Ke znovuotevření případu vraždy předáka opozice Borise Němcova a pokračování v jejím vyšetřování vyzval Rusko hlavní poradní orgán Rady Evropy PACE (Parlamentní shromáždění Rady Evropy). Má pochybnosti o nezávislosti vyšetřování i o jeho efektivitě. Zmíněné shromáždění jednomyslně schválilo zprávu litevského člena Evropské lidové strany Emanuelise Zingerise, podle níž nebyly prošetřeny všechny relevantní okolnosti tohoto případu a nebyla odhalena celá pravda.

Zpráva konkrétně zmiňuje selhání vyšetřovatelů ve vyhledávání případných videozáznamů včetně těch pořízených kamerami FSB, která má na starost bezpečnost Kremlu. Stejně tak vyšetřovatelé opominuli možnost vyslechnout ty z možných svědků, o nichž je policii známo, že v době vraždy byli na mostě.

Zpráva poukazuje i na nesrovnalosti ve forenzních důkazech zajištěných k nalezeným střelám a nábojnicím, stejně jako u popisů zranění oběti. Vyšetřování podle zprávy poznamenávají „významné rozpory a protiřečící si důkazy“ od klíčových svědků i další nesrovnalosti v soudním líčení. Shromáždění také zdůraznilo, že dva z vrahů, Zaur Dadajev a čečenský armádní řidič Ruslan Mukudinov, kteří měli za vraždu zaplatit 15 millionů rublů, byli „úzce spojeni s nejvyššími armádními i politickými činiteli v Čečensku“.

Potíž je i v tom, že se zdá krajně nepravděpodobné, že by tito muži „mohli provést komplexní operaci končící vraždou prominentní politické osobnosti na veřejném místě v centru Moskvy bez vědomí, ne-li instrukcí od jejich nadřízených.“ Tezi o motivu, který měl mít Mukudinov k organizaci vraždy, nepodporuje žádný důkaz a neexistuje ani vysvětlení toho, jak a kde měl dostat peníze, z nichž měl zaplatit vrahům.

Sdružení připisuje generálu Alexanderu Bastrykinovi, předsedovi vyšetřovacího výboru, který se touto vraždou zabýval, jakož i zástupci prokurátora, generálu Viktoru Grinovi „dílčí zodpovědnost za selhání při vyšetřování a nedostatečnou důvěryhodnost.“

PACE je hlavní poradní orgán Rady Evropy. Vyšetřuje, doporučuje a radí. Jeho slovo má významnou váhu nejen v Radě Evropy, ale i obecně v evropské politice. Například Evropský parlament a jiné instituce Evropské unie se při rozhodování často odkazují na šetření a doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner