Pavel Zeman účelově lavíruje. Pokud Babiš je ve střetu zájmů, měl jeho případ poslat k soudu

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman  (ČTK)

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | FOTO: ČTK

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman před měsícem oznámil, že nepodá správní žalobu kvůli rozhodnutí středočeského krajského úřadu v kauze střetu zájmů premiéra Babiše. Nyní vyšlo najevo, že s postojem úřadu nesouhlasí. Zemanův rozporuplný postup posiluje pochybnosti, proč tento případ neposlal k soudu.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman  (ČTK)

Krajský úřad Středočeského kraje pod kontrolou hejtmanky a místopředsedkyně ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové loni v září v odvolacím řízení zrušil rozhodnutí Městského úřadu v Černošicích, který dospěl k závěru, že premiér Andrej Babiš nadále porušuje zákon o střetu zájmů v oblasti médií, a spáchal tak přestupek s vyměřenou pokutou 200 tisíc korun.

Organizace Transparency International a senátor Lukáš Wagenknecht následně podali podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství, aby verdikt krajského úřadu přezkoumalo. Disponuje pravomocí napadnout žalobou u Nejvyššího správního soudu rozhodnutí správního orgánu z důvodu ochrany závažného veřejného zájmu.

Žaloba není ve veřejném zájmu

Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo 8. července strohou tiskovou zprávu, kde oznámilo, že se Pavel Zeman rozhodl nepodat správní žalobu s bizarním odůvodněním, že v této věci neshledal závažný veřejný zájem.

Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce a především jeho nedostatečné odůvodnění vyvolalo vlnu kritiky. Pavel Zeman jistě má kompetenci rozhodnout podle vlastní úvahy. Oponenti ovšem už tehdy namítali, že jen máloco může být závažnějším veřejným zájmem než byznys předsedy vlády, který ostudně a bezprecedentně zaměstnává i nejvyšší evropské instituce.

Nejvyšší státní zástupce nezveřejnil podrobné stanovisko a z neznámého důvodu si ponechal pro sebe i názor na meritum kauzy. Tento netransparentní přístup vedl ke spekulacím, zda si už Babišův oligarchát nepodmanil i státní zastupitelství. Hejtmanka Jermanová dokonce triumfálně vyzvala kritiky, aby se jí a jejím úředníkům omluvili.

Premiér nadále ovládá Agrofert

O to překvapivější je aktuální zjištění portálu Neovlivní vyplývající ze stanoviska Pavla Zemana, který v něm současně konstatoval, že premiér Babiš má na holding Agrofert nadále rozhodující vliv a verdikt Středočeského kraje považuje za nesprávný.

Jan Novák (Revue FORUm)

To je velmi závažné zjištění, plně v souladu s nálezy evropských auditorů. Postup nejvyššího státního zástupce ovšem vyvolává údiv. Dodnes svoje průlomové rozhodnutí v takto třaskavé kauze nezveřejnil a učinil tak senátor Wagenknecht jako jeden z jeho příjemců. Pavel Zeman však dluží odpovědi i na další otázky.

Pochybnosti o tomto postupu zaznívají i z justičních zdrojů, které se seznámily se stanoviskem nejvyššího státního zástupce. Podle Zemanova názoru se premiér Babiš dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písmeno b) zákona o střetu zájmů, neboť porušil ustanovení § 4a/1 tohoto zákona tím, že je ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasu, televize nebo vydavatelem periodického tisku.

Nezákonné rozhodnutí úřadu

Pavel Zeman dále v usnesení rozebírá dokumenty, ze kterých tyto skutečnosti zjistil. Rozhodnutí odvolacího správního úřadu Středočeského kraje o tom, že přestupek spáchán nebyl, považuje za nesprávné, a tedy nezákonné.

Závažný veřejný zájem, na jehož základě má Nejvyšší státní zastupitelství oprávnění podat správní žalobu, spatřuje jen v tom případě, kdy má rozhodnutí správního orgánu celospolečenský dopad, který je nutné odlišit od prostého zájmu.

Z citací rozhodnutí Ústavního soudu vyplývá, že k takové žalobě by měl nejvyšší státní zástupce přistoupit tehdy, je-li ohrožena důvěra společnosti v zákonnost rozhodnutí správních orgánů a pokud tyto orgány nebyly vedeny dobrou vírou. Tyto důvody Pavel Zeman neshledal.

Svoje rozhodnutí zdůvodňuje i tím, že považuje Andreje Babiše za běžného občana, u nichž takovou žalobu běžně nepodává, a proto by se premiér mohl cítit znevýhodněný tím, že je politik a významná osoba. V konečném důsledku však nejvyšší státní zástupce paradoxně popisuje podmínky přistoupení k tomuto výjimečnému rozhodnutí, které plně dopadají na případ šéfa hnutí ANO.

Úřady pod kontrolou ANO

Andrej Babiš je premiérem této země a předsedou vítězné strany ve volbách, kdy na všech úrovních rozhodujících správních orgánů působí buď přímo členové jeho hnutí, nebo jemu loajální osoby.

To je právě příklad krajského úřadu Jermanové, který prošel personální reorganizací. Nezávislý nejvyšší státní zástupce rozhodně nemůže být ubezpečen, že rozhodnutí takových orgánů bylo vedeno dobrou vírou. Obecně to platí pro všechny kauzy premiéra Babiše spojené s dotacemi.

Sídlo společnosti Agrofert v Praze, v pozadí ANO. (ČTK)

Rozhodnutí středočeského krajského úřadu má nepochybně celospolečenský dopad a může občany znejistit v principech dodržování zákonnosti a rovnosti před zákonem. Naopak vyřešení případného přestupku premiéra nezávislým soudem by mohlo navrátit důvěru občanů v rozhodování správních orgánů.

Soud by definitivně rozhodl o tom, zda úřad Jermanové postupoval správně, což by ovšem mělo v případě odmítnutí jeho výkladu dalekosáhlé důsledky pro celý konglomerát Agrofertu.

Otevřela by se soudní cesta ke zpochybnění všech tuzemských státních penězovodů do mamutího holdingu, a to nejen dotací, ale i veřejných zakázek nebo investičních pobídek. Ve hře jsou tedy řádově miliardy korun ročně, které by mohly citelně zamávat ekonomikou Babišova impéria, pokud by střet zájmů uspokojivě nevyřešil.

Závažnější veřejný zájem neexistuje

Nelze si už představit jiný případ, který by měl Pavel Zeman považovat za vhodnější k podání žaloby v závažném veřejném zájmu, protože tento je jednoznačně nejzávažnější. Bylo by to důležité i proto, že stejný Babišův problém týkající se evropských dotací řeší orgány EU a premiéra se rázně zastává podjatá ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Jedině nezávislý soud může odstranit nejednotný výklad napříč společenským spektrem.

Pavel Zeman tímto podivným taktizováním jen prohloubil pochybnosti o čistotě postupů veřejných osob a institucí. Myslí si asi, jak „diplomaticky“ rozhodl, ale ve skutečnosti se zesměšnil. Každý nezaujatý právník pozná, že je to účelové, alibistické a hlavně nesprávné stanovisko.

Střet zájmů Andreje Babiše patří k soudu, stejně jako jeho role v usínající kauze Čapí hnízdo. V obou případech nejvyšší státní zástupce nejednoznačně lavíruje. Platí ovšem, že pokud jsou orgány činné v trestním řízení obeznámeny s podezřením z porušení zákona, měly by bezprostředně konat. Tak uvidíme.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]