Příběh Oleo Chemical II – Podsvětí si zřejmě vynutilo výpověď proti Jirounkovi násilím

ČTK

Spolumajitel firmy Oleo Chemical Kamil Jirounek | FOTO: ČTK

Novodobé otroctví, vyhrůžky fyzickou likvidací, bití, sledování, využívání „koupeného člověka“ k falešným svědectvím, vydávání se za bankéře z exotické země a další zločinecké praktiky jsou předmětem druhého dílu našeho miniseriálu o kauze Oleo Chemical. Česká justice se seznámila s rozsudky v této mediálně sledované kauze a narazila na zarážející okolnosti celého případu.

Kamil Jirounek, jeden ze zakladatelů firmy na výrobu biopaliv Oleo Chemical, byl odsouzen na šest let za pořízení a přechovávání falešné směnky na 127 milionů korun. Nebyl potrestán za padělání směnky, jak opakovaně mylně uváděla některá média. O tom, že Jirounek velmi pravděpodobně nevěděl, že si pořídil falešnou směnku, svědčí výpověď dalšího aktéra složité kauzy Radka Nováka před soudem. Novák byl Vrchním soudem v Praze rovněž uznán vinným, nicméně mu bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu. Právě s Radkem Novákem Jirounek uzavřel smlouvu o postoupení pohledávky, která se později ukázala jako falešná. Ten však během hlavního líčení u Krajského soudu v Praze řekl, že Jirounek opravdu nemohl vědět, jak celá záležitost okolo směnky vznikla. Novák uvedl, že Jirounkovi neřekl a ani nenaznačil, že se jedná o falešnou směnku, jelikož byl v područí zločinecké skupiny Krumlovský, Cipra, které musel sloužit. A měl zakázáno Jirounkovi cokoliv naznačit. Když byl vyslýchán na policii v dubnu 2013, odmítl vypovídat.

Eric Drooker

O měsíc později tvrdil, že mu „Jirounek sdělil, že pohledávku potřebuje proto, aby postrašil pana Vařeku, který mu v jeho společnosti Oleo Chemical, a. s., započítává nesmyslné pohledávky.“ Jak však vyplynulo z dalšího soudního projednávání, Novák byl instruován pod hrozbou fyzického násilí a případné likvidace skupinou okolo Jana Krumlovského k tomu, aby vypovídal proti podnikateli Jirounkovi. Ti se původně z Jirounka snažili za falešnou směnku vymámit 25 milionů korun. Když se jim to nepovedlo, nabídli své služby Jirounkovu obchodnímu nepříteli Vařekovi a společnosti Ravak.  O tom, že Jirounek skutečně nevěděl, že se jedná o falzifikát, napovídá i skutečnost, že směnku sám dobrovolně předal policii. Poskytl by tak vědomě klíčový důkaz sám proti sobě, což se nezdá být příliš pravděpodobné.

Otrok Novák musí vypovídat proti Jirounkovi

U soudu Radek Novák uvedl, že je přesvědčen, že si Jirounek falešnou směnku sám neobjednal a že věří, že ho Krumlovský oklamal. Takto však začal vypovídat, až poté, co se vymanil z Krumlovského vlivu. Tou dobou již totiž byli Cipra a Krumlovský díky své rozsáhlé kriminální činnosti ve vazbě a začali proti nim vypovídat i další postižení. Nováka měla předtím Krumlovského parta „v hrsti“. Kdysi podnikal ve stavebnictví, ale pracoval na zakázkách, které se proplácely až půl roku po předání díla. Na provoz si tedy začal se svým společníkem půjčovat. A věřiteli byla právě skupina okolo Krumlovského. Jenže v roce 2007 se v Novákově firmě při práci na zakázce v chemičce v Litvínově stal smrtelný pracovní úraz a dostal se do vážné finanční situace. Firma nemohla dostát svým závazkům a dostala se do neřešitelných dluhů, jelikož si půjčovala na obrovské úroky. Podle Nováka těmto lidem nešlo říct, že „nemají peníze“ na vracení. Skupina okolo Krumlovského věc vyřešila tak, že firemní dluhy zaplatila či odpustila úroky a majitele stavební firmy si vzali doslova jako osobní otroky. Novák začal sloužit Krumlovskému od podzimu roku 2008 a denně mu musel být k službám, uklízel mu dům, vozil mu jídlo. I když se nic nedělo, tak u něho seděl 12 hodin a musel mu být k dispozici. Pouze o víkendech měl většinou volno. Když Novák udělal něco jinak, než mu bylo uloženo, byl zbit. Proto ze strachu poslouchal své novodobé otrokáře.  Ke změně chování se rozhodl až v době, kdy si uvědomil, že mu hrozí trestní stíhání a vězení. V rozsudku se uvádí, že Novák „vyhledal pomoc Policie ČR v Kongresové ulici u policistů Brázdy a Kacíře. Oni mu řekli, že na tom pracuje pan Kuchař z policie na Zbraslavi. Novák nechtěl být stíhán za to, že ho Krumlovský s Ciprou využívali jen proto, aby na něho šla odpovědnost a oni měli finanční prospěch. Krumlovský s Ciprou mu říkali, že když ho „koupili“, že buď bude spolupracovat, nebo ho najdou na ulici s děravou hlavou“. Vazba těchto lidí na policii a justici v Praze byla podle Nováka silná, takže bojovat proti nim bylo těžké.

Čtěte také: Skutečný příběh Oleo Chemical – I. díl – Normální business

Krumlovský si občas bral Novákův telefon a posílal Jirounkovi výhružné SMS zprávy. To se stávalo v době, kdy již Jirounek začal tušit, že směnka, kterou chtěl koupit, zřejmě není vymahatelná, a zdráhal se Krumlovskému doplatit zbytek kupní ceny.

Gangsteři přeskočili k Ravaku

Z výpovědi Nováka dále vyplynulo, že „vzhledem k tomu, že Jirounek nekomunikoval, napadlo Krumlovského, že se napojí na Vařeku a RAVAK, a. s.“ Takto zní soudem zaznamenaná Novákova výpověď: „Krumlovský se s Ciprou vydal do RAVAK, a. s., ale při prvním jednání je Vařeka nepřijal. Přesto však následně se Krumlovskému a Ciprovi podařilo domluvit schůzku a do společnosti RAVAK, a. s., vyrazil Cipra. Přítomen měl být kromě Cipry Vařeka, Kreysa a Škornička, kdy se měli domluvit na nějaké vzájemné spolupráci s tím, že mají kontakt na obžalovaného, což se Vařekovi moc líbilo s tím, že on jim bude k dispozici a udělá, co bude potřeba v rámci jejich trestního oznámení. Cipra se vrátil z této schůzky s tím, že ho budou kontaktovat lidé z RAVAK, a. s., a že ještě dojdou do advokátní kanceláře v ulici Na Perštýně, která zastupuje Vařeku. Následně společně s Ciprou dojeli do advokátní kanceláře. Zde je JUDr. Dančišin přijal v zasedací místnosti. Před touto schůzkou byl Novák řádně poučen o tom, jak má vypovídat. Měl říci, že Jirounek věděl, že pokud jde o směnku, že je to podvod. V tomto směru učinil prohlášení v této advokátní kanceláři za přítomnosti Cipry a zapisovatelky. Pak přišel advokát, přečetl si to a Novák to podepsal. Bylo mu řečeno, že ho budou kontaktovat Škornička nebo Gregor, kteří jsou v této věci kompetentní RAVAK, a. s., zastupovat.“

ČTK

Později měli Krumlovský s Ciprou Novákovi říkat, že „teď jsou s RAVAK, a. s., jedna ruka“.  V té době začalo insolvenční řízení u Městského soudu v Praze.  Za společnost Bovia se zúčastnil Cipra s přihlášenou pohledávkou. Před každým jednáním u soudu byla domluvena schůzka. Především Vařeka chtěl „dostat Jirounka z představenstva Oleo Chemical, a. s.“  Podle Nováka o tom existovala   nahrávka, jenže se Krumlovskému ztratila, protože mu bylo vykradeno auto. Novák tvrdí, že „Vařeka tam uváděl, že chce Jirounka dostat do tepláků, že je to jeho sen. Vymysleli to, že Jirounek vyváděl peníze z Oleo Chemical a. s., udělali prohlášení, které doložili k insolvenčnímu řízení. Opět vypracovali další fiktivní směnky, tentokrát za Jirounkem na osoby Miroslav Srb a Jiří Laštovka ve výši 5 mil. Kč s tím, že tyto peníze byly vyvedeny ze společnosti Oleo Chemical a. s. Proběhla tři stání u soudu, pak měli Krumlovský s Ciprou jednání v RAVAK, a. s., s Vařekou a Kreysou s tím, že se domluvili, že by Vařeka odkoupil pohledávku, kterou přihlásila Bovia za společností Oleo Chemical a. s. ve výši 150 mil. Kč. Uzavřeli dohodu s tím, že Krumlovský dostane 20 mil. Kč, když bude zabezpečeno, aby on vypovídal, tak jak vypovídá.“

Vařeka během hlavního líčení k tomu uvedl, že pokud jde o osoby „Krumlovského a Cipra, tak tyto osoby se k němu jednou dostaly, nabízely mu svoje služby, ale on se do žádného spolku s nimi nepouštěl.“ Roman Škornička, vedoucí právního oddělení Ravak, a. s., se vyjádřil k tvrzení Nováka, kdy potvrdil, že byl přítomen ve vozidle pana Gregora, když doprovázel Nováka na podání vysvětlení na Policii ČR, Praha 5-Zbraslav. Popřel však, že by vyzýval Nováka, aby podal trestní oznámení na Jirounka. Vyloučil, že by po Novákovi něco chtěl nebo ho k něčemu nabádal. Libor Gregor v přípravném řízení uvedl, že je živnostník s koncesí na detektivní služby a na základě plné moci pracuje pro pana Vařeku a společnost RAVAK, a. s. Gregor s vyšetřovatelem Kuchařem osobně domluvil termín výslechu Nováka. Na policii Nováka „předal“ vyšetřovateli kpt. Mgr. Kuchařovi. Gregor u soudu připustil, že v předchozí době pracoval na Policii ČR, avšak tvrdil, že se s kpt. Mgr. Kuchařem nezná.

Začalo to Dominikánskou bankou, skončilo tlakem na Jirounka

Krumlovský se Jirounkovi původně „připletl“ do cesty, když sháněl peníze na investice do Oleo Chemical v roce 2010. V březnu 2011 mu Krumlovský nabídl financování a bankovní záruky přes Dominikánskou banku, která byla také falešná, ale Jirounek o tom neměl ani ponětí. Dozvěděl se to až mnohem později od ÚOOZ. V prosinci roku 2011 nabídl Jan Krumlovský Kamilu Jirounkovi možnost odkoupení směnky s pohledávkou na 127 milionů korun za Jindřichem Vařekou st. (spolumajitel Ravaku a investor do Oleo Chemical – pozn. red.) „Krumlovský mu sdělil, že směnka vznikla asi před 10 lety, kdy pan Vařeka ještě neměl prostředky a potřeboval peníze na rozjezd RAVAK, a. s.,“ uvádí se v rozsudku. Jirounek si však všechny okolnosti okolo vzniku směnky nestihl prověřit, a proto se s Krumlovským domluvil, že zaplatí jen 30 % a zbytek doplatí, až když zjistí, že je vymahatelná. „Dohoda se měla týkat toho, že za postoupení této pohledávky měl Krumlovský s Ciprou obdržet 25,4 milionu korun od Jirounka přímo, nikoliv od Oleo Chemical,“ uvedl Novák do protokolu.

Kamil Jirounek byl tou dobou pod pečlivým dohledem lidí okolo Krumlovského. „Krumlovský říkal Ciprovi, že je potřeba zabezpečit, aby se jim Jirounek „neztratil“, protože nejsou podepsané dokumenty a je jim zavázaný, že jim bude muset zaplatit 25,4 mil. Kč. Vymysleli to, stejně jako v jiných obdobných případech tak, že sledovací zařízení Jirounkovi namontovali do levého zadního podběhu auta, jednalo se o mobilní telefon zabalený ve fólii. Službu zařizovala T-Mobile a k sledování se přihlašoval přes internet. Takto měli Jirounka pod kontrolou. Sledovací zařízení se muselo měnit jednou za 10 dní, to měl na starosti Cipra,“ zní další část výpovědi Nováka, který od Jirounka vyzvedával nejrůznější částky. Jednou to bylo 20 tisíc, podruhé třeba 100 tisíc. Poslední předanou částkou bylo 300 tisíc v restauraci Sherwood nedaleko pražského hlavního nádraží. Už v té době se Jirounek před Krumlovského gangem schovával, na tuto schůzku však ještě přišel.

Když se okolnostmi vzniku této směnky začala zabývat policie (Jirounek ji sám předal), řešili to samozřejmě i Krumlovský s Ciprou. Podle Novákovy výpovědi se Krumlovský ptal Cipry, jestli nezanechal stopy na papírech, ten řekl, že byl opatrný, že vždy používal gumové rukavice.

Poté, co Jirounek „zmizel“ a přestal se skupinou kolem Krumlovského komunikovat, napadlo je spojit se s Jindřichem Vařekou starším a firmou Ravak. Nabídli mu 150milionovou směnku, podle níž jim dlužil Jirounek. “ Přítomen měl být kromě Cipry Vařeka, Kreysa a Škornička (právník Ravak – pozn. red.), kdy se měli domluvit na nějaké vzájemné spolupráci s tím, že mají kontakt na obžalovaného Nováka, což se Vařekovi moc líbilo s tím, že on jim bude k dispozici a udělá, co bude potřeba v rámci jejich trestního oznámení,“ píše se v rozsudku na základě Novákovy výpovědi. Nováka pak kontaktoval detektiv pracující pro Ravak – bývalý policista Libor Gregor.“Gregor Novákovi sdělil, že celou věc má na starosti kpt. Kuchař ze Zbraslavi a že zařídí jeho výslech a že je potřeba „mluvit na Jirounka“. To obžalovaný (Novák) odsouhlasil s tím, že bude mluvit, jak byl poučen,“ uvádí se v Novákově popisu v rozsudku Krajského soudu. Gregor jej ve smluvený den vyzvedl na pražském Smíchově, kam přijel s právníkem Ravaku Škorničkou. „Nastoupili do auta, Škornička ho požádal, aby mu ukázal všechny listiny. Dovezli ho na Zbraslav s tím, že Gregor obžalovaného uvedl na recepci, kpt. Kuchař přišel a odvedl si ho. Kpt. Kuchařovi vypověděl vše dle předchozích pokynů, které dostal. „V rámci poučení mu bylo sděleno, že nesmí uvádět jména Krumlovský a Cipra a nesmí uvádět pravdu, jak celá věc vznikla a probíhala,“ říká Novákovo podání příběhu v rozsudku Krajského soudu.

Bývalý policista a detektiv, který pracoval pro společnost Ravak, Libor Gregor, před soudem vypověděl, že se seznámil s Novákem až v okamžiku, kdy se řešila směnka, kterou disponoval Jirounek. Novák se s ním chtěl sejít. Do telefonu mu údajně několikrát řekl, že se bojí o svůj život. Gregor mu proto nabídl, že ho může na policii odvézt, pokud má strach. „S vyšetřovatelem osobně domluvil termín výslechu obžalovaného Nováka a poté požádal pana Škorničku, aby ho doprovázel, neboť s obžalovaným Novákem nechtěl jet sám,“ píše se v rozsudku.

Novák později vypověděl, že s ohledem na to, jak byl zařízen jeho výslech na policii u kapitána Kuchaře, kdy tam byl odvezen Gregorem a Škorničkou ze společnosti RAVAK, nabyl dojmu, že Gregor a kpt. Mgr. Kuchař se spolu znají. „Krumlovský mu tehdy tvrdil, že celá věc je pod kontrolou Vařeky. Bavili se o tom tak, že Kuchař je Vařekův policista,“ uvedl Novák.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner