Plagiát, či zbytečná diplomová práce panslavistické vysoké školy?

Zbyněk Pecák

Taťána Malá | FOTO: Zbyněk Pecák

Zatímco zájmem veřejnosti vrtěli králíci, kterým se ministryně Malá v rámci studia Mendelovy univerzity v Brně věnovala, a dohady, nakolik při absolvování studia na fakultě Panevropské školy v Bratislavě při psaní diplomové práce opisovala, shrnul veškeré otazníky stran erudice nové šéfky resortu spravedlnosti premiér Babiš vizí, že „kampaň bude pokračovat“.

Zbyněk Pecák

Prozíravost Andreje Babiše je na místě, protože v případě diplomové práce paní ministryně není  problémem jen otázka případného plagiátorství, ale také celková úroveň její absolventské práce. Ta vypovídá o dalších  právních mezerách ministryně proslulé výrokem, že by se „dalo o čtyři roky odložit trestní stíhání“ premiéra, kterým tak popřela zásadu rovnosti.

Panevropská vysoká škola na základech panslavismu

Výhrady k samotnému založení  právnické alma mater paní ministryně sdělil Petr Pithart v Klubu Pátečníků dne 27. června 2018 (záznam ZDE), kdy se svěřil s informací od Jána Čarnogurského, který je podle něj členem privelegovaných účastníků setkání s Vladimírem Putinem v  klášteře na území Ruska. Čarnogurský založení Panevropské vysoké školy  podle Petra Pitharta bez zábran spojil s financemi poskytnutými přímo od Vladimíra Putina a z Ruska.

Ve stejném vystoupení Petr Pithart vyjádřil pochybnosti o pověsti této vysoké školy, která podle něj nemá mezi právníky dobrý zvuk, nicméně je lákavá příjmy určenými přednášejícím. Prokazatelně je s touto školou spojen vedoucí diplomové práce Taťány Malé právník David Elischer, který je kromě pedagogické činnosti i členem Advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík, která se na svých stránkách prezentuje i prozatím úspěšným zastupováním Agrofertu s lucemburskou společností EUB.

Vážné téma diplomové práce autorka nevyřešila

Nejen Babiše, jenž sám o náplň diplomové práce členky chystaného vládního kabinetu projevil osobní zájem, může téma diplomové práce Malé zaujmout: Už proto, že „Úprava rodičovských práv a povinností k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu“ je individuální právní akt a absolventská práce s takovým názvem ani nenaznačuje, čím by chtěl diplomant svojí prací veřejnost obohatit (pokud tedy nehodlá celé pasáže souvisejících zákonů rovnou předělat).

Cílem každé diplomové práce by mělo být, že student zpracuje odborné téma tvůrčím způsobem a v úvodu své práce sdělí, proč je dané téma hodno pozornosti. Studentka práv Taťána Malá (dříve Veličková)  zájem veřejnosti  o rodinné právo odůvodnila slovy:  „Je tomu tak proto, že nikdo z nás nežije izolovaně bez toho, abychom byli ve vztahu s jinými lidmi. Jsme součástí společnosti.“

Rodinné právo vzniklo podle Malé proto, „aby chránilo zájmy těch nejohroženějších, v tomto případě především zájmy dětí“. S vyjádřením tohoto názoru – který autorka diplomové práce vydává jako ničím nedoložený fakt – poněkud kontrastuje, že v jiné části práce uvádí jako pramen práva „patria potestas“ (moc otcovskou): Jejím cílem nebyla ochrana dětí, ale naopak neomezená moc otce nad ženou a potomky. Malá se nikde neobtěžuje zmínit, že jde o jednu ze zásad římského práva, které položily základ novodobému právnímu systému.

Navíc byl vznik rodinného práva v historii spjat spíše s úpravou majetkových poměrů, zejména s dědictvím, což ale pozornosti Malé a dlužno říct, že i kontrole vedoucího diplomové práce ušlo. Naopak tam, kde se v diplomové práci autorka projeví osobitým přístupem tím, že se jí podle jejího názoru „jeví právo dítěte podílet se na životní úrovni rodičů“, pro změnu vydává znění zákona za svoji myšlenku.

Názor ministryně je zákon a zákon je myšlenka

Tam, kde by se Malá mohla a podle anotace diplomové práce také měla pokusit o aplikaci teoretických poznatků v praxi, zůstává jen u dalšího konstatování faktů. Z abstraktu „Dílčí část diplomové práce se také zabývá srovnáním české a slovenské právní úpravy“ a faktu, že na Slovensku čtyři roky studovala, Malá vytěžila pouhé zjištění faktů.

A to, že „rozdílnost právních úprav spočívá v institutu vyživovací povinnosti rodičů k dětem, kde slovenská právní úprava stanoví vyživovací povinnost k nezletilému dítěti v minimálním rozsahu 30 procent z výše životního minima a kromě toho je ve slovenské právní úpravě také zakotven institut náhradního výživného, který česká právní úprava dosud upraven nemá.“ Například tím, že se na Slovensku v době jejího studia zavedlo odebírání řidičských průkazů neplatičům výživného, ale ani jiné konkrétní příklady, neuvedla.

Celá diplomová práce Malé je průběžnou citací zákonů, objevů faktů znalých žákům z hodin společenských věd (například, že mezinárodní smlouva je nadřazena vnitrostátní úpravě) a frází o smyslu rodinného života, kde autorka ani jednou nedokládá zájem dětí poznatky odborníků (J. A. Komenským počínaje a například profesory Matějčkem či nedávno zesnulým profesorem Helusem konče), kteří postavení dítěte ve společnosti zasvětili svá vrcholná díla.

Smysluplně se nejeví ani jako kompilát zákonů a předpisů spojených s rodinným právem, protože ani z úpravy diplomové práce není zřejmé, kde začíná a končí citace odborného textu či zákona a kde podle kritiků ministryně Malá prostě opsala cizí text.

Kontrola prací byla využívána

Není pravdou to, co pro server iDnes (28. 6. 2018) uvedl odborník z Vysoké školy ekonomické Jan Mach, že v roce 2011  ještě nebyly elektronické systémy pro kontrolu práce z hlediska plagiátorství. Právě v roce 2011, kdy Malá diplomovou práci předkládala, vysoké školy již nejméně druhým rokem užívaly proces kontroly prací IS/STAG.

ČTK

To, že na akademické půdě školy byla bez problému vedena a  obhájena taková diplomová práce, se jeví jako důsledek toho, že v ní její autorka ve skutečnosti žádný problém ani neřešila. Hodnocení A, kterým se nová ministryně spravedlnosti chvástá, spíše vypovídá o problému této vysoké školy. A vyplývá zde i otázka, kterou v Klubu Pátečníků naznačil Petr Pithart:

Proč byla Panevropská škola a za co založena, pokud před několika lety vyprodukovala právničku popírající základy právního státu a v teoretické rovině neschopnou spojit právní normy s praxí?

Pokud Andrej Babiš obsazuje ministerské posty podobnými odborníky, rýsuje se nám paralela vládního kabinetu s řepkovými poli, která přinášejí jednorázový zisk jednomu majiteli a v dlouhodobé perspektivě vyčerpávají zemi.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner