Je to absolutní lež, skákal Babiš svědkyni do řeči. Soudce ho musel napomenout

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se svými advokáty u soudu ke kauze Čapí hnízdo (Profimedia)

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se svými advokáty u soudu ke kauze Čapí hnízdo | FOTO: Profimedia

Soudní řízení k dotační větvi kauzy Čapí hnízdo ve čtvrtek pokračuje. Na programu čtvrtého dne jsou výslechy dalších svědků. Před soud by měl předstoupit bývalý hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS). Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová) se původně ze čtvrtečního jednání soudu omluvili, nakonec však oba dorazili. Andrej Babiš byl přítomen pouze na dopoledne, Jana Nagyová celý den.

Před soudem ve čtvrtek vypovídal bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS), úředníci z Regionálního operačního programu (ROP) Středočeského kraje Eva Filipová a Jan Fiedler z oddělení realizace. Odpoledne přišly na řadu výslechy svědkyň Ivety Holé a Martiny Pecháčkové. V ROP Středočeského kraje byly v době vyhovění žádosti o dotaci na farmu Čapí hnízdo hodnotitelkami. Nakonec přišli na řadu Jan Kořínek, vedoucí odboru řízení ROP, a Marek Kupsa, někdejší šéf ROP Středočeského kraje.

Svědci se u soudu shodli, že ve vztahu k projektu Čapího hnízda nezaznamenali v době schvalování dotace nátlak ani pochybnosti. Obecně doplnili, že všechny projekty musely projít posuzovacím řízením a několikanásobnou kontrolou, ve kterém nebylo v žádné fázi nalezeno pochybení.

(Týdeník FORUM)

Bendl z pozice svědka vypověděl, že Nagyovou nezná a s Babišem má korektně politické vztahy. „Sice jsme se párkrát setkali i kdysi, ale neznali jsme se blíže,“ řekl o šéfovi opozičního hnutí ANO. Post středočeského hejtmana zastával Bendl v letech 2000 až 2008, přičemž předsedal i Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy. V únoru 2008 podala Nagyová k radě žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Podle obžaloby tak učinila v úmyslu neoprávněně opatřit veřejnou podporu pro společnost Farma Čapí hnízdo.

Rada s poskytnutím dotace souhlasila. „Je to spousta let. Dostali jsme vždy seznam projektů, které byly doporučeny,“ řekl Bendl. Dodal, že v radě neměli jinou možnost než doporučené projekty schválit. Doplnil, že multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo byl jedním ze stovek projektů a že si ohledně něj nevzpomíná na nic konkrétního.

Na dotaz jedné ze členek soudního senátu dodal, že metodika poskytování dotací byla složitá a každý projekt musel splnit desítky podmínek. „Já doufám, že ne,“ uvedl na otázku, zda se podmínky daly vykládat různě. Obžalovaná Nagyová se hájí mimo jiné tím, že definice malého a středního podniku nebyla v době podání žádosti zřejmá a že ji částečně vyjasnil až rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2014 a příručka z roku 2016. „Byli jsme opravdu přesvědčeni, že se jedná o malý a střední podnik,“ vypověděla u soudu v pondělí.

Europoslanec Hynek Blaško (ČTK / Deml)

Poté přišla na řadu úřednice Eva Filipová, která měla příspěvek pro Farmu Čapí hnízdo na starosti. „Dostali jsme informaci, že za touto žádostí může stát Andrej Babiš. Žádali jsme proto i konzultaci některých odborníků, jak se k tomu postavit,“ vypověděla. Uvedla také, že jí před závěrečnou kontrolou areálu Jana Nagyová řekla, že s velkou pravděpodobností může přijít i Babiš.

Na výslech Filipové ostře reagoval Babiš, podle něj šlo o lež. „Paní svědkyně si nepamatuje například to, v jaké době kde pracovala, ale pamatuje si informaci, že jsem za tím projektem mohl být. To je absolutní lež,“ řekl obžalovaný expremiér. Soudce Jan Šott Babiše přerušil s upozorněním, že nyní je podle jednacího řádu prostor na otázky, nikoliv na vyjádření výpovědi, která má své místo následně.

Jana Nagyová dnes vystoupila před soudem dvakrát. Ohradila se proti tvrzení Holé a Pecháčkové a zopakovala, že podmínky pro udělení dotace nebyly zveřejněny předem. Do poslední chvíle podle ní nebylo jisté, zda se budou týkat i velkých podniků, nebo ne. Trvá na tom, že postupovala podle tehdy platných zákonů. Na závěr čtvrtečního soudního jednání citovala zápis z dokumentu, jehož založení do spisu jako nový důkazní materiál navrhl advokát Bartončík. 

Monika Babišová vypovídat odmítla

Ve středu měli vypovídat někteří svědci. Manželka bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) Monika Babišová, její bratr Martin Herodes a Luděk Kalivoda však využili svého práva nevypovídat. Vypovídat odmítl i bývalý šéf představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Josef Nenadál. Před soudem tak mluvil pouze místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

V případu má v pátek svědčit syn expremiéra Andrej Babiš mladší. Obhájci šéfa hnutí ANO žádali posudek jeho zdravotního stavu, soud ale tento požadavek nepovažuje za důvodný.

Dění u soudu sledujeme on-line:

 • Soudce Jan Šott přerušil hlavní jednání do zítřejších 9:00

  Hlavním bodem zítřejšího programu by měl být očekávaný výslech Andreje Babiše ml.

 • Jana Nagyová přečetla úryvek z nového důkazního dokumentu

  Jana Nagyová zhodnotila dění čtvrtečního jednání. Opět připomenula, že při podávání žádosti o dotaci postupovala podle tehdy platných zákonů a předpisů. Poukázala na to, že ani samotní úředníci, kteří měli být odborníky na tuto oblast, v té době nebyli schopní srozumitelně vysvětlit definici malých a středních podniků. „Stojím si za tím, že podmínky pro čerpání byly naplněny,“ uvedla Jana Nagyová. 

  Ani dnes vyslýchaní úředníci podle jejích slov nepotvrdili, že by tehdy narazili na nesrovnalosti v žádosti o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Nagyová řekla, že „udělala vše, co bylo v dané době požadováno pro posouzení, zda byly všechny podmínky naplněny“.

  Dále citovala zápis z dokumentu, jehož založení do spisu jako nový důkazní materiál navrhl advokát Bartončík. Jedná se o závěry z konference roku 2019, na které probíhaly diskuze k problematice malých a středních podniků s odborníky z Česka, Slovenska, Maďarska nebo Polska.

 • NOVÝ DŮKAZ VE SPISU

  Advokát Josef Bartončík požádal soud o založení nového důkazu. Dokumenty předal předsedovi soudu Janu Šottovi a státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. 

 • Vypovídá Marek Kupsa, někdejší šéf ROP Střední Čechy

  Marek Kupsa vypověděl, že se s Andrejem Babišem osobně nezná a s Janou Nagyovou ano.

  „Tehdy byl o dotace obrovský zájem, byli jsme žádostmi zavaleni,“ vypověděl Kupsa s tím, že si na případ farmy Čapí hnízdo nezvzpomíná. Dále hovořil o procesu stanovování podmínek dotací, kterého se účastnilo i Ministerstvo financí.

 • Soudní líčení pokračuje výpovědí Jiřího Kořínka

  Jiří Kořínek si na nic konkrétního v souvislosti s farmou Čapí hnízdo nevzpomíná. Uvedl, že podmínky žádosti měly být schváleny pře zahájením výzvy k podání.

 • Krátká přestávka soudního líčení

  Advokát Josef Bartončík požádal o krátkou přestávku. Soudce Jan Šott vyhověl. 

 • Jana Nagyová odmítá tvrzení svědkyň

  Jana Nagyová opět zopakovala soudu, že podmínky pro udělení dotace nebyly zveřejněny předem. Do poslední chvíle podle ní nebylo jisté, zda se budou týkat i velkých podniků nebo ne.

