Od jara prudce vzrostla nespokojenost občanů se stavem ekonomiky

(ČT/F24)

FOTO: ČT/F24

Osud politiků se významně odvíjí od toho, jak se lidem žije, čímž se většinou myslí jejich životní úroveň. Kromě toho, že lidé vidí stav svých peněženek a domácností, hodnotí také, jak je na tom země, kde žijí. Podle posledního průzkumu se občané domnívají, že se stav země zhoršil a myslí si to i ti, co se jim zatím ještě daří dobře.

V září provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění další z pravidelných výzkumů. Kdybychom měli stručně shrnout na co se přišlo, bylo by to asi toto:

Eric Drooker

Občané nad ekonomickým stavem země nejásají. Více než třetina soudí, že je to špatné, nebo dokonce velmi špatné. Jedna pětina si myslí, že je to s námi dobré. Pesimisté tedy zjevně převažují.

Důležitý je ale trend, abychom to nemohli odbýt tím, že Češi prostě rádi nadávají. Bylo tomu totiž několik let jinak. Od léta roku 2013 spokojenost totiž stoupala, až bylo těch spokojených kolem poloviny. To bylo ono období evropského hospodářského vzestupu. Pak přišel najednou strmý pád letos v březnu, což skoro přesně vychází na začátek koronavirové krize a tento pád důvěry pokračuje až do současnosti.

Z grafů dále vyčteme, že ohledně hodnocení ekonomiky jsou lidé přísnější, než když jde o jejich vlastní domácnosti. Tam si pořád ještě přes polovinu lidí myslí, že je to dobré. Z čísel nevyčteme, jaké je jejich očekávání ohledně budoucnosti. Z jiných průzkumů ale víme, že značná část domácností nemá velké finanční rezervy, které by odolaly dlouhodobým potížím. Tato čísla ale ukazují, že čím je na tom někdo “doma” lépe, tím příznivěji posuzuje ekonomiku. Kdo má špatnou životní úroveň, ten vidí současnost dost černě.

Tolik vyprávění k následujícím číslům a grafům, kde se na to můžete podívat přesně.

V tiskové zprávě CVVM se píše:

“V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Z výsledku šetření vyplývá (viz graf 1), že o málo více než pětina (21 %) české veřejnosti hodnotí současnou ekonomickou situaci v zemi pozitivně, když 1 % ji označilo za ‘velmi dobrou’ a 20 % za ‘dobrou’. 34 % lidí hodnotí současnou ekonomickou situaci nepříznivě, když 28 % ji charakterizovalo jako ‘špatnou’ a 6 % jako ‘velmi špatnou’. Přibližně dvě pětiny (42 %) občanů pak považují současnou ekonomickou situaci v ČR za ‘ani dobrou, ani špatnou’. Zbývající 3 % oslovených se k tomuto dotazu nedokázala vyjádřit a zvolila odpověď ‘nevím’.”

CVVM

“Z časového srovnání, které nabízí graf 2, vyplývá, že oproti poslednímu předchozímu šetření z července 2020 se hodnocení ekonomické situace zhoršilo, když podíl pozitivního hodnocení poklesl o 5 procentních bodů, ovšem v porovnání s koncem června 2020 je hodnocení srovnatelné. V porovnání s obdobím před nástupem koronavirové pandemie je aktuální hodnocení ekonomické situace výrazně horší a je zhruba srovnatelné s úrovní, na které se pohybovalo naposledy v průběhu první poloviny roku 2015.”

CVVM

“Podrobnější analýza ukázala, že optimismus v hodnocení současné ekonomické situace narůstá se zlepšující se subjektivně hodnocenou životní úrovní respondenta (viz graf 3) a rovněž se zvyšující se spokojeností s vlastním životem a zvyšující se spokojeností s politickou situací. Relativně optimističtěji se o ekonomické situaci vyjadřují studenti, voliči ANO a ti, kdo důvěřují vládě. Naopak kritičtějšími v tomto směru jsou nezaměstnaní, lidé pracující v nekvalifikovaných nebo polokvalifikovaných dělnických profesích, voliči KSČM, rozhodnutí nevoliči a lidé, kteří vládě nedůvěřují.”

CVVM

Druhá otázka se týkala hodnocení životní úrovně samotných domácností, v nichž respondenti žijí.

CVVM

“Jak ukazují výsledky v grafu 4, více než polovina (56 %) lidí má podle vlastního vyjádření dobrou životní úroveň své domácnosti, z toho 9 % ji hodnotí jako ‘velmi dobrou’ a 47 % jako ‘spíše dobrou’. Naopak za špatnou považuje životní úroveň své domácnosti 12 % občanů, když 10 % ji označilo za ‘spíše špatnou’ a 2 % za ‘velmi špatnou’. Necelá třetina (32 %) lidí pak životní úroveň své domácnosti charakterizuje jako ‘ani dobrou, ani špatnou’.”

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články