Operační krize přerostla ve velkou porážku ruské armády, přiznává bývalý velitel Girkin

Igor Girkin - Strelkov (Dom kobb / Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

Igor Girkin - Strelkov | FOTO: Dom kobb / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Bývalý vojenský velitel separatistů v Doněcké oblasti Igor Girkin–Strelkov líčí poslední události kolem ukrajinské katastrofy jako stav kritický pro ruskou armádu.

Strelkov byl nelítostný bojovník a je podezřelý, že vydal příkaz k sestřelení malajsijského civilního dopravního letadla nad východní Ukrajinou 17. července 2014. Později upadl v Moskvě v nemilost a nemá oficiální funkce. Na současné válce mu vadí, že je podle jeho názoru vedena neschopnými lidmi na nejvyšších místech v Kremlu. Situaci na bojišti podrobně komentuje a opakovaně rozebírá ruské neúspěchy.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

V sobotu 10. září napsal na svém účtu na sociální síti Telegram:

„Bylo potvrzeno, že naše jednotky opustily západní část (asi 2/3 města) Kupjanska. Již se hovořilo o ‚správném taktickém rozhodnutí stáhnout se za vodní linii a zorganizovat tam obranu‘. Pro informaci, v tomto ročním období je řeka Oskol pěšky překonatelná brodem téměř na každém místě a pro pásová a kolová terénní vozidla nepředstavuje vůbec žádnou vážnou překážku. Rád bych také připomněl, že příslušné osady (například Severodoněck) – oddělené od ‚pevniny‘ říční nivou – byly po mnoho týdnů tvrdošíjně bráněny AFU (ukrajinskou armádou, pozn. red.).“

Potom rozebírá, co to znamená:

„Na širokém úseku fronty probíhá akutní operační krize, která již přerostla ve velkou porážku. Nyní může naše strana v podstatě jen mluvit o tom, jak zastavit její další prohlubování a zabránit tomu, aby se operační porážka změnila ve strategickou… Ačkoli obecně se již vystupňovala. ‚Bitvu o iniciativu‘ již vyhrál nepřítel. Nyní by mělo jít o to zabránit AFU v obklíčení a zničení velkých formací našich vojsk. A ano, bohužel – to vše jsem očekával.“

Pak přidal ještě jeden příspěvek, ve kterém píše:

„Podle řady zpráv naši vojáci Izjum narychlo opustili. Pokud je to pravda (potvrzeno řadou zdrojů), pak:

1). ‚Ještě, že je to tak!‘ – v podmínkách, kdy ještě včera byla poslední cesta pod přímou palbou nepřítele a hrozilo její přímé přerušení – riskovat úplné obklíčení a následnou bezprostřední porážku by bylo vrcholem avanturismu, hraničícího se zločinem.

2) Ukvapený ústup nevyhnutelně povede k velkým ztrátám na vybavení a výstroji a – rozumně – na živé síle ustupujících jednotek.

3) Všechny zásoby nashromážděné na zemi budou opuštěny – tj. po opuštění kotle se naše jednotky ocitnou v akutním nedostatku munice, pohonných hmot a maziv a všeho, co potřebují, a proto nebudou schopny okamžitě bojovat.

4) Navzdory tomu je stažení obklíčeného uskupení strategicky správným rozhodnutím, a to i přes všechny související ztráty. Zachované jednotky a formace budou po reorganizaci a posílení schopny opět bojovat. To však neodstraňuje otázku, kdo je za obklíčení a porážku odpovědný.“

Že se situace na bojišti nevyvíjí dobře, přiznávají už i ruské oficiální zdroje, protože nemohou utajit ruský ústup. Zvolily proto rétoriku, kde hovoří o velkých ukrajinských ztrátách, plánovaném stahování se a často opakují, že není důvod k panice.