 • Soud pokračuje výslechem Martiny Pecháčkové

  Martina Pecháčková, projektová manažerka, která společně s Ivetou Holou hodnotila žádost o dotaci na farmu Čapí hnízdo, vypověděla, že zná Andreje Babiše a Janu Nagyovou z médií.

  K procesu hodnocení žádosti o dotaci uvedla, že si nepamatuje na nic nezvyklého. Přímo na projekt Farma Čapí hnízdo si nevzpomíná.

  Soudce Šott položil otázku na termín školení k dotacím. Pecháčková odpověděla, že si nevzpomíná, ale z logiky věci mělo být před vyhlášením výzvy.

  Externí posudky žadatelů měly být zejména doporučujícího charakteru. Při schvalování žádosti měly rozhodnutí v rukou pouze hodnotitelky Holá a Pecháčková . „Externí posudky jsme mohly vzít v úvahu,“ řekla Pecháčková. Na jejich základě mohlo být sníženo bodové hodnocení žádosti. 

  Na otázku Eduarda Bruna, zda existuje právní předpis, který by výslovně upravoval, že si společnost nemohla půjčit peníze od Agrofertu, odpověděla, že neví.

 • Jana Nagyová promluvila ke svědkyni i k soudci

  Jana Nagyová se Ivety Holé zeptala na školení k výzvě podání žádosti o dotaci, které mělo proběhnout až po vyhlášení výzvy. Svědkyně odpověděla, že si na termín nevzpomíná.

  Dále se zeptala na možnost žadatelů nahlédnutí do externích posudků. Svědkyně odpověděla, že posudky byly založeny do složky, nevěděla, zda měl žadatel právo do složky nahlédnout ve fázi žádosti.

  Nagyová po skončení výpovědi Ivety Holé promluvila k soudci a uvedla, že školení opravdu proběhlo tři týdny po vyhlášení výzvy

  K dalšímu dotazu Nagyová dodala, že externí posudky poprvé viděla až v průběhu trestního řízení. Do té doby tedy netušila, jaké výhrady k procesu byly nebo nebyly.

   

 • „Neověřovali jsme pravdivost čestného prohlášení,“ uvedla před soudem Holá

  „U všech projektů se řešily vlastnické struktury a vycházeli jsme vždy z doloženého čestného prohlášení,“ popsala postup Holá. Později řekla, že se u žádného projektu nezabývala vlastnickou strukturu. „Neověřovali jsme pravdivost čestného prohlášení,“ uvedla před soudem.

  Svědkyně Holá řekla, že pokud by se kdokoliv ze zodpovědných hodnotitelů vyjádřil negativně, systém by v hodnocení, nepustil projekt dál. Ten by mohl nebo měl být vyloučen.

 • Posuzování žádostí bez zkušeností

  Na většinu otázek soudce Šotta i státního zástupce Jaroslava Šarocha Iveta Holá odpovídá, že si nevzpomíná nebo uvádí obecné odpovědi. Neumí odpovědět ke konkrétnímu případu, protože se v oblasti dotacích pohybuje řadu let a toto byly podle jejích slov první dotace, proces se upravoval a vyvíjel.

  Obhájce Josef Bartončík položil svědkyni otázku, jak byli úředníci v době posuzování dotace na Čapí hnízdo zkušení. „Zkušenosti s dotačními žádostmi nebyly v té době žádné. Byly to první výzvy, snažili jsem se,“ odpověděla Iveta Holá a dodala, že v té době neprobíhaly žádné procesy elektronicky, takže vše bylo zdlouhavé.

 • Hodnotitelka Iveta Holá vypovídá před soudem

  Svědkyně Iveta Holá řekla soudu, že se osobně s Andrejem Babišem ani Janou Nagyovou nezná.

  Její prací bylo přijímání a hodnocení projektů podle nastavených pravidel. Na hodnocení způsobilosti pro evropskou dotaci projektu Čapí hnízdo spolupracovala s kolegyní Martinou Pecháčkovou. Moc si ale nevzpomíná. Zda měl projekt něco společného s Andrejem Babišem si nepamatuje, ale myslí, že ne.

  Holá vyvrátila, že by na ni v té době někdo kladl jakýkoliv nátlak.

 • Soud pokračuje výpověďmi dalších svědků

  Soudce Jan Šott by měl odpoledne vyslechnout svědkyně Ivetu Holou a Martinu Pecháčkovou. V Regionálním operačním programu Středočeského kraje byly v době vyhovění žádosti o dotaci na farmu Čapí hnízdo hodnotitelkami. K řešení se nabízí, zda při bodovém hodnocení zohlednily externí posudky.

  Andrej Babiš na odpolední jednání nedorazil.

 • Pokud se Babiš ml. zachová u výpovědi nestandardně, Bruna použije nový návrh

  Advokát Andreje Babiše novinářům před soudní síní na dotaz, zda jsou připraveni na zítřejší výslech Andreje Babiše ml., odpověděl, že záleží na tom, jak bude Babiš ml. vypovídat a že má připraven nový návrh.

  „To je otázka, čemu říkáte připraveni. My jsme si vědomi, jak se svědek vyjadřoval v minulosti. Nevíme, jak se bude vyjadřovat zítra. Můžeme předpokládat, že se bude vyjadřovat tak, jak se už jednou vyjadřoval. Může se také stát, že se bude vyjadřovat ještě jinak. Na to budeme muset reagovat v tu chvíli,“ řekl.

  „Můžu vám říci, že jestli se vyjádří, bude se chovat tak, jako se choval v minulosti, tak já mám ještě připravený jeden návrh, který teď nebudu říkat, aby to neuniklo. Návrh, který se bude vztahovat potom k posuzování jeho výpovědi. A pokud bude vypovídat tak, že uvidím, že se chová nestandardně jako svědek, tak to použiju, ale to přijde až zítra,“ uvedl advokát Bruna, přičemž upozornil na psychický stav syna Andreje Babiše.

 • Babiš před soudní síní: „Když mě Sobotka vyhodil z ministerstva financí, tak já jsem první uvažoval, že lidi pozvu“

  Andrej Babiš před soudní síní znovu okomentoval pozvánku na farmu Čapí hnízdo, kterou k soudu přinesla Eva Filipová, na což uvnitř reagoval dotazem na její motivace soudu toto předkládat.

  „Nechápu, proč ta paní přinesla nějakou pozvánku, která se nakonec nezrealizovala. Když mě Sobotka vyhodil z ministerstva financí, tak já jsem první uvažoval, že lidi pozvu 2017,“ komentoval dotaz na jeho konfrontaci úřednice v soudní síni. Paní evidentně měla potřebu nějak, nevím, co tím chtěla říct. Já jsem se jí ptal a odpověď jsem nedostal. dodal Babiš.

 • Soudní líčení bylo přerušeno. Bude pokračovat ve 12:30

 • Námitka: Eduard Bruna, advokát Andreje Babiše, vznesl námitku, že svědek začíná uhýbat do spekulativní oblasti.

 • Podpis Andreje Babiše na smlouvě v žádosti

  Na otázku týkající se spojitosti žádosti o dotaci s Andrejem Babišem nebo Agrofertem Přikryl odpověděl, že listoval dotační žádostí, ve které uviděl smlouvu, neví čeho se týkala, na které byl podpis Andreje Babiše. „Ten už byl v té době známý finanční magnát, takže mě to zaujalo,“ okomentoval.

 • Dalším svědkem je Jan Přikryl z ROP

  Jan Přikryl pracoval jako projektový manažer v Regionálním operačním programu (ROP) na oddělení realizace. Svědek řekl, že tento projekt neměl přímo na starost.

  Andreje Babiše zná z médií, s Janou Nagyovou se setkali v rámci dotačního procesu.

  Projekt neschvaloval, pouze kontroloval postupy. Předpokládá, že při kontrole analýzy rizik nebylo nalezeno žádné riziko ohrožující projekt.

 • Před soudem stojí Jan Fiedler

  Jan Fiedler je bývalým úředníkem v Regionální operačním programu (ROP) na oddělení realizace.

  Vypověděl, že nezaznamenal, že by se někdy někdo kriticky vyjadřoval k projektu Čapí hnízdo.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články