal pokyny. Písemně se nám zachovaly.

Pokud by to někomu nebylo jasné, hnutí nám samo o sobě vysvětluje, co nás čeká a nemine: „Naše alternativa k takovémuto systému je marxistická. Vychází z vědeckého zkoumání a praktického provedení myšlenek takových osob, jakými byli Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Iljič Lenin a Lev Trockij.“

No jistě. Měli na to sto let a značnou část planety, a nějak se to nepovedlo. Teď už se to ale povede.

Má tenhle skanzen nějaký význam? V takovéto jurodivé podobě asi sotva. Ve svých naředěných a na první pohled méně pitomých formách ale může v hlavách různých lidí strašit a ideologicky postižení se pak budou snažit něco z toho realizovat.

Naším současným problémem jsou zrovna spíše mocenské sítě, jejichž aktéři nemají ideologii žádnou. Mají jen přesvědčení, že moc patří jim, a když ji budou mít, tak nás podojí jako krávy a ostříhají jako ovce. Že by se povedlo je zastavit zakládáním revolučních buněk a sovětů, to si nějak nejsme jistí.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]