Ve zprávě vyšetřovatelů Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF bylo podvodné jednání kvůli získání dotace pro Farmu Čapí hnízdo konstatováno jasně. Vyšetřovatelé také došli k tomu, co je v kauze největší problém. Spojení Farmy Čapí hnízdo a Agrofertu. „OLAF došel k závěru, že všichni akcionáři Farmy Čapí hnízdo, a. s., v dotčeném období mohli být považováni za osoby blízké panu Andreji Babišovi, tehdejšího vlastníka Agrofert Holdingu,  a. s. Proto tedy podniky Farma Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., lze považovat za ,propojené‘,“ uváděla zpráva, kterou v kompletním znění zveřejnily v lednu 2018 Hospodářské noviny.

Vyšetřovatelé došli k tomu, že Babiš a jeho rodina dotaci neměli vůbec získat. „Vzhledem k právním a ekonomickým vztahům mezi Farmou Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holdingem, a. s., a s odkazem na precedenční právo, OLAF dále dochází k závěru, že společnost příjemce se nepotýkala se znevýhodněními typickými pro SME (malé a střední podniky). Proto v souladu s platnou legislativou má Evropská komise právo odmítnout poskytnutí finanční podpory takovému příjemci. Poskytnutí finanční podpory podniku, který se nepotýká se znevýhodněními typickými pro SME, by bylo v rozporu s pravidly pro státní podporu, jelikož taková podpora by pravděpodobně způsobila závažnější porušení hospodářské soutěže,“ stálo ve zprávě.

Evropští vyšetřovatelé uvádějí konkrétní body, kterými by se měly zabývat české soudy. „OLAF zastává názor, že dotčené osoby – společnost IMOBA, a. s. (právní nástupce společnosti příjemce dotace Farma Čapí hnízdo, a. s.), a její statutární zástupci v té době, paní Jana Mayerová, rozená Nagyová, a pan Josef Nenadál, poskytli nepravdivé informace v projektové žádosti, když uvedli, že žadatel, společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., neprošla žádnými změnami ve srovnání s předchozím účetním obdobím, které by mohly mít dopad na kvalifikaci společnosti jako SME. Dále tím, že poskytli pouze část kopie smlouvy o půjčce uzavřené s českou pobočkou banky HSBC, zástupci společnosti žadatele zatajili národním orgánům informace, které měly zásadní význam pro proces ověření kvalifikace žadatele pro podporu SME. Tyto činy mohou být stíhány národními soudními orgány jako porušení par. 212 a 260 českého Trestního zákoníku. Národní soudní orgány mohou zohlednit informace získané během vyšetřování úřadem OLAF při jejich dalším postupu,“ říkala jednoznačně zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Zpráva dále uvádí, že Faltýnek vyšetřovatelům nedoložil požadované dokumenty. „Pan Faltýnek neposkytl OLAF požadované informace o předání akcií, zaplacení jejich ceny nebo přípravných pracích výstavby kongresového centra Čapí hnízdo v letech 2006–2007, když společnost ZZN Pelhřimov, a. s., byla jediným vlastníkem nebo akcionářem společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o. /a. s. Když odpovídal na otázky, pan Faltýnek buď tvrdil, že si nemůže vzpomenout, nebo že odpověď na ně nezná,“ napsali vyšetřovatelé.

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora