Soud ke kauze Čapí hnízdo. Bývalý manažer farmy odmítl svědčit, bojí se trestního stíhání

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se svými advokáty u soudu ke kauze Čapí hnízdo (Profimedia)

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se svými advokáty u soudu ke kauze Čapí hnízdo | FOTO: Profimedia

Soudní řízení v kauze Čapí hnízdo pokračovalo i v pátek. Soudce Jan Šot vyslechl další svědky. K Městskému soudu v Praze v pátek dorazil bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo Tomáš Rak, který využil svého práva nevypovídat z důvodu trestního stíhání v druhé větvi kauzy, která se týká reklamy. Vyslyšeni byli František Šlingr z firmy Imoba nebo Jaroslav Mikyna, který na farmě působil jako technický dozor investora. Jana Nagyová byla na jednání celý den. Andrej Babiš se po výslechu Františka Šlingra ze zbytku dne omluvil.

Bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo Tomáš Rak v pátek u pražského městského soudu odmítl vypovídat, odůvodnil to trestním řízením v reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo. Podle Raka se prověřování týká období, kdy byl členem představenstva Farmy Čapí hnízdo. V tzv. reklamní větvi se policie zabývala podezřením na daňové úniky u plateb od firem z holdingu Agrofert za reklamu konferenčnímu centru Čapí hnízdo, v případu nikoho

FORUM 24 (Pavel Hofman)

neobvinila. Policisté případ v létě odložili, rozhodnutí potvrdil i dozorující státní zástupce. Vrchní státní zastupitelství ale následně rozhodlo, že usnesení o odložení není pravomocné. Zjistilo totiž pochybení policie, které se týká nesprávného určení okruhu poškozených subjektů.

Rak dříve uvedl pro policii, že měl za to, že jediným majitelem farmy je Andrej Babiš. Dále prohlásil, že Andrej Babiš přímo řídil Farmu Čapí hnízdo. Nemá to ovšem čím dokázat.

Rakův tehdejší kolega František Šlingr v pátek před soudem vypověděl, že akcionáře společnosti Farma Čapí hnízdo neznal, jednal pouze s jejich právními zástupci. Ti měli u soudu vypovídat tento týden, výslech však odmítli kvůli advokátní mlčenlivosti. Šlingr také uvedl, že hlavní příjem Čapího hnízda představovala reklama, kterou zadával Agrofert. Cena za reklamu ale podle Šlingra byla přiměřená. 

Ve čtvrtek vypovídal podnikatel Jan Bareš, který bude pravděpodobně vypovídat znovu 17. října, jelikož před soudem zmínil nové informace, ke kterým se chce obhajoba vyjádřit. Potřebuje se na to ovšem připravit. Ve své výpovědi označil Janu Nagyovou v souvislosti s dotací za lobbistku, která je schopná zařídit věci nad rámec podmínek. Zároveň se nechal

Andrej Babiš (profimedia.cz)

slyšet, že o podmínce, že se dotace týká malých a středních podniků, všichni zainteresovaní věděli. Farma Čapí hnízdo je podle něj ztrátovou společností dodnes a v době, kdy ještě patřila pod Agrofert, byla považována za nežádoucí. Takovou informaci se prý dozvěděl například od finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. 

Podle advokáta Eduarda Bruny je právě Petra Procházková klíčovým svědkem. K soudu se měla dostavit ve čtvrtek, ale omluvila se ze zdravotních důvodů. Procházková je ve výpovědích svědků často zmiňovaná, jelikož byla zároveň součástí společnosti Farma Čapí hnízdo. Navíc ji zmínil Andrej Babiš ml., se kterým měla v Agrofertu podepsat dokumenty, které ovšem nedokázal blíže specifikovat.

Dění u soudu sledujeme on-line:

 • Soudce přerušil jednání

  Líčení bude pokračovat 17. října v 9 hodin dalšími výslechy svědků.

 • Soudce Šott čte druhou výpověď Tomáše Raka na policii

  Z druhé výpovědi bývalého manažera Tomáše Raka, která proběhla v září 2021, vyplývá, že při prvním policejním výslechu neřekl vše. Informace zamlčel, protože se bál o zdraví sebe i jeho rodiny.

  „Měl jsem za to, že jediným majitelem je Andrej Babiš,“ řekl. Ve výslechu prohlásil, že Andrej Babiš přímo řídil Farmu Čapí hnízdo. Obžalovaný byl společně s Agrofertem vlastníkem Farmy. Rak to ovšem nemá čím dokázat.

 • Nagyová se chce vyjádřit

  Jana Nagyová požádala soud, že by se ráda v budoucích jednáních v týdnu od 17. října vyjádřila ke včerejší výpovědi Jana Bareše. Řekla, že zaznělo mnoho zavádějících informací v kontextu dotací. Bareš ji nejednou označil za lobbistku.

 • Babiš příležitostným hostem

  Andreje Babiše zná Gavenda pouze v roli příležitostného hosta. Obýval prý na Farmě objekt „Vila“, který si v té době pronajímal.

  Vliv Andreje Babiše na společnost Farma Čapí hnízdo, její představenstvo a řízení Gavenda popřel.

 • Soudce vyslechne Jana Gavendu

  Provozní ředitel Farmy Čapí hnízdo Jan Gavenda řekl, že akcionáře Farmy nezná. Myslel si, že všechno spadá pod Agrofert. O spojitostech mezi Imobou, Agrofertem a Čapím hnízdem nic neví. Nevěděl ani, jakým způsobem byla Farma financována, neví o půjčkách, splátkách ani pojištění. Petru Procházkovou zná pouze jako finanční ředitelku Agrofertu

  Jan Gavenda byl také členem představenstva společnosti. 

 • Agrofert všude

  Křížek opustil Farmu, jelikož ho prý přestali respektovat. Myslel si, že Farma spadala pod Agrofert, protož tam podle jeho slov byl všude.

 • Svědčí Pavel Křížek

  Pavel Křížek, předseda spolku Ochrana fauny, na Farmě působil jako ornitolog a podle svých slov byl v její správní radě mezi lety 2010 až 2014. Do správní rady ho prý jmenoval tehdejší ředitel Farmy Tomáš Rak, ale jednání s dalšími členy se nikdy nezúčastnil, ani žádnou dokumentaci nikdy neřešil.

  Řekl, že spolupracoval s Tomášem Rakem a s Janou Nagyovou. S Andrejem Babišem se na Farmě párkrát bavil.

 • Reklama na Farmě

  Na otázku státního zástupce, zda si Mikyna uvědomuje, zda byly v průběhu stavby na Farmě nějaké reklamy, odpověděl, že si vybavuje pouze označení stavby.

 • Mikyna nepozoroval vztah Farmy s Agrofertem

  Na otázku v přípravném řízení, zda byla Farma propojena s Agrofertem, Mikyna odpověděl, že v té době nic takového nepozoroval. Vnímal vztah mezi Farmou a společností Imoba.

 • Jozef Nenadál, zástupce Imoby

  Mikyna státnímu zástupci Šarochovi řekl, že jednal s Jozefem Nenadálem i v počátcích projektu, kdy měl smlouvy se společností Imoba. Státní zástupce předkládá svědkovi smlouvy k nahlédnutí, podle smluv byl svědek přítomný v celém procesu stavby.

 • Nadstandardní vybavení

  Ve své dřívější výpovědi na policii Mikyna spojil objekt “Vila” s majitelem, konkrétně s Andrejem Babišem. Soudci nyní řekl, že neví, jaká existovala spojitost mezi objektem a obžalovaným. Prý si myslel, že je objekt pro Babiše, protože měl nadstandardní vybavení.

 • Mikyna s Babišem nikdy nejednal

  Andrej Babiš se občas přijel podívat na Farmu. “Pozemky patřily firmě Imoba, a on byl, myslím, předsedou představenstva,“ odůvodnil návštěvu. Svědek řekl, že netuší, zda měl Babiš něco společného se společností Farma Čapí hnízdo. Rodinné příslušníky Andreje Babiše nezná, syna ani dceru Babiše na Farmě nikdy nepotkal.

  Svědek nikdy neslyšel o tom, že by měl s Farmou Andrej Babiš nějaké vlastní zájmy.

 • Vypovídá svědek Jaroslav Mikyna

  Svědek Jaroslav Mikyna Andreje Babiše zná z Farmy Čapí hnízdo. Na Farmě působil jako technický dozor investora, náplní jeho práce byla kontrola stavby. Smluvní vztah měl v počátcích pravděpodobně s firmou Imoba. S nabídkou práce ho oslovil tehdejší ředitel Jozef Nenadál.

 • Policejní výslech Tomáše Raka

  Členem a předsedou představenstva Farmy Čapí hnízdo se stal na základě nabídky od Jozefa Nenadála.

  Rak dříve vypověděl policii, že se na řízení společnosti podílel s panem Herodesem a paní Janečkovou, která byla asistentkou. Vlastnická struktura společnosti Farma Čapí hnízdo mu není známa.

  Potvrdil, že pozemky patřily společnosti Imoba a Farma si je pronajímala. Zároveň potvrdil, že bez Agrofertu jako strategického partnera by projekt nemohl vzniknout. Na realizaci celého projektu se podle něj Andrej Babiš nepodílel. Petra Procházková podle Raka neměla ve společnosti Farma Čapí hnízdo žádnou funkci.

 • Jednání pokračuje

  Soudce Jan Šott čte dřívější výpověď svědka Tomáše Raka, který dnes před soudem využil svého práva nevypovídat.

 • Soudce Jan Šott vyhlásil přestávku

 • Andrej Babiš se omluvil a opustil soudní síň

  Andrej Babiš se zbytku pátečního jednání nezúčastní.

 • Neměl jsem důvod mu nevěřit

  František Šlingr na dotaz členky senátu soudu vypověděl, že si nikdy neověřoval, zda mají zástupci akcionářů Farmy Čapí hnízdo, advokáti Václav Knotek, Alexej Bílek nebo Gabriela Knapová, opravdu takovou funkci.

 • Mail pro Babiše

  František Šlingr vyloučil roli Andreje Babiše ve vedení Čapího hnízda.

  Soudce Šott mu na to přečetl mailovou komunikaci mezi ním a marketingovými specialisty Terezou Svěrákovou a Jakubem Antošem, ve které se odkazuje na Andreje Babiše a jeho reakci na návrh grafiků. V mailové zprávě se Tereza Svěráková ptá na názor Andreje Babiše. Ten jí následně odpověděl. V mailové komunikaci byl Andrej Babiš vždy v kopii. Svědek namítl, že to byla Svěráková, která Babiše do kopie vkládala.

  Tyto marketingové specialisty doporučil Šlingrovi právě obžalovaný.

 • Petra Procházková

  Soudce se doptával na spolupráci svědka s Petrou Procházkovou, finanční ředitelkou Agrofertu, a její roli v účetnictví Farmy. Podle obhájce Bartončíka se ovšem pohyboval v rovině spekulací.

 • Závazky Agrofertu

  Šlingr řekl, že společnost Farma Čapí hnízdo měla bankovní závazky u banky HSBC. O smlouvách společnosti s Agrofertem nic neví. Babišův holding byl strategický partnerem Farmy.

  V souvislosti s Agrofertem šlo o závazek Farmy vůči společnosti Imoba. Jednalo se o řády milionů korun. Částku 150 milionů korun svědek soudci nepotvrdil.

  Jan Šott se svědka zeptal na spojitost společnosti Imoba s Andrejem Babišem. Ten o tomto vztahu podle svých slov neví.

 • Zástup neznámých akcionářů

  František Šlingr soudci Šottovi odpověděl, že neví, kdo byli akcionáři Farmy. Svědek jednal s advokáty Václavem Knotkem, Alexejem Bílkem nebo Gabrielou Knapovou.

 • Reklama na Čapím hnízdě

  Farma Čapí hnízdo a.s. poskytovala reklamní služby vnějším subjektům. Šlingr odhadl, že 60 procent příjmů společnosti Farma Čapí hnízdo v letech 2010 až 2013 bylo z reklamy. Reklama skutečně proběhla a její cenu svědek považuje za odpovídající.

 • Šlingr o Rakovi

  Šlingr hovořil o exšéfovi Farmy Tomášovi Rakovi a jeho půjčce, kterou nesplácel. Dozvěděl se o tom od Jana Bareše, zástupce investora. To byl hlavní důvod, kvůli kterému Rak ztratil na Čapím hnízdě důvěru, což vedlo k jeho propuštění.

 • Svědek František Šlingr před soudem

  František Šlingr je členem představenstva firmy Imoba. Tato společnost vlastní Čapí hnízdo.

  Řekl, že projekt Čapí hnízdo je úspěšný. Areál je podle něj v dnešní době obsazen i z devadesáti procent.

 • Tomáš Rak využil svého práva nevypovídat

  Své rozhodnutí bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo odůvodnil probíhajícím trestním stíháním ve druhé větvi kauzy. Podle jeho slov by se nerad inkriminoval.

 • Nekorektní vyjadřování obhájců před novináři

  Soudce Jan Šott upozornil obhájce na čtvrteční vyjadřování před novináři na konto svědka Jana Bareše, které bylo podle něj nekorektní. Řekl, že doufá, že se takové chování již nebude opakovat.

 • Páteční jednání zahájeno

  K výslechu by se dnes měli dostavit zaměstnanci Farmy Čapí hnízdo František Šlingr nebo Tomáš Rak.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články