Jak si chce ČSSD poradit s propastí, nad kterou se naklání česká energetika?

Michal Hašek, Roman Onderka a Jan Hamáček (ČSSD)

Michal Hašek, Roman Onderka a Jan Hamáček | FOTO: ČSSD

Jedna z oblastí, kde Česká republika bude v následujících letech čelit velkým a nesnadným výzvám, je energetika. Už dnes prochází celou řadou velmi rychlých a převratných změn. Pokud si máme udržet energetickou soběstačnost a nemáme mít za pár let zásadní problém s nedostatkem elektrické energie a s její vysokou cenou, nesmíme v této oblasti zaspat. Podrobnou diskuzi si česká energetika a její vyhlídky zaslouží i v rámci předvolební debaty, která je dobrou příležitostí ujasnit si, jak dál. Odpíchnout se můžeme například i od některých bodů, které ve svém volebním programu zmiňuje Česká strana sociálně demokratická.

„Česko je v energetice závislé na fosilních palivech, na nich stojí až 40 % energetiky. Přitom sedminu elektřiny vyrobené u nás vyvážíme do zahraničí. Příroda ale trpí u nás. Ani zvyšovat využití obnovitelných zdrojů v dopravě se nám stále nedaří. Příroda přitom není jenom ekonomický zdroj sloužící výrobě, ale výchozím předpokladem kvalitního života. Je proto nutné vystavět udržitelné a klimaticky neutrální hospodaření, podpořit zadržování vody v krajině a zajistit ekologickou diverzitu,“ uvádí sociální demokraté v části svého programu věnované ochraně přírody.

()

Vyzdvihování toho, kolik elektrické energie, která se v České republice vyrobí, vyvezeme, je zavádějící už jenom z toho důvodu, že velmi brzy se nám jí naopak bude nedostávat vlivem odstavování uhelných elektráren a také spolu s předpokládanou zvyšující se spotřebou elektřiny danou elektromobilitou a rovněž v souvislosti s tím, že stále není jasné, jak to dopadne s dostavbou nových bloků jaderných elektráren a s krátící se životností těch současných.

Proto můžeme být rádi, že v současné době část elektrické energie vyvážíme a máme v tomto ohledu pořád alespoň nějakou rezervu, která ale velmi rychle může vzít za své.

Zmíněný důraz na přírodu a udržitelné a klimaticky neutrální hospodaření je pak nutné dostat do souladu se zajištěním našich energetických potřeb, abychom měli dostatečné množství elektrické energie a abychom v tomto směru nestrádali.

Správný energetický mix

Sociální demokracie si tento problém minimálně z části uvědomuje, jak je patrné na jiném místě jejího programu, který zveřejnila pod názvem Vize ČSSD pro Česko 2030 a za jehož přípravu zodpovídala ministryně práce a sociálních věcí a stranická místopředsedkyně Jana Maláčová.

„Nastavíme správný energetický mix tak, aby Česká republika zůstala soběstačná ve výrobě energie, ale nebyla závislá na spalování tuhých a tekutých fosilních paliv, snižování znečištění ovzduší, vodních zdrojů a půdy. K tomu maximálně využijeme 150 mld. Kč z tzv. Modernizačního fondu do roku 2030 na budování obnovitelných zdrojů, modernizaci a výstavbu tepláren a snižování energetické náročnosti všech sektorů,“ zdůrazňuje sociálně demokratická strana.

Bohužel se už příliš nevěnuje tomu, jak přesně by měl onen správný energetický mix vypadat, aby zajistil soběstačnost ve výrobě elektrické energie. Jadernou energetiku a dostavbu bloků atomových elektráren sociální demokraté ve svém volebním programu nezmiňují vůbec. V tom se liší například od koalice Pirátské strany a Starostů a koalice SPOLU, které s ní počítají, byť Piráti s hnutím STAN s určitými výhradami.

Neúplná odpověď sociálních demokratů

Sociální demokracie naproti tomu sází na decentralizaci energetických zdrojů (podpora malých energetických zdrojů) a na rozvoj těch obnovitelných. Poměrně velkou pozornost také věnuje akumulaci energie, což je určitě oblast, na kterou nesmíme zapomínat a jejíž rozvoj, pokud to myslíme vážně s obnovitelnými zdroji, je naprosto klíčový.

Jaderná elektrárna Dukovany (ČTK)

„K rozvoji akumulace energie v České republice budeme prosazovat legislativní změny vedoucí k tomu, aby bateriová úložiště a další akumulační systémy napomáhaly vyrovnání výkyvů ve výrobě z obnovitelných zdrojů závislých na počasí, zajistily bezpečnost dodávek elektřiny a stabilitu elektrizační sítě. Definujeme akumulaci elektřiny, která bude pokrývat všechny technologie v této oblasti (nejen bateriová úložiště, ale také např. power to gas, power to heat apod.). Definujeme ukládání elektřiny jako novou oblast podnikání v energetických odvětvích a zavedeme samostatný typ licence pro ukládání elektřiny,“ vysvětlují své záměry v oblasti akumulace energie sociální demokraté.

Ještě o něco více se pak partaj, v jejímž čele stojí ministr vnitra a vicepremiér Jana Hamáček, věnuje sociálním a ekologickým dopadům útlumu využívání uhlí. ČSSD tak varuje před energetickou chudobou. Tou je prý ohrožena až pětina českých domácností, která si nemůže dovolit vytápět svůj domov nebo mají potíže s placením za spotřebovanou energii. Sociálně demokratická partaj tak chce zavést českou definici energetické chudoby a zajistit její pravidelný monitoring na národní úrovni.

Z toho je patrné, na co se sociální demokracie chce přednostně soustředit. Zajištění energetické soběstačnosti se tak přeci jen z jejich pohledu zdá být až na druhé koleji, a přestože přicházejí s některými důležitými body, v tom hlavním mají mezery a na klíčovou otázku ohledně toho, co dělat s naším energetickým mixem, úplnou odpověď nedávají.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]