Co se smí a nesmí v Německu a Rakousku. Někde si smí udělat i piknik a roušky nejsou svátost

Bundespolizei Saarbrücken

Policie na velmi živé německo-francouzské hranici v Sársku | FOTO: Bundespolizei Saarbrücken

Míra příkazů a zákazů v Německu i v Rakousku v souvislosti s koronavirovou epidemií je zásadně nižší než v Česku a více cílí na reálné hrozby. Česká republika se spolu s zeměmi V4 naopak v současné době vyznačuje nejpřísnějšími vládními opatřeními v Evropské unii. Podívejme se proto, jaké příkazy a zákazy vydávají svým o poznání svobodnějším občanům obě sousední německé země.

V Spolkové republice Německo si pravidla určují jednotlivé federální státy. V německém tisku vycházejí proto přehledy, co je dovoleno a zakázáno v jednotlivých spolkových zemích.

Kde smíte v Německu udělat piknik a kde domácí párty 

V přehledu deníku Süddeutsche Zeitung tak třeba z přehledné grafiky vidíme, jaké mají lidé dodržovat mezi sebou rozestupy – v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Sársku jsou to dva metry, zatímco v ostatních zemích metr a půl. Přísné zákazy pohybu platí v Bavorsku, Berlíně, Brémách, Sársku a v Sasku-Anhaltsku, kde je vyjmenováno, jaké jsou důvody pro opuštění domácnosti, přičemž jsou vesměs podobné nařízení v České republice. V ostatních zemích taková nařízení nemají a místní vlády se omezují na vydávání naléhavých doporučení. V některých zemích platí zákazy návštěv známých v bytech, například v Bavorsku a v Berlíně. V Hamburku či Hesensku si známé domů pozvat můžete, ale je explicitně zakázáno pořádat párty. Pikniky a grilování jsou na veřejnosti dovoleny v Brémách, v Hesensku, v Porýní-Falci, ve Šlesvicku-Holštýnsku a v Duryňsku. Oblíbené grilování v berlínském parku Tiergarten je ale nyní zakázáno.

Roušky – jen v uzavřených prostorách a ve veřejné dopravě

V obou německých zemích jsou postupně zaváděna doporučení a konkrétně definované příkazy ohledně nošení prostředků ochrany dýchacích cest. Plošné nošení roušek není ale zavedeno ani v Rakousku a ani v jediné ze spolkových zemí Německa.

V Rakousku, jež je nám z okolních zemí historicky i kulturně nejblíž, platí povinnost nosit takzvané MNS (Mund-Nasen-Schutz), tedy ochranu úst a nosu, ve všech veřejnosti otevřených obchodech a ve veřejné dopravě, což neplatí pro děti do šesti let. Spolkové ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a ochrany spotřebitele vydalo podrobné návody, jaké ochranné pomůcky jsou účinné a jak s nimi zacházet, aby občané chránili okolí a neškodili. V otevřeném veřejném prostoru roušky povinné nejsou. Přísnější pravidla v mnoha oblastech ale platí v Tyrolsku, jež je epidemií více zasaženo a hraničí s těžce zkoušenou Itálií.

V Německu je opět situace odlišná v různých zemích. Sousední Sasko je od pondělí první německou zemí, která zavedla povinnost nošení roušek v obchodech a ve veřejné dopravě. Několik zemí oznámilo, že k tomuto opatření přistoupí rovněž. Jedná se o Bádensko-Württembersko, Hamburk a Bavorsko, kde bude povinnost nosit ochranu obličeje v obchodech a ve veřejné dopravě platit od 27. dubna. V jiných zemích takové příkazy ohlášeny dosud nebyly, vydávají se tam ale různá doporučení a lidé často sami od sebe používají roušky v místech, kde je mnoho lidí, k ochraně svého okolí.

Cestování – žádné plošné zákazy

Pro Čechy je opravdu ponižující, že ani Rakousko, ani Německo nevydalo plošný zákaz přicestovat do své země, pouze určují podmínky, zatímco Česko brání svým občanům vycestovat. Zároveň v těchto zemích – stejně jako všude v západní Evropě – nebyl vydán žádný zákaz vycestovat. Pouze zde platí, že občané, kteří se vracejí, musí nastoupit 14denní karanténu a za účelem kontroly vyplnit příslušný formulář.

Rakouské ministerstvo vnitra na svých stránkách (ZDE) uvádí: „Pokud chcete vstoupit na území Rakouska, musíte mít lékařské potvrzení o svém zdraví. Tento certifikát musí uvádět, že jste byli testováni na SARS-CoV-2 a že test byl negativní. Vstupní certifikát nesmí být starší než čtyři dny. Bez tohoto certifikátu nemáte povoleno vstoupit do Rakouska!“

Při cestě do Rakouska je třeba vyplnit formulář, v němž návštěvník uvádí své údaje a cíl cesty, a v případě, že projíždí, podepíše prohlášení, že projede zemí bez zastávky. Toto opatření platí i při příletu do Rakouska ze zemí schengenského prostoru. Pro země mimo schengenský prostor volného pohybu platí přísnější podmínky. V Rakousku tedy na rozdíl od ČR pozitivní vliv Evropské unie stále funguje a vztahuje se i na nás. Na oficiální rakouské stránce pro turistiku (ZDE) se ale uvádí, že vstup do Rakouska zakázala českým občanům česká vláda. Nikoli rakouská.

Spolková republika Německo prodloužila omezení přechodu státní hranice do 4. května, ale neuvádí Českou republiku mezi zeměmi, pro něž byly na federální úrovni zavedeny hraniční kontroly na vyjmenovaných přechodech. Oficiální stránky spolkové policie ovšem uvádějí, že návštěvníci musí prokázat při vstupu do Německa důvody cesty, které mají mít povahu rodinnou či pracovní, případně tranzit. Omezení přechodu hranic jen na konkrétní kontrolované přechody zavedlo Německo se Švýcarskem, s Francií, Lucemburskem, Dánskem a Rakouskem a za překročení hranice na jiných místech hrozí pokuty. Na hranicích s Českem a Polskem takové opatření zavedeno nebylo.

Srovnání míry epidemie

Německo i Rakousko mají vzhledem ke svému propojení se světem více případů nákazy a počtu obětí na milion obyvatel. V případě SRN je to 61 mrtvých na jeden milion a v případě Rakouska 55. Česko má na jeden milion obyvatel 19 mrtvých. Pro srovnání, v Itálii je to 408 mrtvých na milion obyvatel a v USA 138 mrtvých.

archiv

Vládní opatření nepochybně přispívají k zabránění šíření epidemie, ale vedle nich mají významný vliv na míru zásahu novým koronavirem i další faktory, zejména sociální, přírodní a geografické. Při obraně zemí před epidemií považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nejdůležitější prostředek důkladné testování obyvatelstva, neboli schopnost zachytit a izolovat co nejvíce nakažených jedinců. Německo provedlo 20.629 testů na jeden milion obyvatel (celkem 1.728.357 testů) a Rakousko 20.987 testů na milion obyvatel (celkem 189 tisíc). Česko zatím provedlo 16.679 testů na milion obyvatel a celkově již skoro 179 tisíc testů. (Údaje podle Worldometers jsou k ranním hodinám 22. 4.) 

Analytická agentura Deep Knowledge vydala žebříček států podle toho, jak efektivně bojují s nákazou novým koronavirem. Ve světě je jasnou jedničkou Izrael, na druhém místě je Německo a na třetím Jižní Korea. Česká republika si nevede v mezinárodním srovnání sice špatně, ale celosvětově se dostala až na 25. příčku. V Evropě je v míře schopnosti obrany na jedenáctém místě. Analytici sledovali kromě vládních nařízení zejména schopnost testování, mobilizace rychlé pomoci a úroveň vybavenosti ochrannými pomůckami a zařízeními v nemocnicích.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner