Podívejte se, kolik peněz a za co utratila EU přímo ve vaší obci?

Eric Drooker

Rozhodl jsem se zjistit, kam se podle mnohých odpůrců EU „ztrácejí“ evropské dotace, které u nás prý tak pokřivují volný trh, bez nichž bychom se prý snadno obešli a které jsou prý jen způsobem, jak byrokraté rozkrádají naše těžce vydělané peníze.

Číslo, které je nutno si zapamatovat je: 578.883.248.219 Kč. Tak dobře. Stačí, když vám uvízne v paměti 600 miliard korun. Tolik bylo doposud utraceno na rozvojové projekty v naší zemi z peněz Evropské unie. Je to více než polovina celého našeho státního rozpočtu, a pokud bychom odečetli mandatorní výdaje, tak to činí všechny peníze, se kterými náš stát může volně hospodařit za dva roky.

Peníze byly poskytnuty 69.936 příjemcům ze všech společenských, kulturních i regionálních oblastí, stačí si pamatovat, že jich je 70 tisíc.

Dotace, které byly poskytovány v různých obdobích od roku 2009, kdy byly peníze na projekty alokovány až do dnešního dne, kdy byly vyplaceny, je možné momentálně kompletně najít na těchto stránkách.

V tomto období bylo nejvíce peněz kolem částky 100 miliard korun čerpáno na dopravu a infrastrukturu, peníze se skrývají nejen v operačním programu Doprava (32 miliard Kč), ale i v sedmi regionálních operačních programech, které čerpají shodně po 15 miliardách korun, kromě Prahy, ta jen 5,6 mld.

Nejvíce peněz se čerpalo na dálnici D3 z Tábora do Veselí, a sice 8 miliard. Na rychlostní silnice R6 – úsek Jenišov – Kamenný jsme z EU získali 7 miliard, na dálnici D1 Kroměříž – Říkovice necelých 6 miliard. Většina staveb byla menšího rozsahu v řádech stovek milionů korun. Ze všech namátkově jmenujme třeba obchvat Českého Těšína, most v Děčíně, obchvat Velké Hleďsebe, rekonstrukci železničního mostu v Kolíně, modernizaci trati Rokycany – Plzeň, rekonstrukci železničního uzlu Břeclav nebo investice do vodní cesty: VD Lobkovice (modernizace vystrojení plavební komory) či přístav Děčín a další tisíce staveb.

Eric Drooker

Na lidské zdroje a zaměstnanost jsme z EU spotřebovali 41,6 miliardy korun za posledních 5 let, což dělá 8 miliard korun ročně. Čtyři miliardy padly na vytvoření nových pracovních míst a 2,5 miliardy na zaplacení lidí vykonávající veřejně prospěšné práce. Společensky účelná pracovní místa spolkla 1,54 miliardy korun. Ve stovkách milionů korun byly hrazeny sociální služby v každém kraji, například základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji vyšla na 454 milionů a ta samá částka byla použita na zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji. Mnoho prostředků je vynakládáno na rekvalifikaci a odborné kurzy a školení.

Velkou a důležitou kapitolou je Výzkum a vývoj pro inovace s částkou 43 miliard korun. Největšími příjemci v tomto programu byl fyzikální ústav Akademie věd a Masarykova univerzita shodně po 4 miliardách, Ústav molekulární genetiky AV ČR, které získalo nové Biotechnologické a biomedicínské centrum za 1,5 miliardy korun, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde vzniklo Mezinárodní centrum klinického výzkumu v hodnotě jedné miliardy nebo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za evropské dotace Centrum excelence IT 4Innovations rovněž za jednu miliardu.

Integrovaný program v částce 27.874.233.771 Kč umožnil vznik Základnímu registru osob na Českém statistickém úřadě, rekonstrukci zámecké jízdárny v Lednici a vznik multifunkčního centra, opravu zámku Kuks, ministerstvo vnitra z něj pořídilo registr obyvatel, v Terezíně byl financován projekt oživení historických památek, na Velehradě vzniklo Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, na mnoha místech pak informační centra státní správy CzechPOINT… a mnoho dalších.

Eric Drooker

Desítky tisíc položek zahrnuje program Podnikání a inovace, v němž bylo od roku 2010 utraceno  76.439.201.121 Kč. Většinou se jedná o částky menší, než jaké vidíme v investicích do infrastruktury nebo sociálních služeb. Nicméně, téměř 10 % dostala Českomoravská záruční a rozvojová banka – necelých 6 miliard korun. Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest inkasovaly 450, respektive, 250 milionů korun. Na komunikační strategii utratilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 303 milionů korun! Jinak byly peníze utráceny také za výstavbu technologických parků, rekonstrukci malých vodních elektráren, výstavbu laboratoří, zateplování průmyslových objektů atd.

Životní prostředí dostalo z evropských fondů 12.813.394.284 Kč. Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně z nich spolkla 800 milionů. Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 750 milionů, Čistá řeka Bečva 500 milionů. Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, stálo 336 milionů, autobusy na zemní plyn v Ostravě za 323 milionů, stovky obcí získaly kanalizaci nebo čistírny odpadních vod.

Do programu rybářství bylo vloženo 576.878.909 Kč a z toho 112 milionů na podporu prodeje ryb, neboli na reklamu. Jinak byly peníze utráceny například za tyto věci: výstavba areálu pro chov lososovitých ryb (7 milionů), rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely (12 milionů), odbahnění rybníka Kačer (2,6 milionu) či kolové rypadlo za 700 tisíc. Celkem stovky projektů po celé zemi.

Využijte výše uvedený odkaz a zjistěte, co ve vašem okolí Evropská unie postavila, co čeho investovala, a sami se rozhodněte, zda to jsou peníze utracené špatně a zbytečně.

Eric Drooker

EU je s námi silně solidární, je třeba si uvědomit, že to nejsou nějaké fiktivní peníze, které se někde vzaly, ale jsou to peníze, které nám naši přátelé v Evropské unii dali, abychom se my mohli mít lépe, stejně dobře jako oni. Jsou to peníze francouzských občanů, občanů Anglie, Nizozemska, Švédska, Německa a dalších zemí, jsou to jejich daně, které mohli použít na něco jiného, třeba financování přílivu uprchlíků nebo si za ně mohli zlatem vydláždit svoje silnice. Dali je solidárně nám, a proto my bychom měli být solidární s nimi, neplivat na ruku, která dává. A ne, nemáme na ty dotace nárok, není povinností cizích národů nás financovat, je to naše výsada, které si musíme vážit.

 

 

 

 

 

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner