Otevřený dopis šéfredaktorům zpravodajství ČTK, České televize a Českého rozhlasu

Ministr financí Andrej Babiš (ČTK)

Ministr financí Andrej Babiš | FOTO: ČTK

Poradní rada evropských soudců při Radě Evropy se na svém londýnském jednání ve dnech 14. – 16. října zabývala mimo jiné i nepatřičným vlivem Andreje Babiše na obsazování postů v české justici. O této závažné skutečnosti přitom žádné z českých médií veřejné služby nepřineslo žádnou informaci. Proto se obracíme na šéfredaktory těchto médií tímto otevřeným dopisem a žádáme vysvětlení: Proč neinformujete o projevech Babišovy nepřiměřené moci, a to dokonce ani tehdy, když je toto téma předmětem jednání na evropské úrovni?  Zde je text otevřeného dopisu:

 

Vážený pane šéfredaktore,

obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení, proč Vaše zpravodajství nepublikuje relevantní informace, jež se týkají neúměrného vlivu a překračování pravomocí ze strany místopředsedy vlády Andreje Babiše. Nejedná se přitom o žádné spekulace, nýbrž o informace z oficiálního dokumentu respektované evropské instituce.

Poradní rada evropských soudců při Radě Evropy na svém londýnském jednání ve dnech 14. – 16. října 2015 přijala dokument s názvem Situační zpráva o soudnictví a soudcích v členských státech Rady Evropy. Dokument mapuje postavení a nezávislost soudní moci v evropských zemích a všímá si jejího narušování. Nezávislost soudní moci je přitom klíčovým pilířem demokratického systému a Česká republika se zavázala k jejímu respektování ve své ústavě i v mezinárodních dokumentech.

Zmíněná situační zpráva uvádí konkrétní případ porušení nezávislosti soudní moci v České republice. Konstatuje, že český ministr financí Andrej Babiš ze své pozice lídra silné politické strany zasáhl do obsazení pozice místopředsedy Vrchního soudu a zabránil jmenování Jana Sváčka, který přitom úspěšně prošel výběrovým řízením. Není nutné zdůrazňovat, že tento bezprecedentní zásah do personálního obsazení justice je v naprostém rozporu jak se systémem jmenování soudních funkcionářů, tak zejména s principy oddělení výkonné a soudní moci.

Dokument Poradní rady evropských soudců dále upozorňuje na skutečnost, že vládní orgány v České republice brání utvoření soudní samosprávy, neboť ministr spravedlnosti rozpustil komisi pro její vytvoření. Jak známo, ministerstvo spravedlnosti změnilo po nástupu Roberta Pelikána do funkce ministra na tuto věc  názor, což přispělo k současnému zostření vztahů mezi resortem a soudcovským stavem.

Vážený pane šéfredaktore, jistě víte, že relevance takového dokumentu, diskutovaného na půdě Rady Evropy, je nezpochybnitelná. Zcela jistě také víte, že skutečnosti uváděné v dokumentu mají principiální povahu a jedná se o zprávu, kterou svobodná média nesmí a nemohou před veřejností zatajit. Úkolem Vašeho média je poskytovat veřejnosti informace, jež se dotýkají úrovně demokratického zřízení, a Vaším úkolem je napomáhat veřejné kontrole výkonu politické moci.

Obracím se na Vás s žádostí, abyste vysvětlil veřejnosti, proč Vaše médium v této věci, stejně jako i v jiných případech, nepublikuje důležité informace, jež se týkají lídra nejsilnější politické strany v České republice. Vysvětlete veřejnosti, co Vám brání zveřejnit, že místopředseda vlády a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zasahuje v rozporu se svými pravomocemi do záležitostí české soudní moci a že tyto zásahy vzbuzují zájem evropských orgánů a odborné mezinárodní veřejnosti.

Nepředpokládám, že byste nevěděl, že ještě před třemi a více lety by tento druh informace zaujal přední pozici ve zpravodajské agendě Vašeho média, a tím by Vaše zpravodajství otevřelo vážnou celospolečenskou diskuzi. Proč se tento svobodný a přirozený proces dnes neděje?

Prosím, vysvětlete to veřejnosti. Děkuji za brzkou odpověď.

Pavel Šafr
šéfredaktor Svobodného fóra a předseda sdružení Free Czech Media

V Praze dne 11. prosince 2015

 

Dopis je adresován:

Šéfredaktor zpravodajství ČTK PhDr. PETR HOLUBEC

Šéfredaktor zpravodajství České televize Mgr. PETR MRZENA

Ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu Mgr. TOMÁŠ PANCÍŘ

 

Informace o dokumentu Poradní rady evropských soudců přinesl 5. 12. 2015  jako první server Česká justice ZDE

Komentář k tématu přinesl náš internetový deník Svobodné fórum 9. 12. ZDE

 

Příloha: Překlad částí dokumentu Poradní rady evropských soudců, jež se týká soudní moci v České republice

Londýn, 16. října 2015
CCJE (2015) 3
Poradní rada evropských soudců (CCJE)
Situační zpráva o soudnictví a soudcích v členských státech Rady Evropy
Aktualizovaná verze č. 2 (2015), přijatá v průběhu 16. plenárního zasedání CCJE
(Londýn, 14. – 16. října 2015)

I. Úvod

5. Odpovědi byly přijaty od následujících členů CCJE: Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Švýcarsko a Ukrajina. Odpovědi byly také obdrženy od následujících pozorovatelů CCJE: Asociace evropských soudců správních soudů (AEAJ), Rada evropských advokátních komor (CCBE), Evropská síť soudních rad (ENCJ) a Evropští soudci pro demokracii a svobodu (MEDEL).

II. Přehled problémů předložených CCJE

A. Porušení postavení, nezávislosti a záruky funkčního období soudců

A1. Výběr a jmenování soudců

15. Člen CCJE v souvislosti s Českou republikou 29. května 2015 uvedl, že vláda nerespektovala ani omezená pravidla pro účast soudní moci v procesu jmenování soudců. Vůdce nejmocnější politické strany a ministr financí rozhodl, že úspěšný kandidát, vybraný na pozici místopředsedy Vrchního soudu na základě výběrového řízení, nemohl být na tuto pozici jmenován a ministr spravedlnosti se proto rozhodl jej nejmenovat.

B. Porušení normy týkající se složení a fungování soudcovské rady

61. V situační zprávě z roku 2013 byla zmíněna absence soudcovské rady v České republice. Člen CCJE v souvislosti s Českou republikou 29. května 2015 uvedl, že od roku 2013 nebylo v této oblasti dosaženo žádného významného pokroku. Česká republika stále ještě nemá žádnou formu soudcovské samosprávy. Nový ministr spravedlnosti dokonce rozpustil komisi pro její vytvoření.

C. Škrty v odměňování soudců

75. V situační zprávě z roku 2013 bylo hlášeno snížení příjmů soudců v následujících zemích: Kypr, Česká republika, Německo, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Od té doby nebyly přijaty žádné nároky ani hlášení o vývoji od Itálie, Lotyšska, Portugalska a Španělska.

77. Člen CCJE v souvislosti s Českou republikou 29. května 2015 uvedl, že lze identifikovat pozitivní vývoj v jedné oblasti: soudci byli úspěšní ve svých protestech proti státu a Nejvyšší soud rozhodl, že škrty v jejich platech byly protiprávní. Platy soudců byly navýšeny a stát byl nucen jim navrátit částečnou sumu nevyplacených peněz. Politici (a novináři) využili této příležitosti k neopodstatněným a rozsáhlým útokům proti soudcům.

F. Nedostatky v organizaci justičního vzdělávání

106. Nebyly zaznamenány žádné zprávy ohledně nového vývoje vzdělávacích zařízeních v České republice a Turecku, přičemž obě země hlásily deficit v této oblasti v situační zprávě z roku 2013.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]