Petr Fiala občanům: Čeká nás jeden z nejtěžších roků v historii České republiky

Premiér Petr Fiala (ODS) (Roman Černý / FORUM 24)

Premiér Petr Fiala (ODS) | FOTO: Roman Černý / FORUM 24

Letošní rok bude podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Bude se muset vypořádat s potížemi způsobenými inflací, růstem cen energií i s epidemií covidu-19. Vyřešit je podle něj potrvá dlouho. Doufá, že první pozitivní výsledky přijdou ještě před koncem roku. Varoval před politickými populisty, kteří budou slibovat jednoduchá řešení. Jako možnost prosazení toho, co Česko životně potřebuje, vidí Fiala české předsednictví v Evropské unii, kdy země bude více vidět a slyšet. Fiala to řekl ve svém dnešním novoročním projevu.

Vyjádřil se i ke covidu-19. „Dlouhodobě zastávám názor, že s covidem je třeba se naučit žít,“ poznamenal. Což podle něj vyžaduje nasazení od vlády i od občanů. „Za vládu vám mohu slíbit, že se budeme snažit, aby všechna nezbytná opatření byla maximálně rozumná, přiměřená a předvídatelná,“ podotkl. Lidi vyzval, aby se k sobě vzájemně chovali tak, jak se chovají k rodině a k přátelům.

V úvodu projevu Fiala poznamenal, že pro posluchače nemá mnoho dobrých zpráv. „Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky,“ řekl. Česko podle něj budou trápit problémy, které přijdou ze zahraničí, i potíže, které si republika zavinila sama. „Hlavně tím, že předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost a doslova žila ze dne na den,“ řekl. Vládu Andreje Babiše (ANO) zkritizoval za řešení nových zdrojů energií nebo za zadlužování.

Za tři vážná nebezpečí, kterým bude letos Česko čelit, označil růst cen energií, covid-19 a inflaci, která může ohrozit v krátkém čase kromě úspor i pracovní místa a zastavit ekonomický růst. Řešení problémů podle něj potrvá dlouho, odsouvány ale být nemohou. Fiala bude rád, když se první pozitivní výsledky práce vlády projeví na konci roku.

Týdeník FORUM, číslo 19 (FORUM 24)

Připomněl také schodkový rozpočet připravený minulou vládou. „V těchto dnech se ho snažíme seškrtat alespoň na únosnou míru, abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně,“ řekl. Úspory chce hledat tam, kde to občané nepocítí. Zbytnělému státu podle něj redukce jen prospěje.

Připomněl názor některých ekonomů, podle kterých se inflaci nepodaří zkrotit, dokud nebudou pod kontrolou ceny energií. To ale podle něj vyžaduje i mezinárodní řešení. „Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat, a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt, a na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu,“ řekl premiér.

Varoval zároveň před „politickými spasiteli a populisty“, kteří budou nabízet jednoduchá řešení. „Že stačí něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Není to pravda. Složité problémy přeci nikdy nemají jednoduchá řešení,“ poznamenal. Za cestu z energetické krize Fiala označil trpělivou a tvrdou práci vlády, hledání spojenců v Evropě, pokrok s výstavbou jaderných bloků a podporu investic do rozumných obnovitelných zdrojů. Lidem, na které dopadne zdražování energií, slíbil pomoc.

Za významnou šanci označil premiér české předsednictví v EU v druhé polovině roku. „Několik měsíců budeme více slyšet a více vidět a náš názor bude mít větší váhu,“ uvedl. Předchozí vládě vyčetl, že pro jeho přípravu neudělala dost.

Projev premiéra Petra Fialy v plném znění:

Vážení spoluobčané,

děkuji vám za důvěru a za tuto možnost promluvit k vám poprvé v Novém roce jako předseda vlády naší republiky.

Budu k vám mluvit zcela otevřeně, protože věřím, že to je jediná cesta, jak můžeme začít řešit naprostou většinu problémů, které nás trápí.

Politiky si určitě nevolíte proto, aby vám – jak se říká – lakovali věci na růžovo, ale proto, aby vaše problémy správně pochopili, pojmenovali a dokázali je vyřešit.

Taková byla ostatně i naše nabídka v podzimní volební kampani, díky které jsme před dvěma týdny sestavili novou vládu České republiky.

Je první den roku 2022 a já pro vás bohužel nemám mnoho dobrých zpráv. Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky.

Budou nás trápit problémy, které přicházejí zvenku, ale i problémy, které jsme si zavinili sami, hlavně tím, že předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost. A doslova žila ze dne na den.

Chovala se, jakoby Česká republika nepotřebovala akutně řešit nové zdroje energií pro naše domácnosti a náš průmysl. Jakoby neustálé zadlužování naší země nemohlo nikdy způsobit inflaci. Inflaci, která dnes bohužel začíná vážně ohrožovat naše úspory a v krátkém čase může ohrozit i pracovní místa a zastavit tolik potřebný ekonomický růst.

Johana Hovorková, Milan Tesař, Veronika Kučíková, Dan Hrubý a Jaroslav Bican z nové redakce Týdeníku FORUM (Roman Black Černý a Michal Hošek)

Ceny energií, inflace – neboli zjednodušeně řečeno drahota – a covid. To jsou tři vážná nebezpečí, kterým bude Česká republika čelit v tomto roce.

S trochou nadsázky můžeme říct, že vlády mohou hodně věcí rychle pokazit, ale náprava trvá zpravidla mnohonásobě déle. Odsouvat problémy na další volební období je totiž vždycky jednodušší, než kousnout do kyselého jablka a začít je řešit. Ale naší zemi nyní nic jiného nezbývá, protože každý den se naše problémy budou už jenom zvětšovat.

Sami víte, že jsme začali pracovat od prvního okamžiku po jmenování nové vlády a naší práci jsme se věnovali i v průběhu Vánoc. Ale i když nám toto tempo vydrží po celý tento rok, budu rád, pokud vy první pozitivní výsledky našeho snažení pocítíte už na jeho konci.

Vyhrát nad inflací totiž bohužel nelze ze dne na den. Zdědili jsme rozpočet s dalším obrovským schodkem, na jehož zaplacení si budeme muset opět půjčit. V těchto dnech se ho snažíme seškrtat alespoň na únosnou míru. Abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně. A já vám chci slíbit, že budeme hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané. Máme totiž zbytnělý a těžkopádný stát, jemuž rozumná redukce jen prospěje.

Někteří ekonomové jsou skeptičtí a říkají, že se inflaci nepodaří zkrotit, dokud se nepodaří dostat pod kontrolu ceny energií. To je téma, které si ale vyžaduje i mezinárodní řešení. Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt. Na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu.

Obojí nám může přinést problémy, pokud náš hlas, hlas České republiky, nebude slyšet a pokud nebudeme dostatečně bojovat za naše ekonomické a bezpečnostní zájmy. Chtěl bych ale se vší vážností varovat před různými politickými spasiteli a populisty, kteří budou chtít této situace zneužít a budou vám tvrdit, že řešení je jednoduché. Že stačí něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Není to pravda. Složité problémy přece nikdy nemají jednoduchá řešení.

Naše vláda bude muset trpělivě a tvrdě pracovat, hledat v Evropě spojence, přesvědčovat partnery. Ale také konečně pohnout s výstavbou jaderných bloků a taky podpořit investice do dalších rozumných obnovitelných zdrojů. To je cesta, jak z energetické krize ven. Její alternativou je jen zaostalost a chudoba. A to přece nikdo nechce.

Významnou šanci, že se nám podaří uspět, nám dává i fakt, že naše země bude v tomto roce předsedat Evropské unii. Několik měsíců budeme více slyšet, více vidět a náš názor bude mít větší váhu. Je jen škoda, že tato velká mezinárodní příležitost nebyla našimi předchůdci dostatečně pochopena a nebylo uděláno dost pro to, abychom ji dobře využili. Naše nová vláda nyní, vlastně na poslední chvíli, dává dohromady zdroje, experty i program a to proto, abychom předsednictví zvládli se ctí a abychom byli schopni prosadit v Evropě to, co Česká republika v blízké budoucnosti životně potřebuje.

Týdeník FORUM (FORUM 24)

Jak už jsem zmínil, bude to dlouhá a náročná cesta. Zdražování energií a krachy dodavatelů mohou mezitím, během následujících měsíců, dopadnout na tisíce rodin. Chtěl bych jim slíbit, že vláda udělá všechno proto, aby nezůstali bez pomoci. Příprava podpůrných programů pro lidi, které ohrožuje energetická chudoba, byl jeden z prvních úkolů, které jsem svým kolegům hned po jmenování naší vlády zadal.

Závěrem mi dovolte říct několik slov k tématu, které nás všechny poslední dva roky zneklidňuje, vyvolává obavy, ale už i unavuje. Ano, tím je covid. Snažím se být v této věci realista. Dlouhodobě zastávám názor, že s covidem je třeba se naučit žít. To ale vyžaduje nasazení na obou stranách. Jak na straně vlády, tak na straně občanů. Za vládu vám mohu slíbit, že se budeme snažit, aby všechna nezbytná opatření byla maximálně rozumná, přiměřená a předvídatelná.

Ale něco může proti covidu udělat každý z nás, my všichni. Samozřejmě vedle očkování, které je proti covidu tou hlavní společnou ochranou. Máme za sebou Vánoce, svátky, kdy se setkáváme  s rodinou a s přáteli. Chovejme se prosím i po celý letošní rok všichni k sobě navzájem jako se chováme k rodině a k přátelům. Jako se chováme k těm, na kterých nám záleží a vůči komu občas neváháme udělat i ústupek na úkor vlastního pohodlí. Nejsme totiž navzájem cizí lidé. Jsme všichni občané České republiky, cítíme k sobě sounáležitost a máme k sobě navzájem i odpovědnost.

Je určitě vždycky lepší hledat to, co nás spojuje, než žehrat na to, co nás rozděluje. Platí to v domácí i v mezinárodní politice, ale platí to i pro vztahy mezi sousedy, kolegy na pracovišti, v rodině. Věřím, že máte stejnou zkušenost.

Jsem naprosto přesvědčený o tom, že všechny problémy – i ty veliké, o nichž jsem dnes hovořil – lze nakonec právě společným úsilím vyřešit. A pokud je dokážeme vyřešit správně a včas, bude to pro naši zemi, její ekonomiku a celou společnost znamenat velký posun kupředu. Česká republika má právo patřit mezi nejvyspělejší země světa. A já vím, že tam patřit bude.

Přeji vám, abyste rok 2022 prožili co nejlépe. Za sebe i za celou vládu Vám mohu slíbit, že pro to uděláme vše, co bude v našich silách.

Šťastný nový rok!

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]