Národní ústav duševního zdraví, ayahuaska a polští dealeři

Ilustrační foto. (Pixabay/KELLEPICS)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/KELLEPICS

„Česká psychedelická společnost. Zprostředkováváme informace o přínosech a rizicích psychedelik. Usilujeme o jejich destigmatizaci, uvedení do terapie a snižování rizik spojených s jejich užíváním. Propojujeme odborníky s veřejností. Aktuality: Vyjádření CZEPS k dezinformačnímu článku J. X. Doležala. Ohrazujeme se proti nepravdám a dezinformacím uvedeným v článku Jiřího X. Doležala S ayahuaskou opatrně, je to nejnebezpečnější přírodní psychedelikum u nás.“ Tolik citace. Proti mé „dezinformaci“, že ayahuaska je nebezpečná a opakovaně zabíjela, se vyhrazuje Psychedelická společnost, která má stejnou adresu jako Národní ústav duševního zdraví, a mluvčí psychedeliků pro NÚDZ pracuje. A psychedelici pořádají finanční sbírku, protože prý „vzhledem k situaci přerušili činnost“. Jakou?

Na tom stejném serveru České psychedelické společnosti jako filipiku proti mému textu nacházím na blogu článek o kauze velkodealerů ayahuasky, která právě poutá pozornost veřejnosti – a už tento text vyvolává značné rozpaky.

„Manželé polské národnosti podávali v rámci svých šamanských obřadů účastníkům těchto ceremonií rituální jihoamerický nápoj ayahuaska obsahující psychedelickou látku DMT, za což byli u 2022 odsouzeni (oba dostali osm let natvrdo, pozn. aut.). Tresty jsou velmi tvrdé a nepřiměřeně přísné. Soud si mohl nastudovat problematiku psychedelických látek, resp. vzít v potaz vyjádření odborníků na dané téma, jež měl k dispozici. Pokud jde o právní stránku kauzy ayahuaska, je třeba připustit, že rozsudek odpovídá platné a účinné právní úpravě. Na druhou stranu i v rámci takto nastavené úpravy mohlo být rozhodnuto jinak. Sama jsem měla to štěstí setkat se s lidmi – původními kmeny obývajícími oblast Amazonie –, kterým na moudrosti Matky Země záleží a kteří se snaží uchovat její posvátnou esenci a energii. Manželé Kordysovi se inspirovali moudrostí původních obyvatel Amazonie a nepochybuji o tom, že vedeni dobrými úmysly a snahou pomáhat se rozhodli tuto formu tradiční praxe přinést i do našeho “západního” světa a zprostředkovat ji tak lidem, kteří by se k ní jen těžko dostávali. Věřím, že pořádání ayahuaskových ceremonií vnímali manželé Kordysovi jako své poslání, a uznávám, že do této činnosti investovali mnoho času, energie a rovněž i financí. A to bylo vyváženo penězi účastníků. Na tomto principu ostatně naše západní společnost funguje.“ Tereza Dleštíková, Česká psychedelická společnost.

(Týdeník FORUM)

Jasně. Žijeme v tržní ekonomice, takže je OK prodávat drogy, a navíc prodej ayahuasky ZCELA JISTĚ uchovává posvátnou esenci a energii Matky Země. A na serveru CZEPS nacházím i další text, co hájí polské dealery: „Prohlášení CZEPS ke kauze ayahuaska. Jako odborná společnost chceme podpořit prohlášení vrcholných českých odborníků na problematiku drogové politiky.“

Jak malý děti…

Sáhodlouhá polemika s mým textem je hloupoučká, vybírám jen ty nejlegračnější pasáže. „Pan Doležal v tomto článku mimo jiné uvádí, že ayahuaska je nejnebezpečnější a nejrizikovější psychedelikum dostupné v Česku.“ Psal jsem o nejsilnějším přírodním psychedeliku – je to psáno už v názvu článku.

„Pan Doležal také píše, že „skopolamin […] obsahuje velké množství atropinu“, což je ale nesmysl – jde o různé molekulární struktury, žádná z nich v sobě „neobsahuje“ jinou z vyčtených látek.“

V článku psáno: „Podle policie nápoj obsahoval jed skopolamin, který obsahuje velké množství atropinu.“  Zkušenější čtenář z toho pozná, že výrok je citací. Psychedelické společnsti to musím vysvětlit: Jde o vyjádření Evy Miklíkové z pražské policejní správy. Připomínky k odbornosti výroku je nutné adresovat tiskovému odboru Policie ČR, nikoliv mně.

„Ayahuaskou s přimíchaným durmanem přiotrávil před lety skupinu lidí kontroverzní neošaman Petr Chobot. Podle jednání Petra Chobota rozhodně nelze soudit jednání všech undergroundových provozovatelů ayahuaskových ceremonií u nás.“

()

Sleduji tematiku takzvané alternativní medicíny pětadvacet let, viděl jsem stovky léčitelů, a jeden chobot vedle druhého. Až na výjimky! Třeba Probuzený ezorežisér a antivaxer Igor Chaun o ayahuasce hovoří více než pozitivně a má o ní videa na svém youtube kanále Gosha, kde propaguje ezoteriku, léčitelství a donedávna i výživu pránou. Ke své zkušenosti s ayou Chaun v rozhovoru říká: „Už při prvním napití ayahuascy se dostavil stav rozšířeného vědomí. Ocitl jsem se v otevřeném informačním poli a najednou jsem viděl neuvěřitelné souvislosti svého života, a dokonce i světa a vesmíru jako ŽIVÉHO CELKU. Najednou jsem pochopil, že duchovní svět je pravdou, skutečností. Viděl jsem, jak je to všude ve vesmírech zabydlené. Kolik je tam energií a bytostí, jak všechno souvisí se vším, kolik je tam lásky, jak tam neustále tečou informace.“

Když Igor Chaun po ayahuasce vidí mimozemšťany, je jasné, že není žádný chobot, ale skutečný expert. Filipika s mým textem pokračuje: „Banisteriopsin, o kterém píše pan Doležal, patrně buď neexistuje, nebo jde o extrémně zastaralý název některého ze zmíněných inhibitorů monoaminooxidázy.“ Pravda, jsem stár jak černé uhlí, usvědčili mne! A tím slovem se skutečně v minulém století označoval některý z harmalových alkaloidů v té liáně, ale fakt nevím, zda harmin, harmalin nebo tetrahydroharmin.

„Přehledová studie z roku 2021 našla pouze pět popsaných případů úmrtí v důsledku požití ayahuasky na celém světě.“ Zajímavé je, že o třech úmrtích v souvislosti s ayahuaskou referoval iDnes. Takže se asi na ayu umírá jen v ČR.

„V článku pana Doležala jsou velmi letmo popsány příklady osob, které měly zemřít či skončit v psychiatrické péči v důsledku užívání ayahuasky. Autor v žádném z těchto případů nezmiňuje, o kterou konkrétní recepturu ayahuasky šlo, ačkoliv si je zjevně sám vědom toho, že na konkrétní metodě přípravy velmi záleží. Dopouští se tedy buď vědomé manipulace, nebo zásadního selhání v práci s informacemi.“

FORUM 24 (Pavel Hofman)

Ano, a právě to, že si každý uvaří aya, jak mu to vyjde, a je každá jiná, jak v článku píšu, dělá ayahuasku tak nebezpečnou. Žádný uživatel neví, co v ní je. O tom ten můj text z velké části byl. Četl jej autor polemiky?

Ale pak mě nachytali! Napsal jsem, že banisteriopsinem (tedy – novým názvem některým harminovým alkaloidem z liány) je umocňován účinek DMT v rostlině přidávané do ayahuasky, ale ve skutečnosti je to naopak. Harminové alkaloidy umocňují působení DMT. Jsem lhář, dezinformátor a manipulátor. FUJ! Pak následuje několik odstavců, že někteří z těch mrtvých, o kterých píšu, co zemřeli po pití aya nebo po pití spáchali sebevraždu, jí sice pili a potom se zabili či vběhli pod vlak, ale není nikde prokázáno, že to bylo tou ayahuaskou. To už jsem někde slyšel! Lidé v průběhu pandemie přece neumírali na covid, ale s covidem!

„Vyskytuje se zde (v mém textu, pozn. aut.) také tvrzení, že „psychedeliky navozený stav se chápe jako experimentální psychóza.” Tzv. psychotomimetický model působení serotonergních psychedelik pochází ovšem z úplného úvodu zkoumání psychedelik kolem poloviny minulého století.“ Ano, jsem stár, jsem stár, jsem superstar. Ale – nedopouštějí se na mně psychedelici opakovaného agingu?

„Obrovské statistické studie zaměřující se přímo na toto téma nenašly žádný vztah mezi psychedeliky a zhoršením duševního zdraví. Je možné, že k tomu v ojedinělých případech dochází (nasvědčovaly by tomu i některé subjektivní výpovědi uživatelů), ale pokud ano, jde o statisticky neprokazatelný efekt.“

Chápu dobře, že říkají, on se po ní sice někdo občas zblázní, ale zblázní se jich jen málo? A jako úplný argumentační klenot pak působí věta: „Autoři této studie nenalezli jediný případ delší psychózy po požití ayahuasky v kontrolovaném prostředí.“

Autory studie zřejmě nenapadlo, že zdrcující většina drog – nejen ayahuasky – se neužívá v kontrolovaném prostředí. Pokud tedy nemyslí „kontrolovaným prostředím“ dýchánky u Chobota či u odsouzeného polského páru, který měl na ayahuasce podle obžaloby obrat více než 11 milionů korun. Ale v některých médiích se objevily zprávy, že „jen“ pět milionů, takže vlastně drobný.

()

 „Dalším nepravdivým tvrzením v článku jxd je, že ayahuaska způsobila ze všech přírodních drog kromě alkoholu v naší zemi největší škody. Toto tvrzení v prvé řadě zcela ignoruje obrovské zdravotní dopady tabáku.“

Slovo „droga“ v širším smyslu označuje i sušený heřmánek. V užším smyslu – například v kontextu mého článku – je slovo „droga“ užíváno ve smyslu „psychotropní látka“. K těm tabák nepatří, jeho psychotropní účinky jsou nepatrné a psychedelické vůbec žádné. Od počátku devadesátých let jsem psal, že každá jednotlivá substance potřebuje specifický přístup. Ještě třiatřicet let poté to společnost psychedeliků nepochopila a nechápe, že psychedelika a tabák požadují různou společenskou strategii v přístupu k nim. Kouření tabáku je sebevražedný koníček, je nesmírně škodlivé, ale když se bavíme o omamných a psychotropních látkách, tak do té diskuse tabák vůbec nepatří. Nejvražednější přírodní drogou u nás zůstává ayahuaska, což ve svém textu dokládám počtem mrtvých.

„Manipulativně užívá citaci z magisterské diplomové práce Zdeňka Zachovala,“ (že DMT nemá doložený psychoterapeutický potenciál). „Diplomová práce, kterou pan Doležal cituje, ve skutečnosti není relevantní k tématu, o kterém píše.“

To je zvláštní, že ta diplomka prošla, když je tak špatná, napadlo mě. Kdo je vlastně autor té filipiky proti mému textu, že má takový potenciál, aby prostě „smáznul“ nejen můj článek, ale také něčí diplomku? Podíval jsem se, kdo to napsal, a on je to anonym. Místo podpisu autora či autorů je uvedeno „Odborná sekce CZEPS“.

„Pan Doležal také opakovaně v článku tvrdí, že marihuana je psychedelikum. To ale není v souladu s vědeckým konsenzem, ač jde o poměrně rozšířený omyl,“ dočtu se v dalším odstavci. Jasně! Namátkou: Journal of Psychopharmacology, článek Oceánská bezmeznost vyvolaná konopím:Vysoké dávky konopí mohou vytvářet subjektivní účinky srovnatelné s těmi, které byly zjištěny ve studiích s psilocybinem.“

Tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček (ČTK)

A kdyby si chtěli psychedelici přečíst něco delšího, Daniel McQueen, profesionální psychedelický terapeut, napsal zajímavou knihu „Psychedelické konopí: Terapeutické metody a jedinečné směsi k léčbě traumatu a transformaci vědomí“. Ale dlužno přiznat, že aya „háže“ mnohem víc než konopí. Právě proto je mnohem nebezpečnějším a nevypočitatelnějším psychedelikem.

A pak mě nachytali při dalším zásadním omylu ukazující na mou neznalost: „Průvodci psychedelickou zkušeností se neříká „seatter“, jak se mylně domnívá pan Doležal, ale „sitter“, což je odvozeno od anglického slovesa „sit“. Jde tedy o někoho, kdo „sedí“ se svým svěřencem a dává na něj pozor.“ A já hlupák napsal: „Ayahuaska je používána při etnické psychoterapii – a ta musí být vedena zkušeným curanderem, psychoterapeutem, v naší západní terminologii se mu říká seatter. Někdo, kdo s tím sjetým prvouživatelem sedí a zajišťuje, aby neublížil sobě ani okolí. Člověk, který nováčka psychedelickou zkušeností provede.“

Opravdu jsem napsal SEATTER místo SITTER , což ukazuje, že jsem idiot, dezinformátor, a vůbec nic o tématu nevím. Tolik filipika proti mému článku na webu FORUM 24.

Paní mluvčí, NÚDZ a léčitelé

Česká psychedelická společnost, z.s., uvádí stejnou adresu jako Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ. Tam skutečně probíhá vědecký výzkum terapeutického využití psilocybinu, účinné látky „houbiček“ (a možná i dalších psychedelik). A tam, ostatně jako i na dalších vědeckých psychiatrických pracovištích zkoumajících psychedelika, to vypadá, že tyto látky mají velmi vysoký potenciál při léčbě depresí, úzkostí a řadě dalších trablů. Tento výzkum NÚDZu nemá s polskými dealery ayahuasky vůbec nic společného. Stejně jako lékaři center tišení bolesti předepisující buprenorfinové náplasti nemají nic společného s dealery heroinu na Václaváku.

O mluvčí těch omlouvačů dealerů ayahuasky, Psychedelické společnosti, se na stránkách NÚDZ dočteme, že pro NÚDZ pracuje: „Mgr. Eva Césarová, administrátor grantů, je adiktoložka, studentka doktorského programu na Filozofické fakultě a Klinice adiktologie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se rituálním využitím psychedelik v českém kontextu. Je spoluzakladatelkou České psychedelické společnosti a Nadačního fondu Sarava sloužícího k podpoře brazilských indiánů a amazonského pralesa. Organizuje akce s psychedelickou tématikou a působí jako mediální zástupkyně psychedelického výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví a PSYRES Nadačním fondu pro výzkum psychedelik.“

Jevgenij Prigožin (Profimedia)

Na svém webu má motto: „Miluješ svou duši? Láska jí sluší.“ Také tam nabízí konzultace. Vlastní cesta sebepoznání mě zavedla k velkému počtu léčitelů, přístupů i technik a také osobitému porozumění témat spojených se změněnými stavy vědomí. Jsem takovým rozcestníkem a spojovatelkou.“

A jsme u léčitelů. A nejde o jedno slovíčko v textu, ale hluboké propojení s ezoscénou. Paní Césarovou například najdeme mezi přednášejícími na ezopárty Healing festival. Co to je? Z webu festivalu: „ZAŽIJ EXTATICKÝ ZÁŽITEK A ESENCI PÁTÉHO ELEMENTU V PROUDU SVÉ JEDINEČNOSTI. Zveme Tě k velkolepé oslavě celého mystéria života, všech Tvých úspěchů a k oslavě Tebe. Naučíš se rozproudit svou tvořivou sexuální energii. Objevíš nové techniky pro kvalitní život do vysokých let & techniky dlouhověkosti. Zjistíš jak mít v životě hojnost na všech úrovních. Myslíme na Váš nejhlubší zážitek, proto je festival bez živočišných produktů. KOUPIT VSTUPENKU TEĎ – PRVNÍ VLNA. PĚTIDENNÍ VSTUPENKA 4875 Kč.“

Paní magistra z Národního ústavu duševního zdraví a tisková mluvčí Psychedelické společnosti tam bude mít přednášku „Psychedelika: Od výzkumu přes terapii až po rituál“. Kromě poslechu její přednášky si na festivalu můžete koupit i řadu technologicky pokročilých terapeutických pomůcek. Například „AMETYST laděný do energie pátého elementu“ je ve slevě, původně stál 4110 Kč, nyní ušetříte 1233 Kč, neboť stojí pouhých 2877 Kč. A kde koupíte pátý element levněji? Prolnutí výprodejové ezoteriky a léčitelů s nejrenomovanější psychiatrickou vědeckou institucí České republiky je dokonáno.

Až tak?

Server darujme.cz je určen pro shánění prostředků na různé projekty. Najdeme na něm mimo jiné: „Podpořte aktivity České psychedelické společnosti. Již více než šest let usilujeme o zvyšování povědomí o psychedelických látkách, jejich potenciálu, rizicích i přínosech. Snažíme se narovnávat dezinformace, stejně jako usilujeme o usměrňování přehnaného nadšení a šíření nepodložených dat. Jako nezisková organizace fungujeme primárně díky soukromým dárcům. Část našich příjmů také plynula z organizace akcí, které byly dlouho pozastaveny z důvodu stávající situace.“

Taťána Mudrenková (Nexta / se svolením)

Paní mluvčí CZEPS Mgr. Césarové – pracovnici NÚDZ – jsem poslal e-mail s dotazy, a druhý den – byla neděle – ještě zavolal na kontaktní telefon CZEPS. Pak přišla odpověď: „Kolegyně Eva Césarová je bohužel v terénu a nemá v tak krátkém termínu, který jste uvedl, čas a možnosti odpovědět, proto váš email přeposlala na ostatní garanty spolku, aby se vyjádřili místo ní. Česká psychedelická společnost (CZEPS) se k případu Kordysových vyjádřila (krom podpory otevřeného dopisu pro pana prezidenta a dalších kratších příspěvků na Facebooku) podrobněji dvakrát, zaprvé v článku v červenci letošního roku https://czeps.org/kauza-ayahuasca/ , a pak ve věcné kritice vašeho článku https://blog.czeps.org/2022/10/28/vyjadreni-ceske-psychedelicke-spolecnosti-k-dezinformacnimu-clanku-jiriho-x-dolezala-o-kauze-ayahuaska/ . Žádáme vás tímto o věcnou reakci k naší kritice, zejména uvedení zavádějících tvrzení na pravou míru ve vašem původním článku, případně omluvu za omyly, na které v našem vyjádření upozorňujeme i s důkladným odzdrojováním jednotlivých tvrzení. Jménem České psychedelické společnosti, z.s., garanti Mgr. Martin Malec, MUDr. Vojtěch Cink a Mgr. Eva Zientková.“  Ale na otázky odpověděli:

Jxd: Je omlouvání pravomocně odsouzeného manželského páru Kordysových za prodej ayahuasky cca 1300 klientům stanoviskem NÚDZ, či stanoviskem pouze CZEPS, prosím?

CZEPS: „Naše články nejde rozhodně zjednodušit a shrnout do vašeho tvrzení „omlouvání pravomocně odsouzeného…“. Vyjádření na webu a blogu CZEPS jsou vyjádřeními CZEPSu a nikoli žádné jiné organizace. Nemůže se tedy jednat o vyjádření např. vámi uváděného NÚDZ. Pokud nějaké vyjádření vydal NÚDZ, najdete jej na webu NÚDZ či jejich oficiálních komunikačních kanálech.“

Jxd: Spolupracovala CZEPS nějak s manželi Kordysovými při pořádání jejich akcí a distribuci ayahuasky, prosím?

CZEPS: „Ne, nespolupracovala.“

Jxd: V informacích k CZEPS pořádané finanční sbírce píšete: „Část našich příjmů také plynula z organizace akcí, které byly dlouho pozastaveny z důvodu stávající situace.“ Jaké akce byly prosím pozastaveny, z jakého důvodu, a co prosím znamená obecná fráze “stávající situace”?

CZEPS: „Příjmy CZEPS, které logicky vypadly v době COVIDových omezení a stále se nevrátily na předpandemickou úroveň, tvoří především různé přednášky, panelové diskuse či projekce, všechny jsme inzerovali na našem Facebooku a webu a v archivu budou stále dohledatelné. Text „stávající situace“ byl psán ještě v době faktických zákonných omezení na pořádání akcí a byla tím míněna situace ohledně COVIDu.“ (Lockdowny kvůli covidu skončily tak dávno, že vybírat kvůli nim peníze ještě v listopadu 2022 je opravdu roztomilé, pozn. jxd)

Jxd: Distribuovala či umožňovala konzumovat CZEPS někdy v minulosti či současnosti na nějakých svých akcích, setkáních či rituálech návštěvníkům / účastníkům ayahuasku či jiné omamné a psychotropní látky, prosím?

CZEPS: „Pochopitelně nikoliv, CZEPS nemá oprávnění v takovém kontextu tyto látky distribuovat a dokud se legislativa nezmění, je to z dosti zřejmých právních důvodů nemyslitelné.“

Tak to mi spadl kámen ze srdce. Podívám se na sbírku, kterou chce CZEPS kompenzovat ztráty z dob lockdownů – je na ní 119 686 Kč, přispělo 76 lidí. Takže je vše OK, prachy choděj. Ale když jsem posílal poděkování za odpovědi, musel jsem připsat větu:  Vaše výzva, abych se omluvil ayahuasce, je roztomilá. Ale předem upozorňuji – opravdu se ani ayahuasce, ani lidem, kteří omlouvají její pravomocně odsouzené velkodealery, co se dle obžaloby distribucí této nebezpečné a nepředvídatelné drogy obohatili o jedenáct milionů korun, omlouvat ve svém článku nebudu.

To, nakolik je překvapující činnost CZEPS a jejich obhajoba velkodealerů ayahuasky provázána s NÚDZem, Národním ústavem duševního zdraví, kde pracuje tisková mluvčí CZEPS a na jehož adrese CZEPS dle informací, co uvádí, sídlí, najdete ve čtvrtek v tištěném Týdeníku FORUM.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články