Přejí si Piráti zánik soukromého vlastnictví? Víc si hledí regulací než vytváření vztahu k vlastnickým právům

Mikuláš Ferjenčík, Ivan Bartoš a Olga Richterová (Pirátská strana / se svolením autora)

Mikuláš Ferjenčík, Ivan Bartoš a Olga Richterová | FOTO: Pirátská strana / se svolením autora

Spolu s tím, jak se blíží volby do poslanecké sněmovny a s nimi i možnost, že je vyhraje koalice Pirátů a Starostů a nezávislých, se stále častěji objevují i různé úvahy na téma, co je Pirátská strana ve skutečnosti zač a čeho všeho se od ní ještě můžeme dočkat. Důležitým tématem v této souvislosti je samozřejmě také otázka vlastnictví a vlastnických práv a jaký postoj k nim uskupení v čele s Ivanem Bartošem zaujímá. Otázka je to zásadní, protože je úzce spojená se svobodou a demokracií.

Se zajímavým příspěvkem do diskuze o Pirátech a jejich vztahu k institutu vlastnictví přišel před pár dny spolupracovník serveru Info.cz Petr Holec ve svém komentáři pro Český rozhlas Plus. Svůj názor na zmíněnou problematiku shrnul už v titulku svého článku: „Bude zase všechno všech? Piráti stále nemají jasno o soukromém vlastnictví.“

Eric Drooker

Petr Holec na problematický postoj Pirátské strany k vlastnickým právům upozorňuje mimo jiné poukazem na text jednoho z Pirátů: „Teď se šéf jejich buňky v Brandýse nad Labem a tamní zastupitel Patrick Zandl pro změnu rozepsal o zániku vlastnictví. Spisovatel a novinář to udělal v článku s titulkem Krize a zánik vlastnictví, který publikoval na svém webu. V něm analyzuje populární fenomén sdílení, který nás stále více odklání od tradičního vlastnictví a jemuž pirátský politik říká ne-vlastnictví,“ vysvětluje Holec.

A dodává: „Zandl sice upozorňuje, že jde o pouhé konstatování faktu, a ne osobní vyznání, přesto ale končí slovy, že za situace plné ochrany a mobility dat bude možné z ne-vlastnictví udělat evoluční výhodu digitalizované společnosti. Vedení Pirátů by se mělo modlit, aby Zandla nečetli hlavně v ODS, která vede trojkoalici SPOLU – s tou Piráti plánují vládu,“ uvádí komentátor.

Text Patricka Zandla stojí za pozornost a rozhodně se s ním nedá vypořádat tak jednoduše, jak to učinil Holec. To samé pak platí i o vztahu Pirátů k soukromému vlastnictví, což ale neznamená, že se zde neskrývá nějaký zádrhel či čertovina. Ta však nespočívá v tom, že by Zandl a jeho partaj usilovali o zrušení vlastnictví.

Plíživé omezování vlastnických práv

Zandl, který je spojený s mnoha internetovými projekty, například s portálem Stream.cz, a několik let působil jako šéfredaktor internetového časpisu Lupa.cz, ve svém článku naopak varuje před tím, že k zanikání vlastnictví a omezování vlastnických práv už velmi plíživě a bez většího zájmu a pozdvižení dochází. Popisuje nebezpečí, kdy hrozí, že klasická vlastnická práva budou dále ustupovat a mizet a pro velkou část lidí přestanou být dostupná.

Lídři koalice SPOLU – Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka  (ČTK)

Život se stále více bude skládat z narůstajícího množství drobných měsíčních plateb namísto větších investic v delších horizontech, jak je tomu obvyklé dnes. Příjemnou stránkou tohoto jevu bude stav, kdy lidé budou mít služby i statky rychle, hned a bez většího čekání. Na první pohled bude společnost blahobytná. To je ten první, povrchní pohled,“ popisuje Zandl.

A pokračuje: „Při detailnějším pohledu už jsou patrná rizika tohoto uspořádání. Pokud se většina měsíčního příjmu jednotlivce rozplyne v mandatorních platbách za pronájem, nezůstává ani prostor pro úspory, ani pro změnu. Změna totiž předpokládá, že máte náhradu. Představte si, že budete chtít uniknout ze systému, kdy za používání automobilu platíte měsíční částku, a to tím, že si koupíte vlastní automobil. Na to ale budete potřebovat větší množství kapitálu a tedy úspory nebo možnost půjčky. Vytvořit si úspory za systému měsíčních plateb za kdeco nebude jednoduché a získat půjčku bez ručení za situace, kdy většina měsíčního příjmu je již předem alokována, rovněž,“ upozorňuje podnikatel.

Ten se posléze dostane k zásadní myšlence, kterou stojí zato několikrát podtrhnout a patřičně vyzvihnout. Je to myšlenka, na kterou se bohužel zapomíná a která je stále více překryta mnohým jiným haraburdím, blábolením, nesmysly a všemožným slovním balastem. Přitom, pokud by si ji nejen Patrick Zandl, ale Piráti jako takoví vzali opravdu za svou, nejenom, že by to v ODS nevyvolalo žádné pohoršení, naopak by to museli přivítat a mít z Pirátské strany radost.

Svoboda a vlastnictví

Ta myšlenka je vlastně prostá: „Tady je ale jednoznačně potřeba zdůraznit, že ruku v ruce s nevlastnictvím jde také nesvoboda. Čím větší část příjmů je povinně alokovaných na splátky, tím větší je nesvoboda jednotlivce se rozhodovat,“ píše Zandl.

Bývalý prezident Václav Klaus (ČTK)

Jinak řečeno, svoboda je spojená s vlastnictvím, proto je pro každou svobodnou společnost důležité, aby v ní byla silná vrstva vlastníků – lidí, kteří jsou majiteli svých nemovitostí, malých a středních firem, kteří mají své živnosti, podíly ve firmách, akcie atd., občanů, kteří jsou nezávislí a kteří nejsou primárně zavázáni svým věřitelům, ani nejsou závislí na státu.

Potíž je v tom, že Pirát Zandl sice varuje před velkým nebezpečím, které výstižně popíše, dokonce i naznačí výše uvedenou myšlenku, na které je třeba stavět, ale následně zahne do houští regulací, ve kterých vidí řešení. A to je právě ten problém, který kromě Patricka Zandla zřejmě má i Pirátská strana jako taková.

Místo, aby se pirátský zastupitel v Brandýse nad Labem zamyslel nad tím, jak vlastnictví posílit, a to nejenom systémově, ale hlavně a především z pohledu jednotlivce, řeší, jak neutralizovat nevýhodné prvky nevlastnictví. Jistě, jde mu o to, aby se stalo skutečnou alternativou a lidé měli možnost volby mezi vlastnictvím a nevlastnictvím, což je samozřejmě lepší než volbu nemít.

Není však namístě dělat vše proto, abychom měli silnou a svobodnou společnost, která se skládá z nezávislých a svobodných vlastníků? A to ne pomocí sázky na regulace, ale zdůrazňováním hodnot, které jsou s vlastnictvím spojené, a cest, které k němu vedou, a také tím, že o tom všem budeme hovořit a budeme popisovat vztah mezi vlastnickými právy a svobodou? S tím se však Piráti zatím, zdá se, míjejí a jejich úvahy se ubírají trochu jiným směrem.