Politici si vybírají pozitiva nebo negativa, jak uznají za vhodné. Výhody volného trhu ale výrazně převažují nad nevýhodami

Ilustrační foto FOTO: AdobeStock

Komentáře
13. 1. 2023