Popravy podnikatelů za bílého dne (Pohled podnikatele)

ČTK

Generální ředitel finanční správy Martin Janeček a premiér Andrej Babiš | FOTO: ČTK

Finanční správy nadužívají zajišťovací příkazy a likvidují nevinné podnikatele. Za dobu působení ministra financí pana Babiše narostlo vydávání zajišťovacích příkazů o více než 100 %.

Smyslem zajišťovacího příkazu je, aby finanční úřad získal do úschovy prostředky, jejichž výše bude odpovídat budoucí daňové povinnosti, a správce daně má důvodné obavy, že povinná osoba daň nezaplatí. Důležité zde je, že musí mít důvodné obavy, ne pouze domněnky. Zajišťovací příkaz tedy musí být výjimečným opatřením. Ministr financí pan Babiš však vyžaduje od finančních správ, aby zajišťovací příkazy byly nasazovány plošně. To často vede k okamžité likvidaci podnikatele, a to ještě dříve, než se vyjasní, zda podnikatel vůbec nějakou daňovou povinnost měl. Opakovaně se tak stalo, že Finanční úřad zabavil celý majetek podnikatele, jeho výrobní haly, nákladní vozidla i účet v bance a následně se zjistilo, že podnikatel žádnou daň nemusí platit. Než to však bylo soudně prokázáno, podnikatel zkrachoval a musel propustit všechny svoje zaměstnance.

Zajišťovací příkaz je tak velmi nebezpečnou zbraní v rukou finančních úřadů, které tak požadují po plátci daně složení finanční částky na předpokládanou daň, a to v době, kdy zdaleka není známa výše daně ani zda daň je odůvodněná. Proti zajišťovacímu příkazu může sice podnikatel podat odvolání, ale to nemá odkladný účinek. Příkaz finančního úřadu je tak vykonán okamžitě.

Zajišťovací příkaz je určitě správný a odůvodněný v případě nepoctivého podnikatele, kterému například po kontrole může vzniknout velká daňová povinnost a je nebezpečí, že se začne rychle zbavovat majetku. Skutečnost je ale taková, že nepoctivec, který úmyslně nezaplatil daně, již dlouho před případnou kontrolou je na to připraven a svůj majetek již dávno vyvedl mimo dosah finančního úřadu. Naopak podnikatel, který chce dále podnikat a dostal se k daňovému nedoplatku z jakýchkoliv příčin (chyba ve výpočtu daně, nesprávné rozhodnutí, nevědomý podvod se strany dodavatelů atd.), je realizovaným zajišťovacím příkazem zlikvidován. Úředníci finančního úřadu jsou tak schopni vám zničit firmu a život během několika hodin. Můžete sice později u soudu prokázat svoji nevinu, ale fungující firmu vám již nikdo nevrátí.

Zajišťovací příkaz by měl být zcela mimořádným prostředkem a vždy by měl být správcem daně řádně odůvodněn. Faktem ale je, že často správce daně v zajišťovacím příkazu pouze uvede, že je odůvodněná obava z nezaplacení bez jakékoliv konkretizace. Tento postup tak nejen odporuje zákonu, ale dává velké možnosti správci daně k nadužívání zajišťovacích příkazů.

Tlak podnikatelů a daňových poradců na ministra Babiše (který se sám vyhýbá placení daní), aby ministerstvo financí upravilo pravidla pro užití zajišťovacích příkazů, však nepřinesl žádný výsledek. Při budování prosperující ekonomiky je především důležitá podpora a prevence, nikoliv represe.

Strana Realistů prosazuje úpravu zákona o daňovém řádu ve věci zajišťovacích příkazů.  Zákon nesmí umožnit, aby třeba i v ojedinělých případech trestal a likvidoval nevinné lidi a podnikatele. Uplatnění tvrdé a bezhlavé represe, která ničí i poctivé podnikatele, vede k vytváření prostředí strachu a obav podnikatelů z diktátorských praktik úředníků finančních správ a ministerstva financí pod vedením ministra Babiše. Realisté naopak prosazují prostředí důvěry a prosperity. Stát musí být podporovatelem svobodného podnikání, ne jeho likvidátorem. Mimo jiné jsou právě podnikatelé zdrojem státních financí, které vláda tak ráda rozhazuje.

Ing. Antonín Fryč, CSc., podnikatel a spoluzakladatel strany Realisté

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner