Otevřený dopis Tomáši Halíkovi: Není správné legitimizovat Babiše

Profesor Tomáš Halík (ČTK)

Profesor Tomáš Halík | FOTO: ČTK

Vážený pane profesore Halíku, milý otče Tomáši,

jistě si dobře uvědomujete, že jste mnoha lidmi v naší zemi vnímán jako morální autorita. Proto mi dovolte, abych Vás upozornil na neudržitelnost jedné Vaší konkrétní veřejné akce. Jedná se o Vaše publikování pravidelného týdenního rozhovoru v Lidových novinách, které patří a aktivně slouží současnému hegemonovi politické, ekonomické a mediální moci v České republice Andreji Babišovi, ministrovi financí a místopředsedovi vlády.

halik LN 2

Je opravdu těžké si připustit, že Vám unikají zásadní souvislosti aktuální mocenské situace. Pakliže tomu tak je, tak jen stručně připomenu, že Lidové noviny hrají tutéž roli, jakou hrálo v době komunistického režimu Rudé právo v tom smyslu, že otevřeně hájí autoritativní politickou moc, provozují politickou propagandu ve prospěch svého majitele a také organizují hony na politické i ekonomické konkurenty Andreje Babiše. Tyto noviny aktivně přispívají k destrukci liberálně-demokratického režimu, který stojí na principech dělby moci, svobody slova a právního státu. Všechny tyto principy Lidové noviny svojí činností aktivně popírají.

Každé mocensky angažované médium – a především médium, které podporuje autoritativní politickou sílu – potřebuje morální legitimizaci. A právě proto Lidové noviny potřebují Vás.

Vaše každotýdenní okénko na čelném místě magazínu Pátek Lidových novin slouží redakci LN a potažmo Andreji Babišovi jako morální razítko. Vy svojí přítomností potvrzujete, že Lidové noviny patří do slušné společnosti a že jejich kampaně pro Andreje Babiše i kampaně proti jeho oponentům a konkurentům jsou morálně nezávadné. Přitom se jedná o exemplární případ matení veřejnosti a zakrývání pravdy, a to přesně ve smyslu slavného eseje německého filosofa Karla Jasperse „Otázka viny“, který popisuje mimo jiné i zodpovědnost intelektuálních celebrit při účasti na politické propagandě.

Vlastním impulsem k napsání tohoto otevřeného dopisu je totiž Váš poslední rozhovor, který jste pro Lidové noviny připravil s bývalým šéfem specializovaného policejního útvaru ÚOOZ Robertem Šlachtou. Umožnil jste Robertu Šlachtovi, aby se prezentoval jako následovník Jana Husa, který nekompromisně usiluje o pravdu. Pod tímto publicistickým „dílem“ jste podepsán jako autor. Nikde v tomto textu přitom není žádná zmínka o tom, že styl vyšetřování Roberta Šlachty byl v krajně podezřelém souladu s mocenskou strategií Andreje Babiše a že Lidové noviny intenzivně publikovaly téměř dva roky úniky ze živých vyšetřovacích spisů, které proti konkurentům Andreje Babiše vedl právě Šlachtův útvar. Čtenář se z Vašeho rozhovoru nedozví, že se jednalo o zřetelné trestné činy. Postavil jste se tak na jednu ze stran současného politického zápasu a poskytujete jedné straně tohoto sporu svojí morální podporu.

Eric Drooker

Milý pane profesore, Váš rozhovor s Robertem Šlachtou vyšel v tom samém čísle Lidových novin, v němž na titulní straně tento list horuje pro předání více moci nad represivními složkami státu do rukou oligarchy a majitele Lidových novin. Doslova tento list upozorňuje, že rozsah moci Andreje Babiše je dosud nízký a „zaostává“ za koaličním partnerem, což je zřetelný nesmysl vzhledem k principiálnímu rozdílu mezi demokraticky vedenou ČSSD a autoritářským hnutím ANO. Kumulace moci v jedněch rukou se neodehrála dosud v žádné polistopadové politické straně v takové míře, jako právě v hnutí ANO, které volí svého předsedu sto procenty hlasů. Kumulace ekonomické a mediální moci s mocí politickou tu ještě nikdy nedosáhla tak ohromného rozměru a očividná snaha Andreje Babiše zmocnit se policie ohrožuje svobodu a právní stát v České republice. A právě za to kopou i Lidové noviny. A i Vy jste bohužel u toho. Upoutávka na Váš rozhovor s Robertem Šlachtou s Vaším portrétem se na titulní straně tohoto čísla Lidových novin vznáší přímo nad touto účelovou propagandou. Vaše přítomnost je součástí této propagandy.

Vážený pane profesore, milý otče Tomáši, kritizujete pražského arcibiskupa Dominika Duku za to, že podlézá autoritativnímu prezidentovi Miloši Zemanovi. Chtěl bych Vás upozornit, že si s otcem kardinálem nemáte vůbec co vyčítat. Vaše podpora oligarchickému modelu řízení společnosti je stejně problematická. Jestli jste ji dosud považoval za nevýznamnou či přehlédnutelnou, tak Vás ujišťuji, že už je od pátečního vydání Lidových novin zcela zřetelná.

Věřím, že své veřejné aktivity ve prospěch konkrétní politické sily ještě zvážíte. Občanská veřejnost se musí před tendencemi, jež nastolují byzantinský, neboli východní styl vládnutí a provozování médií, co nejrozhodněji bránit.

S pozdravem

Pavel Šafr

šéfredaktor Svobodného fóra

LN

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články