Otevřený dopis České televizi: Přestaňte říkat, že je Babišův konflikt zájmů jen údajný

Andrej Babiš (ANO) (ČTK/Petr Kupec)

Andrej Babiš (ANO) | FOTO: ČTK/Petr Kupec

Šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr a předsedkyně spolku Free Czech Media Johana Hovorková se obrátili na vedoucí pracovníky zpravodajství České televize s požadavkem, aby novináři České televize přestali označovat konfikt zájmů českého premiéra Andreje Babiše za pouze „údajný“. Babišův konflikt zájmů totiž není údajný, tedy nevyjasněný. Jde o objektivně a nestranně doložitelný fakt.

V článku 5.8 platného Kodexu České televize se praví: „Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti. (…) Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“

Používáním devalvujícího slůvka „údajný“ se novináři zpravodajství České televize dopouštějí potlačení podstatného aspektu, kterým je doložitelnost Babišova konfliktu zájmů. K vyjasnění této situace přispělo rozhodnutí Ústavního soudu, který v důvodové zprávě k nálezu o platnosti zákona o konfliktu zájmů jasně uvádí, že tento český zákon je třeba vykládat podle evropského práva, a na obmyšlenou osobu, která vložila svůj majetek do svěřenských fondů, se vztahuje zákaz souběhu veřejné funkce s podnikáním. Správný výklad zákona o konfliktu zájmů objasňuje Ústavní soud v pasáži důvodové zprávy o ovládající osobě svěřenských fondů na straně 36 v bodě 106 ZDE. Česká televize toto stanovisko Ústavního soudu dosud nerespektuje.

Zde je celý text dopisu:

Otevřený dopis vedoucím pracovníkům zpravodajství České televize

K rukám pana ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala a šéfredaktora Petra Mrzeny

 Milí kolegové,

obracíme se na vás s podnětem, který považujeme za velmi důležitý. Jde nám o to, aby Česká televize ve svém zpravodajství upustila od opakovaného matoucího sdělení, které znejisťuje veřejnost. Ve vysílání zpravodajských relací používají novináři České televize toto slovní spojení: „údajný konflikt zájmů premiéra Babiše“. Chceme vás upozornit, že slovo „údajný“ zatemňuje a zpochybňuje objektivně zjistitelnou skutečnost, že premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů je. Česká televize má vůči veřejnosti ze zákona povinnost objektivního a pravdivého informování. Zakrývání tak zásadní skutečnosti, kterou je konflikt zájmů předsedy vlády, je v jasném rozporu se zákonem o České televizi i s novinářskou etikou, jak ji pro oblast zpravodajství vymezuje Kodex České televize (čl. 5.8).

Konflikt zájmů premiéra Andreje Babiše jednoznačně vyplývá z důvodové zprávy nálezu Ústavního soudu České republiky o platnosti zákona, který zakazuje souběh podnikání s výkonem veřejné funkce. Tato důvodová zpráva stanovuje jasná kritéria při posuzování konfliktu zájmů a požaduje zohlednění evropského práva při výkladu českého zákona. Osoba obmyšlená u svěřenských fondů, zakladatel svěřenských fondů stejně jako osoba blízká v orgánech svěřenských fondů naplňují podle stanoviska Ústavního soudu u veřejného funkcionáře stav konfliktu zájmů. A v tomto doložitelném konfliktu zájmů se nachází právě předseda vlády Andrej Babiš. Slovo „údajný“ napomáhá držiteli politické moci zakrýt jeho problém před veřejností.

Rádi bychom také připomněli, že premiér Babiš je ve střetu zájmů i podle prvního auditu Evropské komise. Ten je definitivně dokončen a na opatření, která budou přijata, nebude mít žádný vliv ani případná žaloba k Evropskému soudnímu dvoru, kterou by mohla podat česká vláda.

Nesprávné a neobjektivní informování České televize o této podstatné skutečnosti poškozuje veřejnou debatu a oslabuje možnosti veřejné kontroly moci v naší zemi. Připomínáme, že konflikt zájmů českého premiéra je předmětem jednání evropských institucí, přičemž se už nejedná o otázku, zda ke konfliktu zájmů dochází, ale pouze jaké důsledky tato objektivně a nestranně zjištěná skutečnost má mít.

Pevně věříme, že tento závažný nedostatek ve své práci zpravodajské redakce České televize odstraní. Máme za to, že je to věc novinářské profesní cti.

S pozdravem

Pavel Šafr
šéfredaktor deníku FORUM 24

Johana Hovorková
předsedkyně spolku Free Czech Media

V Praze dne 4. března 2020

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články