Premiér Fiala se obrátil k národu: Naše závislost na Rusku musí skončit, pomůžeme vám

Premiér Petr Fiala (ODS) (Úřad vlády ČR)

Premiér Petr Fiala (ODS) | FOTO: Úřad vlády ČR

Předseda vlády České republiky se obrátil na české občany ve zvláštním televizním projevu. Sdělil, jak chce vláda bránit obyvatele ČR před energetickou krizí a vysokou inflací. Za strategický cíl pro Českou republiku označil premiér Fiala naprosté odpoutání od závislosti na ruských fosilních palivech, tedy zejména ropě i zemním plynu. Videozáznam a textový přepis projevu najdete v tomto článku.

Současnou situaci popsal premiér takto: Rusko vede dvě války – vojenskou proti Ukrajině a morálně-ekonomickou proti Západu. Rusko chce oslabit západní země, způsobit nestabilitu, sociální nepokoje. Česká republika je ohrožena nejvíce proto, že vláda Andreje Babiše nás udělala plně závislými na Rusku. „Důsledek této politiky doléhá na naše domácnosti a firmy,“ upozornil premiér.

Nyní nám podle něj hrozí, že Rusko zcela ukončí dodávky plynu a ropy. „Máme nejvyšší zásoby plynu v historii, zvládneme to. Ale musíme se od Ruska odstřihnout. Musíme obnovit energetickou suverenitu České republiky,“ prohlásil premiér

Strategické cíle české vlády jsou tři:

  1. Zajistit dostatek plynu pro domácnosti i firmy
  2. Ve střednědobém horizontu obnovit energetickou suverenitu České republiky
  3. Zajistit pomoc těm, které současná energetická krize postihla nejvíce

„Máme plán, jak se zcela odpoutat od Ruska. Nebude to hned, ale musíme to udělat. Zahájili jsme stavbu infrastruktury a připravujeme se na nejhorší. Již nyní máme nejvíce naplněné zásobníky plynu v historii.  Pokud by v zimě došlo k ukončení dodávek plynu, Česká republika bude schopna výpadek nahradit,“ ujistil premiér.

Premiér Petr Fiala (ODS) (Úřad vlády ČR)

„Zásadně musíme navýšit kapacitu plynovodů mimo Rusko,“ řekl ministerský předseda. Zmínil také zvýšenou podporu dalších zdrojů energie. Řekl, že jde o investici do energetické soběstačnosti.

Stát chce podle Fialy získat celou síť vlastních elektráren. „Naším hlavním cílem je energeticky suverénní Česká republika. A v případě dovozu ropy a plynu se bude schopna rozhodnout, od koho a za kolik je nakoupíme,“ řekl Petr Fiala.

Slíbil, že vláda pomůže domácnostem. „Dnes jsme schválili důležitá opatření, na která jsme uvolnili dalších 66 miliard korun k dosud uvolněným 100 miliardám na pomoc těm, na které nejvíce dopadly vyšší ceny za energie,“ popsal premiér. Zmínil například schválený úsporný tarif. „Nenecháme vás padnout,“ ujistil premiér Petr Fiala.

Přečtěte si celý mimořádný projev:

Vážení spoluobčané,

je tomu půl roku, kdy jsem před vás poprvé předstoupil jako předseda vlády České republiky. Ve svém novoročním projevu jsem varoval před tím, že nás čeká velice složitý rok. Naším hlavním problémem byla už od loňského léta nastupující vysoká inflace. Šlo o přímý důsledek ekonomických dopadů covidové pandemie, ale bylo to také způsobeno chováním minulé vlády, která zvýšila tempo zadlužování naší země na rekordní úroveň a pomohla tak rozpoutat tuto historicky nevídanou drahotu. To není politické prohlášení. To je fakt, na němž se shodují ekonomové i odborné instituce.

V té době ale nikdo z nás netušil, že už jen za několik týdnů se objeví ruský útoku na Ukrajinu. Do Evropy se tak po desítkách let opět vrátila válka. A to se všemi důsledky nejen pro Ukrajinu a její obyvatele, ale také pro okolní země, pro Evropu a pro celý svět. Rusko totiž vede války dvě. Ta první je vojenská a týká se nyní území Ukrajiny. Tou druhou je morálně-ekonomická válka a jejím cílem jsou země západního světa. Tedy i Česká republika. Rusko se netají tím, že chce oslabit demokratické země, způsobit jim ekonomické obtíže, podnítit sociální problémy, narušit důvěru lidí ve stát a způsobit celkovou politickou nestabilitu. Jinými slovy: Rusko nás chce učinit slabými a tedy vydíratelnými.

V této druhé válce má Putinovo Rusko dvě mocné zbraně. Dnes už je zřejmé, že se systematicky snaží narušit světový trh s potravinami a prostřednictvím nedostatku obilí v Africe a Asii způsobit novou migrační vlnu. Tou druhou zbraní je závislost významné části Evropy na jeho plynu a ropě. Bohužel, Česká republika patří mezi několik málo zemí, jejichž závislost je v tomto ohledu mimořádně vysoká. A není to jen proto, že jsme kdysi byli součástí sovětského bloku. Je to přímý důsledek toho, jak se chovaly minulé vlády, zejména pak vláda Andreje Babiše. Ještě před pěti lety jsme zhruba čtvrtinu plynu měli zajištěnu z Norska, tedy z bezpečné západní země. Minulá vláda neudělala nic proto, aby tyto dodávky udržela a zajistila tak energetickou bezpečnost České republiky. Naopak dovolila, abychom se v dodávkách plynu stali téměř stoprocentně závislí na Putinově Rusku. Zdali to byla chyba nebo záměr, těžko dnes soudit.

Přímý důsledek této krátkozraké politiky doléhá na naše domácnosti a firmy právě v těchto měsících. A nejsou to pouze dosud nevídané ceny energií, které začínají zásadně trápit mnohé z vás. Je to reálná hrozba, že Rusko v následujících týdnech či měsících otočí kohoutkem a vypne plyn a ropu, aby nám způsobilo co největší problémy.

Česká republika a její vláda tak stojí před třemi zásadními úkoly, které nutně musíme splnit, aby se naše země dokázala rychle vypořádat s touto zásadní hrozbou energetické závislosti na Putinově Rusku.

  1. Musíme zabezpečit dostatek plynu na tuto zimu.
  2. Musíme se co nejdříve odstřihnout od Ruska a stát se energeticky suverénním státem.
  3. Musíme pomoci lidem a firmám, aby zvládli cenový šok, který nás v souvislosti s energiemi v následujících měsících čeká.

Na vyřešení těchto úkolů pracujeme prakticky každý den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A já bych vám rád nyní ke každému z těchto bodů podal alespoň krátkou informaci, jak se nám to daří.

(Týdeník FORUM)

Prakticky od konce zimy se česká vláda velice intenzivně věnuje zajištění plynu, kterým plníme naše zásobníky. Jsme v tom úspěšní. V současné době je tuzemská kapacita zásobníků naplněna zhruba ze dvou třetin a nikdy v historii, kam data sahají, jsme neměli v tuto dobu v zásobnících tolik plynu. A jejich plnění nadále pokračuje. Pokud by tedy došlo v zimě na krizový scénář, budeme schopni, dostatečně a dlouhodobě zabezpečit dodávky do všech českých domácností. To je dobrá zpráva pro nás všechny.

Naše republika si ale nemůže dovolit být nadále stoprocentně závislá na jednom nespolehlivém dodavateli. Životně důležitým cílem naší země musí být energetická suverenita. Proto jsme v rámci vlády dali dohromady plán, jak této energetické suverenity chceme během následujících pěti let dosáhnout.

Některé kroky jsme už provedli. Asi jste zaznamenali, že jsme v posledních týdnech spustili léta bezdůvodně odkládaný tendr na dostavbu Dukovan, přičemž se ho nebude účastnit ani Čína ani Rusko. Rovněž jsme se dohodli na rozšíření ropovodu TAL, který vede přes Alpy z italského přístavu Terst. A s Polskem jsme dojednali znovunastartování projektu výstavby plynovodu Stork 2. Díky intenzivnímu vyjednávání v rámci EU jsme získali výjimky na zásobování českého trhu pohonnými hmotami. Minulý týden se nám podařilo získat podíl v terminálech na stlačený zemní plyn v Nizozemsku. A tento týden oznámila společnost ČEZ, že od ruských majitelů získala firmu Škoda jaderné strojírenství, která je klíčová pro náš jaderný sektor. To všechno snižuje naši závislost na plynu a ropě z Ruska.

A takto budeme pokračovat i nadále. Musíme zásadně navýšit kapacitu plynovodů a ropovodů ze zemí Evropské unie. Musíme získat další kapacitu v terminálech pro LNG plyn na moři. Musíme podporovat výstavbu bezemisních zdrojů energie. Naším pilířem bude jádro, to je jasné, ale masivně podpoříme výstavbu fotovoltaických elektráren a budeme podporovat i využívání tepelných čerpadel. Chceme zásadně zvýšit objem produkce domácího bioplynu. A podpoříme investice do energetických inovací a také do úspor. Ano, bude nás to stát spoustu úsilí a hodně peněz. Ale je to cesta, která se českým domácnostem i českým firmám nakonec bohatě vyplatí. Je to investice do naší energetické suverenity.

Často se mne ptáte, proč prostě nenařídíme ČEZu, aby prodával elektřinu levněji, když tu firmu vlastní stát. Odpověď je jednoduchá: v ČEZu jsou 30% vlastníkem soukromí akcionáři a ti mají své zájmy chráněné zákonem. Zatímco zájem státu je dostatek energií za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk. A tyto dva přístupy se nyní dostávají do konfliktu. To ale chceme změnit. Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. Není to řešení pro tuto zimu. Bude to proces, který chvíli potrvá, ale chceme s tím začít co nejdříve.

Premiér Petr Fiala (ODS) (Úřad vlády ČR)

Ještě jednou opakuji: naším hlavním cílem musí být energeticky suverénní Česká republika. Tedy republika, která bude schopna sama vyrobit maximum energie a vyrobit ji za přijatelné ceny. A v případě dovozu plynu a ropy se bude schopna sama suverénně rozhodnout, od koho a za kolik je nakoupí.

Je zřejmé, že výsledky těchto kroků nepocítíme okamžitě. Podle našich rozumných odhadů to potrvá minimálně 2 až 5 let. Mezitím budeme čelit nejen nejistotě dodávek z východu ale zejména vysokým cenám, které jsou výsledkem naší současné závislosti na Putinově Rusku. I tady mám ale pro vás dobrou zprávu.

I když je státní rozpočet napjatý, i když se nemůžeme příliš zadlužovat, abychom ještě víc neroztočili inflaci, chceme jako odpovědná vláda pomoci domácnostem i firmám se zvládnutím drahých energií. Proto jsme připravili a dnes schválili důležitá opatření, prostřednictvím kterých uvolníme na přímou pomoc celkem 66 miliard korun ze státního rozpočtu. Jenom připomínám, že dosud jsme v rámci vládního Deštníku proti drahotě uvolnili už více než sto miliard korun na cílenou podporu těch, kteří jsou nejvíce zasaženi drahotou. Toto jsou další finanční prostředky.

Prvním novým opatřením, které pomůže všem firmám a všem domácnostem, je zrušení povinných plateb za obnovitelné zdroje. Pro domácnosti to tedy znamená, že od podzimu na každé spotřebované megawatt hodině elektřiny ušetří až 600 korun.

Dalším novým opatřením, které dnes rovněž schválila vláda, je úsporný tarif. Tento tarif pomůže domácnostem jak s platbami za elektřinu, tak za plyn. Konkrétní ušetřená částka se bude odvíjet od toho, jaký mají jednotliví odběratelé tarif, nebo od toho, kolik spotřebovávají plynu. Toto opatření bude automatické, nebude třeba o něj někde žádat. Stát poskytne peníze přímo distribučním firmám a ty je promítnou do své fakturace zákazníkům, tedy vám. Uvidíte to přímo ve formě nižších záloh za energie, které pravidelně platíte.

Nechceme nikoho znevýhodňovat. Proto vedle těchto dvou hlavních opatření poskytne vláda dalších 10 miliard korun pro teplárny, které zajišťují v naší zemi centrální vytápění. Podpora poputuje i bytovým domům s vlastními kotelnami. A další podpůrné programy máme připraveny i pro firmy, které působí v energeticky náročných odvětvích.

()

Vážení spoluobčané, víte, že k vám chci být maximálně otevřený. Nárůsty cen energií, které nás čekají v dalších měsících, budou pro mnohé z vás šokem. Stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem. Žádný evropský stát to nedělá. Ale všemi kroky, které jsem tady zmínil, říkáme zřetelně – nenecháme vás padnout.

Nadále také platí, nad rámec dnes schválených opatření, možnost získat individuální podporu formou příspěvku na bydlení pro každého, komu výdaje na jeho bydlení přesáhnou jednu třetinu jeho příjmu. O tuto dávku je ale potřeba aktivně zažádat. Prosím všechny, aby neměli ostych to udělat. A aby si včas zjistili, jak a kde mohou tuto dávku získat.

Zároveň mám pro všechny žadatele dobrou zprávu, že se nám v posledních týdnech podařilo celý proces významně zjednodušit. Snažíme se, aby stát fungoval lépe a přátelštěji – tak, jak jsme to slíbili ve svém programovém prohlášení. I proto chystáme na podzim informační kampaň, která bude mít za cíl doručit všechny potřebné informace o vládní pomoci v případě drahých energií ke všem obyvatelům, kterých se může týkat.

Vážení spoluobčané, považoval jsem za nutné ještě před tím, než začne léto a řada z vás se bude věnovat odpočinku a rodině, abyste měli základní informace o tom, co vláda připravuje v oblasti energií. Vím, že máte nyní obavy, ale stát je tady od toho, aby v takto mimořádné situaci nabídl pomocnou ruku. Věřím, že jsme na druhou polovinu tohoto mimořádně složitého roku připraveni a že společně vše zvládneme.

Přeji Vám hezký večer.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]