Muž obviněný z hajlování prý jen natáhl ruku s cigaretou. Opravdu?

repro video irozhlas.cz

Hajlování, nebo jen natažená ruka s cigaretou mezi prsty? | FOTO: repro video irozhlas.cz

Radek Mansfeld, muž, který byl obžalován z toho, že na Václavském náměstí hajloval, se hájil, že měl jen zdviženou ruku s cigaretou. Soudkyně na Praze 1 Eva Švíglerová mu to neuvěřila.  Muž se proti rozhodnutí soudu odvolal.

Server iRozhlas.cz má k dispozici text rozsudku, z kterého vyjímáme:

R. M. je podle rozsudku vinen, že „dne 25. dubna 2019 v době kolem 18:45 hod. v Praze 1, na Václavském náměstí, ve vozovce v prostoru před domem čp. 1306/55, jako jeden z účastníků shromáždění svolaného hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) s názvem „Za svobodnou Evropu bez diktátu EU a nelegální migrace“, za přítomnosti několika stovek příznivců i odpůrců hnutí SPD, v průběhu koncertu zde vystupující hudební skupiny Ortel, ve vzpřímeném postoji zvedl propnutou pravou ruku ve výši šikmo nad hrudníkem s prsty dlaně u sebe v gestu nacistického neverbálního pozdravu ,Sieg Heil‘, tzv. hajlování, kteréžto gesto, jehož význam je mu znám, je v současné době užíváno v rámci neonacistického hnutí navazujícího na hnutí německého nacionálního socialismu a jeho ideologii, tedy veřejně projevoval sympatie k hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, č í m ž  s p á c h a l: přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku…

Obžalovaný jednání, které mu je kladeno za vinu návrhem na potrestání, popřel. Na svoji obhajobu uvedl, že je pravda, že se v dubnu tohoto roku zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí, kde byl kvůli tomu, že se mu líbí skupina Ortel a dále měl na demonstraci přátele. Obžalovaný uvedl, že ví, co znamená hajlování, jde o propagaci neonacismu a fašismu. Není však pravda, že by na uvedené demonstraci on sám hajloval. Měl sice nataženou pravou ruku nahoře, ale natažené měl jen dva prsty, ve kterých držel cigaretu, kdy tímto gestem uklidňoval lidi, kteří byli naproti němu, neboť tito narušovali jejich demonstraci tím, že řehtali řehtačkami, a když zpěvačka zpívala hymnu, tak pískali. Chtěl je uklidnit určitým gestem, aby byli ticho, tak zvedl ruku, ve které měl cigaretu a držení cigarety při hajlování možné není. Policisté na místě sice byli, ale jenom tam stáli, dívali se a nesnažili se situaci uklidnit. Obžalovaný vypověděl, že reagoval na verbální provokaci, taky verbálně. Uvedeným gestem chtěl skutečně uklidnit osoby, nechtěl, aby se strany navzájem pobily.

Při uvedeném gestu zaznamenal, že mu nějaký muž poklepal na rameno a že mezi nimi následně proběhla konverzace, kdy muž mu říkal, ať s tímto přestane, že to bude zbytečně zmedializované, obžalovaný mu odpověděl, že nehajluje, že jenom zvedá ruku. Ke svým přátelům na Facebooku, kteří jsou nafoceni v uniformách a mají české vlajky, uvedl, že jde o vlastence, kteří chtějí v České republice pořádek, nejde o nacisty…

Znalec z oboru extremismu JUDr. Ing. Josef Zouhar, kterému byl přehrán kamerový záznam na DVD, k záznamu uvedl, že projev obžalovaného, který byl oblečen v maskáčích, je klasickým hajlováním, které je symbolem nacistického Německa. Znalec se dále vyjádřil ke skutečnosti, že obžalovaný drží v ruce cigaretu, kdy uvedl, že cigareta není nic podstatného, podstatné je hajlování v pozoru. Držení cigarety při hajlování sice obvyklé není, ale nejednalo se o žádnou oficiální slavnost. Uvedená cigareta nikterak pozdrav neznevažovala, ve spoustě dokumentů je zachycený sám Adolf Hitler v uniformě, kdy se drží za opasek a hajluje. Čili jestli obžalovaný momentálně držel nějakou cigaretu nebo nedržel, je zanedbatelný detail a na uvedenou pózu to nemá žádný dopad. V uvedeném případě nemá pochyb, že šlo o hajlování, obžalovaný byl oblečen v uniformě, stál v pozoru s rukou zvednutou nahoru, jestli měl vztyčené dva, čtyři prsty, jsou detaily. K pojmům Noční vlci, Vlčí smečka uvedl, že jde o označení neonacistických skupin…

Obžalovaný staví svoji obhajobu na tom, že nehajloval, nýbrž svým gestem chtěl uklidnit účastníky demonstrace, kteří se chovali nevhodně, kdy pískali, řehtali řehtačkami a narušovali demonstraci. Po provedeném dokazování soud považuje obhajobu obžalovaného za účelovou, učiněnou ve snaze vyhnout se trestní odpovědnosti za své jednání. Neboť provedené důkazy prokazují vinu obžalovaného, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku. Hlavním důvodem proč samosoudkyně neuvěřila výpovědi obžalovaného, je kamerový záznam z průběhu demonstrace, ze kterého je patrné, že obžalovaný stojí zpříma, prakticky bez hnutí s pravou rukou nataženou, a to po dobu pěti sekund, než je upozorněn mužem, který stojí za ním, aby svého jednání zanechal. Z kamerového záznamu, jak již bylo uvedeno, si hajlování obžalovaného všiml i muž, který stál za obžalovaným, a který mu gestem ukazoval, aby svého jednání zanechal, načež obžalovaný přikývl a dal pravou ruku dolů. Dále je z kamerového záznamu dobře vypozorovatelná i celková nálada demonstrace, kdy průběh demonstrace lze hodnotit s ohledem na okolnosti (demonstrace SPD, koncert skupiny Ortel) jako spíše klidný, přiměřený. K výpovědi obžalovaného lze uvést, že pokud by kdokoli z účastníků demonstrace skutečně provokoval či se nechoval řádně, nebylo nic snadnějšího než upozornit kohokoli z policistů stojících před obžalovaným. Navíc obžalovanému muselo být jasné, že v dané situaci (hraní kapely, zpívání ostatních osob) takovým gestem bez sebemenšího hnutí lze těžko někoho uklidnit.

Uvedený závěr soudu pak zcela koresponduje s názorem znalce z oboru extremismu, kterému byl uvedený záznam promítnut a který po jeho zhlédnutí jasně uvedl, že muž na kamerovém záznamu oblečený v maskáčovém oděvu hajluje, a na této skutečnosti nemění nic to, zda obžalovaný v pravé ruce drží cigaretu.“

Konec citace z rozsudku.

Muž dostal šestiměsíční podmínku a odvolal se. Z tohoto důvodu o něm nebudeme psát jako o odsouzeném, protože věc je ještě v běhu. Každý si může podle toho, co je v rozsudku uvedeno, učinit prozatím svůj vlastní názor. Jisté je, že pokud někdo na takovém místě a v takový okamžik a ve společnosti takových existencí zvedá ruku v gestu k nerozeznání podobném hajlování, nezvážil zřejmě všechny okolnosti a nesvědčí to o tom, že by byl příliš bystrý. Tomu nasvědčuje už to, že se někdo účastní akce, kterou pořádá figura jako Tomio Okamura. Tam chodí soudný člověk jen tehdy, když chce vidět ten pravý extremistický bizár.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner