OTEVŘENÝ DOPIS: Demokratické strany, spojte se. Poučte se z února 1948

()

Mnoho lidí trápí aktuální situace České republiky. Jedním z nich je i Igor Adamovič, který napsal otevřený dopis zástupcům demokratických stran a hnutí, který deník FORUM 24 zveřejňuje v plném znění.

Vážení předsedové demokratických politických stran a hnutí,

oslovuji Vás ve chvíli, kterou vnímám jako nejtěžší pro naši zemi v její novodobé historii. Tento z pohledu dějin okamžik, který právě prožíváme, může předznamenat náš vývoj na dlouhá desetiletí. Apeluji proto na Vás jménem našich dětí, poučte se z historie a neopakujte chyby, kterých se dopustili Vaši předchůdci v únoru 1948. Prosím Vás, odhlédněte od svých lišících se idejí a odlišných názorů a spojte své síly ve jménu této země, jejích obyvatel a ideálů nám všech společných – tedy ve jménu demokracie, práva a pravdy.

Obracím se nejprve a zejména na Vás, pane Fialo. Zachovejte se prosím jako lídr opozice. Opravňuje Vás k tomu postavení předsedy nejsilnější opoziční strany a zároveň nejstarší opoziční strany v dějinách naší republiky. Spojte ve jménu demokracie a obyvatel české země všechny demokratické síly. Nevidím jinou cestu, jak zachránit naši společnou budoucnost, než spojení všech demokratických sil. Nabídněte proto na svých kandidátkách místa všem ostatním stranám a hnutím v poměru podle jejich současného postavení ve sněmovně.

Vím, že pro Vaše spolustraníky to nepředstavuje zrovna populární návrh, ale Vaše strana je spoluodpovědná za současný morální marast, ve kterém se nachází celá naše země. Než toto tvrzení odmítnete, vzpomeňte si nejprve na opoziční smlouvu, na korupci dlouhá léta organizovanou či trpěnou a využívanou stranickými špičkami ČSSD a ODS, na Radjiva M. Sinhu, Lajose Bácse a Pepu z Hongkongu, na volební systém zaviňující, že volební hlas občanů nemá shodnou sílu, na parcelaci moci ve snaze se u ní udržet navěky spolu s ČSSD. Ano, vím, je to už historie a Vaše strana pod Vaším vedením se ničeho podobného nedopustila, ale právě touto historií se snažil legalizovat svou cestu za mocí a ovládnutím naší země náš stávající trestně stíhaný premiér. Jestliže se k moci dostal i díky chybám Vaší strany, je Vaší povinností tyto chyby napravit. Proto vyzývám Vás, pane Fialo, nabídněte místa na svých kandidátkách všem skutečně opozičním stranám a zároveň i zástupcům demokratických iniciativ bojujících proti zlu požírajícímu naši zemi. Oslovte se stejnou nabídkou představitele spolku Milion chvilek, skupiny AUVA a dalších spřízněných hnutí. Jinak, ač to nerad říkám, padne případný konec naší demokratické doby na hlavu Vaši a Vaší strany.

Jako dalšího oslovuji Vás, pane Výborný. Prosaďte ve Vaší straně přijetí míst na kandidátce ODS, které Vám, jak pevně věřím, nabídne pan Fiala. Zkroťte prosím ambice Vašich spolustraníků. Nejprve chci předejít Vaši reakci na téma nejstarší strany – vím, kdy byla založena jak ODS, tak KDU-ČSL, ale já jsem psal o straně nejstarší opoziční. Vaše strana, přiznejte si to sám, pod vedením Vašeho předchůdce pana Bělobrádka pomohla uvést Babišovo hnutí ANO mezi ostatní politické strany, o opozici tedy nelze mluvit. Bez Vaší strany by to nebylo tak snadno proveditelné. S vědomím tohoto másla na hlavě Vás, pane Výborný, zvláště s ohledem na Vaše vzdělání a dosavadní odborné působení, vyzývám k prosazení společné kandidátky mezi Vašimi spolustraníky, protože jen ve společném volebním bloku je šance na zastavení pokračující destabilizace naší společnosti. Nepřistoupíte-li na návrh přednesený Vám panem Fialou, přečtěte si poslední větu předcházejícího odstavce a připomínejte si ji dennodenně s vědomím, že jste promeškal možná poslední příležitost, jak zabránit oligarchizaci naší země.

Vážený pane Pospíšile, oslovuji nyní Vás a prosím, abyste se zachoval nejen jako předseda TOP 09, ale také jako důstojný nástupce pana Kalouska, který snad jako první prohlédl babiší nebezpečí a vedl v parlamentu a médiích dlouhou dobu prakticky osamělý boj proti představitelům hnutí ANO. Tímto nejen jemu, ale v jeho osobě zároveň všem Vašim spolustraníkům chci za tento boj poděkovat. Žádám Vás, pane Pospíšile, přijměte nabídku předloženou Vám panem Fialou. Zajisté by bylo zajímavější být jedničkou na vlastní kandidátce, ale ve prospěch celé země, jejích obyvatel a budoucnosti zvažte prosím chybějící poslance v parlamentu, jestliže kterákoliv mnou oslovená strana nedosáhne na pět procent. Nebude se jednat pouze o chybějící poslance jedné strany, ale o přímé posílení vlivu hnutí ANO a ostatních nedemokratických sil. To rozhodně není v zájmu české země. Proto i Vás prosím o přečtení poslední věty, kterou jsem adresoval panu Fialovi, a o důkladné zvážení jejího přijetí či nepřijetí. Pevně ale věřím, že ve straně, kterou spoluzakládal pan Schwarzenberg, není třeba zdůrazňovat slova jako povinnost a zodpovědnost za stát.

Nyní se obracím na Vás, pane Rakušane. Vím, že Vaše hnutí si už prošlo peripetiemi koaličních jednání před volbami, vím to a jsem si dobře vědom, jaké reminiscence to vyvolá ve Vás i ve všech Vašich členech. Ale prosím Vás jako člověka se zkušeností z lokální politiky o zvážení, kolik funkčních i nefunkčních koalic anebo ad hoc spojenectví se uzavírá před každými komunálními volbami v mnoha městech. Je mi jasné, že stát není město, městys ani vesnice, ale Prahu stejně jako nejmenší osadu obývají stejní obyvatelé a to jsou občané naší republiky. Umělé dělení na pražskou kavárnu a ostatní ve skutečnosti neplatí, jak jsme viděli při posledních demonstracích. Nepřipusťte prosím možné propadnutí hlasů pro Vaše hnutí a přijměte nabídku, kterou dostanete od pana Fialy. Nebude už možnost reparátu – proto i Vás, pane Rakušane, žádám o přečtení a zvážení poslední věty určené panu Fialovi.

Na závěr se obracím na Vás, pane Mináři, jako na zástupce všech občanských iniciativ. Prosím, pane Mináři, zvažte a přijměte nabídku pana Fialy nejen Vy, ale i ostatní organizátoři občanské aktivity. Není doba na skromnost a není pro Vás jiné místo než to, které jste si vydobyli – místo v čele demonstrací Vás předurčuje i do čela reorganizace naší země. Po zvážení Vašeho jednání za poslední roky Vám nemusím připomínat onu poslední větu – vy všichni si tohoto faktu jste evidentně vědomi.

Pane Fialo, záměrně Vám navrhuji vytvoření společné volební kandidátky, nikoliv volební koalici, protože koaliční jednání by nebyla o nic těžší ani snadnější, ale takto může mít každý článek svoje vlastní požadavky a představy, svoji vlastní stranu, ale my všichni neztratíme ve společném zájmu ani jednoho poslance. Naopak, společná kandidátka znamená nutnost dosažení pouze jedné pětiprocentní hranice, což by nemělo být problémem. A jako bonus při přepočtu hlasů možná dojde k i k zisku jednoho či několika míst v parlamentu pro společnou kandidátku. Dále Vám, pane Fialo, navrhuji, začněte jednat okamžitě a využijte současné vzepětí naší společnosti, chopte se iniciativy a vytvořte společnou stínovou vládu. Možná by nebylo od věci do této aktivity zapojit i Piráty. Máte před sebou léto – v době parlamentních prázdnin budete mít dost času na společná jednání. K výročí listopadu budeme všichni jistě příjemně překvapeni představením vaší-naší společné stínové vlády a obrysů budoucí spolupráce všech demokratických stran v dalších dnech a nejen v parlamentních volbách.

Nyní oslovuji Vás, pane Bartoši, jakožto předsedu České pirátské strany. Nechal jsem Vás záměrně na konec, protože nepochybuji, že vaše strana půjde do voleb samostatně a své místo v parlamentu si zajistí. Prosím Vás ale, nezůstávejte na půli cesty – Vaše aktivity proti dotačním podvodům atp. pod vedením hnutí ANO jsou chvályhodné, ale kooperujte svou snahu s ostatními. Je to ve prospěch celé země. Zapojení Pirátů do stínové vlády, kterou by měly vytvořit demokratické strany naší země, je nutným předpokladem, aby naše země byla nadále členem EU, abychom nemuseli opustit své místo v Evropě, které jsme znovu získali díky listopadu 1989. Proto i Vám osobně připomínám, že v případě Vaší neúčasti v následujících dějích případný konec naší demokratické doby padne na hlavu Vaši a vaší strany.

Na závěr se ještě jednou chci obrátit na pana Mináře. Nejprve osobně – Mikuláši, děkuju tímto Tobě i všem Tvým spolupracovníkům za naději, kterou nejen díky Tobě cítíme, ale hlavně za rozhýbání občanů naší země. A teď oficiálně – pane Mináři, doufám, že přijmete nabídku pana Fialy a věřím, že tato nabídka přijde. Jestliže ale kohokoli osobní ambice zhatí snahu o změny v naší těžce zkoušené zemi, znamená to podle mého názoru, že v čele politických stran nestojí skuteční politici, ale pouze politikařící osoby, kterým nejde o společnost, ale pouze o jejich osobní zájmy. V tom případě Vás, pane Mináři, ještě tento rok požádám o vytvoření nového hnutí na základě projevů občanské nespokojenosti a veďte prosím toto hnutí do dalších parlamentních voleb. Třicáté výročí listopadových událostí přímo vybízí k tomu, abychom si nenechali vzít svobodu, kterou jsme pracně nabyli. Bude-li to potřeba, nabízím jistě nejen já svoji pomoc každému, kdo projeví vůli ke změně. Jsem si jist, že ze všech svých sil přispějí i zástupci svobodných médií, proto tuto výzvu koncipuji jako veřejný dopis, který zasílám zároveň i na internetový deník FORUM 24.

Občan Igor Adamovič

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]