Mrtvá těla na Výstavišti zůstanou. Policie zasahovat nechce

The Body Exhibition (JVS Group)

The Body Exhibition | FOTO: JVS Group

Třicetidenní lhůta, kterou měla čínská ambasáda na to, aby se vyjádřila k záměru starosty Prahy 7 Jana Čižinského pohřbít těla z výstavy Body the Exhibition, uplynula. Starosta tedy chtěl ve spolupráci s policií zajistit pohřeb těl. Podle šéfa městské části mu to ukládá zákon o pohřebnictví. Policie ale Čižinskému sdělila, že potřebuje rozhodnutí správního orgánu či soudu. Starosta s tímto stanoviskem nesouhlasí. Výstava končí 23. července a do té doby už pravděpodobně k zásahu nedojde. Jan Čižinský chce alespoň zabránit tomu, aby se výstava mohla do České republiky vrátit.

Stanovisko starosty Prahy 7 Jana Čižinského na Facebooku bez redakční úpravy:

Dovolte ještě jeden příspěvek k té výstavě lidských těl Body. Zde je výčet toho, co všechno porušuje. Přesto probíhá. Je třeba se obrátit na soud, aby bylo jednou pro vždy jasno, že takové neetické výstavy nemohou v naší zemi být a že úcta k mrtvým není jen prázdné slovní spojení v nevymáhaném zákoně.

1) V rozporu s ust. § 493 občanského zákoníku nakládá s mrtvými lidskými těly a částmi lidského těla prezentovanými na výstavě Body The Exhibition jako s věcí, a to za účelem zisku, přestože lidské tělo ani jeho části nejsou věcí v právním smyslu, a tudíž nemohou být majetkem ani předmětem obchodních vztahů, ani jakéhokoliv finančního prospěchu;
2) V rozporu s ust. § 92 odst. 1, jakož i ust. § 111 odst. 1 občanského zákoníku nakládá s mrtvými lidskými těly a částmi lidského těla prezentovanými na výstavě Body The Exhibition způsobem, který není důstojný pro zemřelého, neboť je vystavuje veřejně, neoblečené a v pózách, které znevažují důstojnost zemřelého;
3) V rozporu s ust. § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách vystavuje mrtvá lidská těla a jejich části, aniž by měl oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jimiž se ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona o zdravotních službách rozumí rovněž nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném zákonem o zdravotních službách;
4) V rozporu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) až e) zákona o zdravotních službách uchovává a používá tělo zemřelých osob, aniž by byly naplněny podmínky stanovené v ust. § 81 odst. 1 písm. a) až e) zákona o zdravotních službách;
5) Zřejmě v rozporu s ust. § 81 odst. 2 zákona o zdravotních službách vystavuje mrtvá lidská těla a jejich části, aniž by měl k tomu prokazatelný souhlas zemřelé osoby – ten nebyl dle dostupných informací nikým doložen;
6) V rozporu s ust. § 81 odst. 7 zákona o zdravotních službách, ust. § 28 odst. 1 transplantačního zákona a rovněž článkem 21 Úmluvy o biomedicíně, která je součástí právního řádu České republiky, používá těla zemřelých a jejich části k výdělečným účelům, tj. za účelem finančního prospěchu;
7) V rozporu s ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o pohřebnictví vystavuje veřejně lidské pozůstatky před pohřbením, aniž by vystavované lidské pozůstatky byly vystaveny v otevřené rakvi, jak je vyžadováno ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o pohřebnictví;
8) V rozporu s ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona o pohřebnictví zachází s lidskými pozůstatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého, jakož i mravního cítění pozůstalých a veřejnosti;
9) V rozporu s ust. § 6 odst. 1 zákona o pohřebnictví realizuje činnosti, které lze považovat za (součást) provozování pohřební služby, aniž by disponoval nezbytnou živnostenskou koncesí.
Kromě veškerých shora uvedených bodů se organizátor výstavy Body The Exhibition mohl dále dopustit porušení ustanovení zákona o pohřebnictví vztahujících se k přepravě lidských pozůstatků, a to za předpokladu, že přepravoval lidské pozůstatky ze zahraničí na území České republiky nebo po území České republiky. Pokud tak učinil, dopustil se porušení ust. § 4 odst. 1 písm. g) ve spojení s ust. § 9 zákona o pohřebnictví, neboť lidské pozůstatky přepravoval v rozporu s ust. § 9 zákona o pohřebnictví. Jestliže organizátor přepravoval lidské pozůstatky vystavované na výstavě Body The Exhibition, měl zároveň povinnost splnit též předpoklad stanovený v ust. § 8 odst. 1 zákona o pohřebnictví, tj. přepravované lidské pozůstatky musely být oblečené a uložené do konečné rakve. Pokud organizátor nenaplnil povinnost stanovenou v ust. § 8 odst. 1 zákona o pohřebnictví, dopustil se patrně dalšího vážného porušení zákona o pohřebnictví. Stejně tak lze uvažovat o naplnění skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání ve smyslu ust. § 251 trestní zákoníku, když zhodnocení případné trestněprávní povahy jednání organizátora je ve výhradní pravomoci orgánů činných v trestním řízení.
S ohledem ke všemu shora uvedenému zastávám právní názor, že výstava Body The Exhibition je ke dni zpracování tohoto odborného právního rozboru v rozporu s českým právním řádem a veřejným pořádkem, kdy nelze nejméně z hlediska kogentních ustanovení českých veřejnoprávních zákonných norem (§ 81 odst. 7 zákona o zdravotních službách, § 28 odst. 1 transplantačního zákona), jakož i mezinárodní úpravy, jež je pro Českou republiku závazná (čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně), komerčně vystavovat konzervovaná mrtvá lidská těla.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]