Právo na nenávist je právem mužiků, odhaluje nám současný ruský myslitel

čtk

Ilustrační foto | FOTO: čtk

Velmocenské ambice Ruska již netřeba tušit jako mlhavou hrozbu. Plně je artikuloval a výslovně zformuloval Putinův prorežimní režisér, intelektuál a filosof v jednom (to je v Rusku normální) Konstantin Bogomolov. Jedním z rysů ruské civilizace, pravoslavného kulturního okruhu, je, že jde o kulturu euroasijskou. Nyní její mluvčí výslovně přiznává, že evropské hodnoty jsou této kultuře cizí – a jeho slova by neměla zapadnout. Od kultury, která považuje nenávist za právo a pozitivum, bychom neměli kupovat ani vakcínu, ani jaderné technologie, ani plyn. Taková kultura je k té naší totiž ze své podstaty nepřátelská.

Naše kulturní oblast se jen zdánlivě kryje s kulturní oblastí „bílých“. Jednoznačně do této oblasti patří snědí Židé, a naopak – Rusové a východ Evropy, byť je také principiálně křesťanský, tvoří už eurasijskou, ruskou či pravoslavnou kulturní oblast.

archiv

Naše západní civilizace je směsí vlivů antiky, starých Židů a křesťanské filosofie soucitu. Eurasijský kulturní okruh je mnohem více navázán jak na byzantskou tradici, tak na východoasijskou kulturu orientálních despocií. Rusko je někde napůl mezi plně centralizovanou Čínou řízenou císařem, který je neomezeným despotou, a britskou demokracií. Proto jakékoliv hrátky s ruským carem, ať už se jmenuje Stalin nebo Putin, jsou koketerií s nepřátelskou mocí. A je dobré, že si sami ruští ideologové tuto skutečnost přiznávají a hrdě se k ní hlásí. Je to dobré pro nás – protože snadněji pochopíme, že bychom se měli držet daleko od Moskvy.

Hold zlu

Bogomolov zveřejnil esej, či spíše ideologický pamflet. „Evropa se bála šelmy v člověku, aniž by si uvědomila, že ta šelma je stejnou přirozenou a organickou součástí člověka jako andělská. Evropa nebyla schopna intelektuálně a duchovně překonat důsledky nacismu a rozhodla se kastrovat složitého člověka. Vykastrujte jeho temnou povahu a navždy zažehněte jeho démony. Ve skutečnosti dnes Západ bojuje s člověkem jako s komplexní a těžko kontrolovatelnou energií. V tomto boji nejsou funkce soudu, stíhání a izolace vyloučeny, ale přeneseny ze státu na společnost. Stát, zastoupený policií a bezpečnostními úředníky, byl »humanizovaný«, ale konvenčně progresivní společnost převzala roli nových vojáků bouře, s jejichž pomocí je tentýž stát v boji proti disentu super účinný. Nová netradiční totalita zašla ještě dále a chce ovládat emoce. Omezení svobody emocí jednotlivce je v Nové etické říši revolučním konceptem.“

Ano – kultura je omezením primitiva, zvířete v člověku. To je známo již od dob Sigmunda Freuda, že naše podvědomí je řízeno a hnáno primitivními, zvířecími a nejčastěji sexuálními pudy. Ovšem na to, abychom se nějak dohodli, aby mohla vůbec vzniknout tlupa primátů jako u šimpanzů, museli se lidé naučit kooperaci. Teprve skupinová spolupráce dovedla naše předky k humanizaci, společná činnost a společný lov daly vzniknout civilizaci – a tak se pochopitelně každá, dokonce i ta ruská, civilizace od dětských let snaží podvědomé a archaické pudy socializovat, usměrňovat a nenechat je vybíjet v primitivních explozích násilí či rabování. Bogomolov ovšem tuto z vývojového hlediska naprosto nutnou a pozitivní civilizaci opičích pudů v našem podvědomí chápe jako něco špatného – a Západu pravděpodobně vyčítá, že se tam, na rozdíl od matičky Rusi, opilí mužici nervou před hospodou na nože jako normální součást trávení volného času. Putinův ideolog vzývá to špatné v člověku – a je na to hrdý. A nejen to – pokračuje ještě „houšť“:

Právo na nenávist

„Pocity a myšlenky byly vždy soukromou oblastí člověka. Neměl právo pustit ruce, ale jeho srdce a mozek byly volné. Taková byla nevyslovená společenská smlouva evropské civilizace, která chápala člověka jako nádobu emocí a idejí, kde nenávist je další stránkou lásky – dokonce obtížnou a nebezpečnou, ale nezbytnou a důležitou součástí lidské osobnosti.“

Ano, v našem kulturním okruhu byly a většinou jsou pocity a myšlenky svobodné právě proto, že jsme neakceptovali nenávist. Společnost, která ji akceptuje, totiž – jako Sovětský svaz či Putinovo Rusko – akceptuje i nenávist ke svým protivníkům a ve jménu té nenávisti je dovoleno vše. Viz brutální fyzické násilí zvláštních bezpečnostních jednotek OMON proti „svobodnému vyjádření protiputinovského názoru“ demonstrantů. Tam, kde je nenávist nežádoucí a její projevy trestné, svoboda pocitů, myšlenek, srdcí a mozků skutečně existuje. Kromě svobody hlásat nenávist. Režimy stojící na nenávisti – nacistický na rasové nenávisti, komunistický na třídní nenávisti, Putinův na velkoruské nacionalistické nenávisti k Západu – nic jako svobodné mozky a myšlenky netolerují.

Bogomolov pokračuje: „V nacistické společnosti se začal člověk trénovat jako pes, aby nenáviděl druhého. V Nové etické říši je člověk vyškolen k lásce a zbaven práva svobodně nenávidět.“

Je vidět, že to právo nenávidět – od kterého se vždy v historii dříve nebo později odvodilo právo pořádat pogromy, stavět koncentrační tábory a vraždit ty nenáviděné – požaduje a je nepřítomností tohoto práva v západní civilizaci znepokojen. Skutečnost je však taková, že naše – mnohem strukturovanější, pokročilejší a rozvinutější, k jedinci vstřícnější civilizace než ta ruská – se vyvinula právě díky tomu, že nenávist netoleruje. To, že mocní Putinovi ideologové volají po právu na nenávist, je stejné, jako když Hitlerovi ideologové volali po čisté rase. Tam šlo také o nenávist – nenávist k jiné rase či jiné třídě jako za komunismu. A toho všeho Bogomolov želí. Všem, kteří v Evropě lakují ruské reálie na růžovo, do toho trochu hodil vidle. Ale jeho požadavek je důležitý – pro celou Evropu.

Strategický zájem

Pokud má v nějaké společnosti, kultuře, tak silný vliv nenávist, pokud se v té kultuře volá po právu na nenávist, je ta kultura nevyzpytatelná a nespolehlivá. Nikdy totiž nevíme, kdy se objektem její nenávisti staneme my sami. Proto by Bogomolovovo filosofické vystoupení mělo mít dopad na celou Evropu. Mělo by varovat, že Rusko pro nás nesmí – jako říše nenávisti – být strategickým partnerem. A to ani pro nákup vakcíny Sputnik, ani pro dodávku technologií jaderných elektráren, ani pro dodávky zemního plynu. Naše politika a budoucnost země musí být aktivně směřována směrem OD Ruska. Protože vázat se na říši, pro kterou je nenávist pozitivní hodnotou, je sebevražedné.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner