Muž na radnici⁠ – model roku 2022. Kandidát Kalinovský tvrdí, že demokratickými principy opovrhuje

Ilustrační foto. (Pixabay/mohamed_hassan)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/mohamed_hassan

V pátek 19. srpna odpoledne přišel e-mail s hlavičkou ANTIDEMOKRAT DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB. Text byl naprostý blábol, ale ověřil jsem si, že nelže. Odesilatel, pan Petr Kalinovský, skutečně kandiduje. Trochu mne překvapilo, že u svého jména na kandidátkách pan Kalinovský neuvádí i oslovení, který pro něj odsouhlasil již před deseti lety městský úřad pro Prahu 6.

„Demokratickými principy opovrhuji natolik, že se štítím aktivní účasti a v hodinách hlasování budu plít opovržení vůči naivkům, co svým poklonkováním všudypřítomnému divadlu nahrají skutečným mocným. Sladkokysele pak pod vlaječkou boje právě proti nim. Hrrrr do voleb! Vždyť účast ve hře režírované světovládcem není ničím jiným než bizarní servilností. Už rezonovalo, že volby nemají vliv na reálný chod věcí, přestože by dopadly sebeblouznivěji. Mě ovšem nespojujte s infantilními záměry názvu uskupení (v kandidátce subjekt uveden jako LEPŠÍ PRAHA PRO PRAŽANY – snížení daně z nemovitých věcí o 50 %, městská hromadná doprava zdarma, internet zdarma… – pozn. red.), kde jsem se ocitl pro hypotetický přepočet hlasů. Vypočítavé kurevnictví k demokracii jen patří,“ psalo se v e-mailu podepsaném jménem Petr Kalinovský.

(Týdeník FORUM)

Nezarážející slabomyslnost

Ať je to hoax, napadlo mne. Není. Za subjekt “LEPŠÍ PRAHA PRO PRAŽANY – snížení daně z nemovitých věcí o 50 %, městská hromadná doprava zdarma, internet zdarma… na pěkném 32. místě kandiduje pan Mgr. Petr Kalinovský, 43 let, OSVČ, Praha 5.

Jeho program je klidný, dělný a bez emocí, v mailu jej popsal výstižně: „Jediné mé snažení by bylo nasměrováno k Městské policii Praha, která přeci jen může mít dílek pro ochranu českých lidí před světovým terorismem. Zřizovatel, Magistrát hlavního města Prahy, celých třicet let všude prezentuje naše město co ŽIDOVSKOU PRAHU. Dost podobných marketingových provokací!“

Portrét kandidáta v jinošských letech

Lépe než já si na doby, kdy jsem o Kalinovském a jeho partě před více než dvaceti lety psával, pamatuje internet – konkrétně server Antify. „Kalinovský začínal svou politickou kariéru jako funkcionář Republikánské mládeže a udržoval čilé styky s organizací Národní odpor. V roce 2002 kandidoval v parlamentních volbách jako čelný pražský kandidát Republikánů Miroslava Sládka. V lednu roku 2003 organizoval pochod fašistické špíny pražskou židovskou čtvrtí Josefov. Byl stíhán za hanobení rasy, národa a přesvědčení poté, co zapálil izraelskou vlajku před budovou Rádia Svobodná Evropa. Také se odmítl nechat ošetřit lékařem, který pocházel z Nikaragui, kvůli jeho barvě pleti.“

Pavel Šafr: Češi mezi pravdu a lží (FCM)

Bojem za bílou rasu se Kalinovský zabýval i v průběhu svých studií. Z jeho diplomové práce (Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2012–2014: “Vzájemný přesah mezi andragogikou a politickými systémy“) citujeme: „Současný hlavní proud politiky by šel ztvárnit připomenutím citátu premiéra Petra Nečase během pražské návštěvy Benjamina Netanjahua v prosinci 2012: Česká republika považuje Stát Izrael za svého strategického partnera. Naše vztahy ve všech oblastech se rozvíjejí velmi zdárně. Za povšimnutí stojí slovo strategického v Nečasově citátu. Není třeba příliš abstrakce, aby se za ekvivalent adjektiva v této souvislosti dala  spekulovat slova principiálního, neodmyslitelného,  spřízněného, neodlučného či slovní spojení ideologickými hodnotami shodného. Sledovat   obdobu lze i při rozlišování tiskovin na státotvorné a tiskoviny tzv. extremistické. Použité dělení může vymezovat i vztah redakčních pracovníků následně – kopírováním produktu informálního učení se do značné míry formuje budoucí vztah jejich čtenářů vůči Izraeli. V soudobých státotvorných denících zásadněji není spekulována oprávněnost existence Státu Izrael.“

Ano, to je pravda. Žádný neonacistický ani islamistický deník v ČR nevychází.

()

Kalinovský dnes

Tvůrčí duch z pana magistra Kalinovského nevyvanul. Je nadále činný jak aktivisticky, tak publicisticky. Cituji z jeho serveru:

pondělí 13. července 2020: Jsem neonacista a jsem na to hrdý

„Za následný text budu jistě odsouzen. Už ani neregistruji, jaké je číslo paragrafu, ale jistě ona skutková podstata patří k nejzavrženíhodnějším. Zločin bude rezonovat i v překladu od soudce. Sudí už bez taláru, kdesi na chodbě u WC, natřásající se coby popová hvězda. Před objektivy a po nápovědných dotazech novinářů. Což je podoba soudnictví posledních let. Soudci nesoudí podle svého nezaujatého mínění a paragrafů, ale pro vyznění v půlminutové stopáži. A pro Kavárnu boj proti pravicovému extremismu půjde jedinou cestou. Nešť.“

sobota 17. října 2020: Popírání a schvalování holocaustu, koronavirus

„Jelikož za politizující ilustrace na FB pobíhám po výsleších, musím použít mírnější tón. Ale i tak věc podám v plné nahotě. Nikdy jsem holocaust nezpochybňoval, byť detaily mohou být rozporovány.

V eseji půjde o motiv revizionistů při pokusech o zpochybnění holocaustu. Vzhledem k svému osobnímu pohledu na politiku entity, která vznikla na podkladu holocaustu, by i mně bylo milé vytracení legitimity Státu Izrael. Ten by se musel poroučet do pomyslného smetiště dějin.“

středa 6. října 2021: Další rozsudek ve jménu holocaustu a lidských práv

„Odsuzující rozsudek padl 30. září 2021 u Obvodního soudu pro Prahu 1 nad mou maličkostí, neboť jsem procházel o rok dříve s hořící svící potemnělou ulicí, v níž sídlí i radnice Federace židovských obcí v ČR, a nechal jsem se v oné lokalitě vyfotografovat.“

E-mail může poslat kdekdo…

Odpověděl jsem na e-mail: „Právě mi dorazil mail níže. Je prosím odesilatelem pan Petr Kalinovský, bývalý mluvčí, který na mne podal oznámení, které projednával městský úřad Prahy 6? Vzhledem k tomu, že e-mail může odeslat kdokoliv, tak pokud je opravdu od pana Kalinovského, mohl byste prosím pro ověření uvést, koho jste byl mluvčím a čeho se týkalo to jednání na úřadě? Díky za verifikaci!“

Pan Kalinovský odpověděl:

„Opravdu nyní vycházím ze strategií, že i žumpa může být užitečná (důvod, proč se vyskytujete v mém postarším adresáři pro podobné hromadné maily). Nebyl jsem formálním “mluvčím” ničeho, přízvisko mi de facto přiřkla média pro mou několikanásobnou úlohu na konkrétních demonstracích, a to mezi konkrétními svolavateli konkrétních akcí a přítomnými novináři. Ale odpověď má být “Národní odpor”. Ohledně přestupkového jednání na Praze 6 se musím nejprve podívat do hnijících análů, až tolik si paměť kdejakým feťákem nezacpávám….   Ááá, už to mám.“

A zaslal text, co tenkrát poslal na bubenečskou radnici.

Literární formát: udání

 „Podávám oznámení pro spáchání přestupku proti občanskému soužití Jiřím Doležalem. Osoba, známější pod ryze komerčním pseudonymem J. X. Doležal, redaktor časopisu „Reflex“ s možným trvalým bydlištěm na Praze 6, se onoho jednání dopustila dne 18. 7. 2012 textem „Neonacisté pronásledují židovskou aktivistku Věru Tydlitátovou“ a opakovaně téhož skutku dne 22. 7. 2012 textem „Říkejme jim č…ráci!“

Nejprve pomiňme jeho lživé tvrzení o mém politickém smýšlení. I pokud pomineme politický podtext věci, jeho veřejné a masmediální nazvání mé maličkosti „č…ákem“ by se dalo posuzovat dle §49 odst. 1, písm. a) z. č. 200/1990 (Přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.) Z lingvistického hlediska se jedná o tzv. kryptogram, jehož překladem snad není třeba obtěžovat tento papír. Tím, že Doležalův „skrývaný“ význam slova je přesně takový, pisatel opakovaně utvrzuje čtenáře v textu druhém (byť mé maličkosti se druhý text týká jen nepřímo).

V druhém textu autor jasně doznává, že kryptogram byl dle čtenářských ozvěn pochopen správně v argotovém smyslu. Opakováním termínu se zdůrazněným významem v uvedených textech – a druhý text skutečně není o ničem jiném než o zdánlivém „ospravedlňování“ termínu – nelze kryptogram považovat za „autorskou literární nadsázku“. Pokud by se běžný občan takto vyjadřoval o jmenovitých policistech, táže obhajoba přestupce by jistě nebyla příliš úspěšná.

Nyní by bylo žádoucí nahlédnout na Doležalovo jednání i prizmatem písmena e) příslušného paragrafu. (Kdo působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.) Z textu je nepochybné, že autor pseudofilozofických útvarů takto jednal pro mé politické přesvědčení. Znovu opakuji: mé politické přesvědčení je jmenovaným pisálkem chybně (záměrně chybně?) pochopené, ale to ponechejme velkoryse stranou. Vzhledem k osobnostní ubohosti redaktora se ve svém podnětu ani nezaobírám trestním zákonem s jeho příslušnými ustanoveními. Absentující materiální stránka činu pro užití trestního zákona je sice zjevná, což však rozhodně nevylučuje aplikaci přestupkové právní normy. V Praze, 22. 7. 2012“

A má to písemně!

Bylo velmi zábavné, když přišlo předvolání a já šel ten přestupek projednávat. Pár týdnů poté mi přišlo vyrozumění. „Řízení proti obviněnému z přestupku J. Doležalovi se zastavuje. S přihlédnutím k okolnostem případu, tedy zejména k tomu, že svými články reagoval obviněný na předchozí aktivity podavatele, má správní orgán za to, že výraz “č**ák”, který J. Doležal použil na adresu podavatele, je výrazem, který je možno v demokratické společnosti akceptovat.“ Takže pan Kalinovský to má písemně už od roku 2012. Ale ocenil jsem jeho snahu, že mi zaslal text svého udání, i když – jak sám psal – kvůli tomu musel do análů. Je slušné poděkovat.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články