Na Univerzitě Karlově to dál vře, petici proti Zimovi podepsalo bezmála 900 akademiků

Slavnostní zasedání při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, ilustrační snímek (ČTK)

Slavnostní zasedání při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, ilustrační snímek | FOTO: ČTK

Boj za akademické svobody na Univerzitě Karlově pokračuje.  Akademická obec se totiž nespokojila s pouhým zrušením sponzorské smlouvy se společností Home Credit spadající do portfolia výrazně proruského a pročínského podnikatele Petra Kellnera, ale sílí hlasy i za odvolání rektora Tomáše Zimy, který ji původně podepsal.

Potíž smlouvy byla v tom, že případný úspěch předmětné společnosti závisí na lukrativní státní licenci opravňující k podnikání na čínském trhu spotřebitelských úvěrů.  Vzhledem k tomu, že Kellner dlouhodobě zasahuje do české politiky, kde prosazuje zájmy čínského komunistického režimu, akademická obec logicky vystoupila na obranu své nezávislosti.

Bránit je ji třeba nejen před krajně nevhodným sponzorstvím vtahujícím na akademickou půdu nezávislého státu vazby na obskurní režim, jakým ten čínský bezpochyby je, ale i před člověkem ve vedení, který se o něco takového z neznámého důvodu zasadil.

Text petice, kterou podepsalo už bezmála 900 akademiků, přinášíme níže.

 

Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy

I demonstrace loajální čínské komunity v Austrálii probíhají s podporou komunistického aparátu  (Youtube)

My, níže podepsaní, studenti a studentky, absolventi a absolventky, vyučující, členky a členové akademické obce, se obracíme na senátory a senátorky Akademického senátu Univerzity Karlovy s naléhavou výzvou. Již delší dobu sledujeme se znepokojením kroky rektora Tomáše Zimy v čele univerzity, z nichž partnerství se společností Home Credit, uzavřené za netransparentních a pro univerzitu značně problematických podmínek, a následně rychle vypovězené pod tlakem akademické veřejnosti, je jen jednou z kapitol jednání rektora UK, kterým dle našeho názoru poškozuje dobré jméno a zájmy nejstarší a nejslavnější české univerzity. Můžeme se jen domnívat, že tak činí zejména pro vlastní osobní prospěch, nikoliv pro prospěch univerzity a rozvoj poznání na ní i v české společnosti jako celku.

Z poslední doby je možné jmenovat problematické kroky:
1) Uzavření partnerství se společností Home Credit International, a. s. bez projednání s Akademickým senátem UK a bez úvahy nad možnými reputačními dopady uzavření partnerství se společnosti, která doposud nezákonně vymáhá exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, jak konstatoval i Ústavní soud. Proti uzavření partnerství se ohradila v několika iniciativách akademická obec i široká veřejnost.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

2) Nepřiměřený zásah do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě UK v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře, který byl v té době prorektorem. Tomáš Zima si nechal vypracovat vlastní posudky od odborníků s osobními vazbami na profesora Kováře, které jeho plagiátorství popírají, a vyvinul tak nestandardním způsobem jednání nátlak na etickou komisi FF UK, která případ v té době projednávala. Na základě rozsáhlého multidisciplinárního šetření dospěla následně k závěru, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil.

3) Bagatelizace problému neetických a predátorských publikací na Univerzitě Karlově, které rovněž znamenají pro univerzitu jako takovou reputační problém, a to v případě děkanky FSV Alice Němcové Tejkalové. Rektor Tomáš Zima v reakci na otevřený dopis akademiků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí téma zlehčoval a odmítl se jím dále zabývat.

4) Netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Konkrétně se jedná o netransparentní financování Česko-čínského centra UK a jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity. Ze zahraničních příkladů přitom víme, že podobná centra se stávají nástrojem prosazování vlivu Čínské lidové republiky v dané zemi. Čínská lidová republika je navíc zemí, která na svém území uplatňuje tvrdé potlačování akademických svobod.

(Archiv F24)

Obracíme se na Vás, členy a členky Akademického senátu Univerzity Karlovy, s požadavkem na odvolání rektora Tomáše Zimy. Domníváme se totiž, že svým jednáním často popírá základní hodnoty, na kterých by měla univerzita stát a které by měla nejen na své půdě, ale i ve společnosti jako celku hájit.

V etickém kodexu univerzity samotné se píše: „Univerzita Karlova si je proto vědoma, že je nezbytně zapotřebí, aby jednání osob, jež jsou s ní spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, neboť jenom tak lze dosáhnout toho, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.“

Vyzýváme Vás, abyste v sobě našli odvahu umožnit univerzitě se ubírat novým směrem, pod vedením nového rektora či rektorky.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]