Mladí politikové chtějí Vánoce na sněhu, ne uhlí. Dodržte své sliby, vzkazují Brabcovi

Zástupci mládežnických politických, nepolitických, diplomatických a aktivistických organizací při podpisu Klimatického příslibu mládeži na ministerstvu životního prostředí. (youthspeakup.cz)

Zástupci mládežnických politických, nepolitických, diplomatických a aktivistických organizací při podpisu Klimatického příslibu mládeži na ministerstvu životního prostředí. | FOTO: youthspeakup.cz

Organizace a hnutí sdružující tisíce mladých lidí žádají ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby na jednání Uhelné komise v pátek 4. prosince 2020 podpořil nejbližší scénář konce těžby uhlí v ČR, a to nejpozději v roce 2033. Ve veřejném dopisu mládežnické organizace připomínají znění Klimatického příslibu mládeži, v němž se ministr zavázal zahrnout mladé lidi do české klimatické politiky. 

Prohlášení podepsaly např. Česká rada dětí a mládeže, Česká středoškolská unie, hnutí Fridays For Future, ale i mládežnické organizace politických stran sdružené v organizaci Youth, Speak Up!.

Plné znění otevřeného dopisu adresovaného ministrovi životního prostředí Brabcovi:

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci nadcházejícího setkání Uhelné komise v pátek 4. prosince 2020. Jako zástupci mládežnických organizací a hnutí jsme se s Vámi poprvé sešli kvůli podepsání Klimatického příslibu mládeži OSN (Kwon-Gesh Pledge). Stvrzením dodatku Pařížské dohody o zpřístupnění klimatické politiky mladým lidem jsme společně vykročili správným směrem k řešení negativních dopadů změny klimatu s mladou generací. V podobném duchu Vás proto oslovujeme v otázce rozhodování Uhelné komise o načasování postupného ukončení provozu českých uhelných elektráren.

Jako mladá generace máme přirozený zájem usilovat o naplnění Pařížské dohody. Doufáme proto, že při jednáních Uhelné komise budete obhajovat nejambicióznější pozici a dostojíte tak svým slovům, že: „Změna klimatu je zásadním tématem, které překlenuje generace, a proto je zásadně důležité, aby zástupci mladých lidí měli možnost se vyjádřit ke klimatickým otázkám a aby byli slyšet.“

V Klimatickém příslibu mládeži dále zaznívá, že „signatáři by při přijímání opatření k řešení klimatické změny měli respektovat, prosazovat a zvažovat své příslušné závazky vůči mladým lidem, stejně jako v oblasti mezigenerační spravedlnosti“. Mezi tato opatření útlum uhelných elektráren v ČR bezpochyby patří. Tyto elektrárny vyprodukují v rámci naší energetiky ročně 88 % emisí CO2, ačkoliv se podílí na celkové výrobě energie pouze z 47 %. Musíme proto připomenout, že jiný scénář než rok 2033 nám nedává žádnou naději na plnění Pařížské dohody ani společných evropských cílů na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Zdůrazňujeme také, že tento cíl 15. října 2020 přislíbil dodržet premiér Andrej Babiš. Je pravděpodobné, že se čerpání energie z uhlí stane kvůli zdražování emisních povolenek nevýhodným ještě dříve, a elektrárny tak ukončí svou činnost samy.

Těšíme se, až poleví pandemie natolik, že budeme moct pokračovat v dlouhodobém dialogu o klimatické politice na Ministerstvu životního prostředí a případně dalších ministerstvech. Nyní nám ovšem nezbývá než upozornit na závažnost tohoto rozhodnutí. Spolu s vybráním nejbrzšího scénáře podporujeme zajištění spravedlivé transformace vzhledem k horníkům a dalším profesím, jež odklon od spalování uhlí zasáhne.

Závazky, které neseme vůči budoucí generaci nad rámec klimatického příslibu, bychom měli naplnit!

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu freeczechmedia@gmail.com