Právníci zastupující Kellnerův Home Credit na Filozofické fakultě moc neuspěli

youtube

Tak takhle vypadají čínské peníze. Jsou pěkné. | FOTO: youtube

Zdá se, že Home Creditu Petra Kellnera se u vedení Filozofické fakulty UK nepovedlo vzbudit příslušnou uctivou bázeň. Společnosti se nějak nezdálo, co o jejím působení v Číně publikovali sinologové, kteří na fakultě působí, a vzali si na pomoc advokáty. Pokud si tím chtěli zjednat nějaký respekt, nejspíš se to moc nepovedlo.

Home Credit Petra Kellnera byl velmi pobouřen článkem, který vyšel na webu Hlidacipes.org a pochází autorsky z projektu Sinopsis.cz. To je projekt českých akademiků, kteří působí na Univerzitě Karlově. Home Credit na svém twitteru uvádí, že na Sinopsis podává žalobu.  Kromě toho proběhlo sondování na Filozofické fakultě, co má s projektem společného.

Sinolog Martin Hála k tomu na Aktuálně.cz napsal: „Zdá se, že se teď Home Credit rozhodl vydat se ve šlépějích CEFC i v otázce právních výhrůžek českým médiím. Minulý týden oznámil v tiskové zprávě, že podává žalobu na náš projekt Sinopsis za článek uveřejněný na portálu Hlídací pes. Zpráva je poněkud zmatečná, takže není úplně jasné, na co si Home Credit vlastně stěžuje. Inkriminovaný text totiž ani není autorským článkem Sinopsis, ale překladem dvou investigativních reportáží o praktikách Home Creditu v Číně. Texty publikovala zavedená čínská média včetně renomovaného listu Nan-fang čou-mo. Články vyšly více než měsíc před shrnutím Sinopsis a není známo, že by na ně společnost Home Credit nějak reagovala.“

Home Credit psal prostřednictvím právníků i děkanovi Filozofické fakulty, ale jak patrné, moc tam nepochodili.

Děkan Filozofické fakulty UK Michal Pullmann odpověděl 3. 12. advokátní kanceláři BBH, která Home Credit Petra Kellnera zastupuje.

Z dopisu citujeme: „Nejprve se vyjádřím k vašemu tvrzení o spojení projektu Sinopsis s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Projekt Sinopsis je realizován organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Je pravdou, že se na projektu Sinopsis podílejí zaměstnanci a studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří působí primárně na Katedře sinologie (dříve Ústav Dálného východu FF UK), jedná se nicméně o aktivitu, jež neplyne z jejich pracovních či studijních povinností.

Váš dopis a způsob podání informací v něm obsažených o prozatímní odložené hrozbě právních kroků vůči Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a o plánovaných žalobách na další subjekty mě zároveň vede k tomu, že bych se chtěl vyjádřit částečně i k samotnému projektu Sinopsis. Zapojení zaměstnanců a studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy do publikačních aktivit v rámci tohoto projektu plně respektuji, neboť je lze vnímat jako aktivitu, jakkoli soukromou, jíž členové akademické obce vysoké školy realizují jeden z úkolů vysokých škol definovaných samotným zákonem o vysokých školách, jímž je ‚aktivní role ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách‘. Pokud skupina Home Credit, jak uvádíte, ‚hluboce ctí svobodu slova a názorovou pluralitu‘, pak věřím, že představitelé této skupiny budou schopni nalézt vhodnější nástroje pro realizaci veřejné diskuse o otázkách, které jsou řešeny v rámci projektu Sinopsis, v jejímž rámci bude možné dát prostor svobodě slova a pluralitě odlišných názoru, než je korespondence právních zástupců či předžalobní výzvy.

Na základě výše uvedeného tedy k vaší žádosti o poskytnutí prostoru vašim klientům na webových stránkách projektu Sinopsis nebo na webových stránkách Katedry sinologie (dříve Ústav Dálného východu)  uvádím, že v případě webových stránek a projektu Sinopsis není jejich provozovatelem Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a v případě webových stránek Katedry sinologie (dříve Ústav Dálného východu) pro poskytnutí takového prostoru nevidím žádný důvod.

S pozdravem doc. PhDr. Michal Pullmann PhD.

Podobně odpověděl dopisem advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a partneři, s. r. o.

Na stránkách Filozofické fakulty je také prohlášení, kde je to řečeno méně diplomaticky: „Vedení Filozofické fakulty UK tyto aktivity kolegyň a kolegů podílejících se na projektu Sinopsis podporuje a odmítá jakékoliv formy nátlaku na ně.“

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k projektu Sinopsis

Kromě toho je tu také Prohlášení akademiků ke kauze Sinopsis, kteří se kolegů ještě před odpovědí děkana fakulty zastávali.

Jen na okraj, Home Credit zveřejňuje ještě různá další zajímavá sdělení. Třeba na Twitteru 15. 11.: „… není-li Sinopsis projektem UK ani samotné FFUK, pak proč spustili pracovníci katedry sinologie FFUK tolik humbuku kolem smlouvy mezi UK a Home Creditem? Jak mohla ,ujařmit akademiky‘, když projekt Sinopsis prý ,nevzniká na akademické půdě‘? Další lež Sinopsisu se provalila.“

Nejde o pozoruhodný tvar „Sinopsisu“, ale o podstatu věci. Vůbec nejde o to, kde Sinopsis působí. Šlo o větu ze smlouvy mezi HC a UK , že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Co kdyby třeba Home Credit napadlo, že kritické psaní členů akademické obce o Číně poškozuje dobré jméno společnosti? Proč by se měla univerzita zavazovat k hlídání dobrého jména nějaké společnosti? A jak by se to prakticky mělo provádět? 

Duch Konfuciův nás chraň, abychom připomenuli CEFC a jejího činovníka Jie Ťien-minga, též poradce prezidenta Miloše Zemana. Jie Ťien-ming taky dbal na svou dobrou pověst a všelijak vyhrožoval, až v souvislosti s podezřením z korupce zmizel v hlubinách vyšetřovacích zařízení čínské komunistické strany. Tam se teď obhajobě svého dobrého jména jistě může plně věnovat.

Zdá se, že to společnost Home Credit nevzala ohledně svého PR zrovna za nejlepší konec.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner