Přímý předek koronaviru zůstane nejspíš neznámý

Ilustrační foto. (Pixabay/DrStClaire)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/DrStClaire

Výbor senátu USA pro zdravotní výchovu v říjnu 2022 zveřejnil dokument se slibným názvem „Analýza původu pandemie COVID-19 – prozatímní zpráva“. Přes lákavý titul se tam nic jednoznačného o původu viru SARS-CoV-2, příčině první pandemie třetího tisíciletí, nedočteme. A další výzkumy ukazují, že to tak už zůstane.

Čtu v té zprávě s DeepL i Google Translatorem, a jsem smutnější a smutnější. „Hypotéza přirozeného zoonotického přelévání je věrohodným vysvětlením toho, jak pandemie COVID-19 začala. V propuknutí a časné pandemii covidu však existuje řada anomálií ve srovnání s výskytem dřívějších přirozených zoonóz, zejména epidemie SARS v letech 2002–2004.“

()

To zní zcela jednoznačně. Je to prostě jeden z mnoha a mnoha přirozeně vzniklých koronavirů, jen je divnější než jiné. Na konci senátní zprávy se však dočteme: „Na základě analýzy veřejně dostupných informací se zdá rozumné dojít k závěru, že pandemie COVID-19 byla spíše výsledkem incidentu souvisejícího s výzkumem (rozumějme, byl umělý, sestavený v laboratoři). Zastánci teorie zoonotického původu musí poskytnout jasné a přesvědčivé důkazy, že přirozeným přeléváním zoonóz je zdrojem pandemie, jak bylo prokázáno při vypuknutí SARS v letech 2002-2004. Jinými slovy, musí existovat ověřitelné důkazy, že k přirozenému přelévání zoonóz skutečně došlo, nejen že k takovému přelévání mohlo dojít.“

To také zní zcela jednoznačně, jenže i naopak. Že je virus umělý. A naopak platí také to, že i zastánci teorie laboratorně zkonstruovaného viru by také museli předložit ověřitelné důkazy, že k umělému vytvoření SARS-CoV-2 skutečně došlo.

A další nejistota. Zpráva říká: „Nejpravděpodobnějším scénářem vzniku pandemie covidu je, že SARS-CoV-2 přeskočil z mezihostitele na člověka. Dostupné důkazy však ukazují i možnost přímého přeskoku z vrápence na člověka. Oba scénáře zůstávají věrohodné a při absenci dalších informací by měly být považovány za stejně platné hypotézy. Nicméně i téměř tři roky od počátku pandemie chybí klíčové důkazy, které by prokázaly, že pandemie covidu byla způsobena přirozeným přeléváním zoonóz. Existující důkazy jsou v rozporu jak s historickým precedentem SARS a MERS, tak s vědeckým chápáním toho, jak dochází k přirozenému zoonotickému přelévání respiračních virů, jako je SARS-CoV-2.“

Putinova propaganda se za deset měsíců války výrazně proměnila. (ČTK)

Zpráva mi připadá hodně demokratická. Když chcete, můžete ji použít jak na podporu teorie přirozeného původu, tak na podporu laboratorního původu SARS-CoV-2. Ale vědecký konsensus je dnes na tom, že je SARS-CoV-2 přírodní.

Flegrova výjimka

Profesor Jaroslav Flegr v době pandemie udělal obrovský kus práce pro vzdělávání veřejnosti ve věci pandemie i pro orientaci, jak se má člověk chránit. Já se jeho textů – určených kocouru Micíkovi, ale i případným dalším zájemcům – držel, a podle všeho jsem opravdu covid dosud neměl. Po mé čtvrté dávce mRNA vakcíny se to sice nedá dokázat z protilátek, ale určitě je pravda, že jsem neměl žádné příznaky té nemoci.

Už před několika měsíci publikoval ve vědeckém, impaktovaném časopise svůj text, který ukazuje na laboratorní původ viru. O těch poznatcích udělal i přednášku v češtině, v rámci pravidelných „přírodovědeckých čtvrtků ve Viničné,“ takže to může každý vidět na youtube. A i ten článek v impaktu je „odemčený“, lze si jej přečíst zdarma. Přednášku jsem slyšel, článek četl, a vůbec jsem nerozuměl. A když jsem se na něj zeptal několika evolucionistů a virologů, které znám, začali s profesorem Flegrem polemizovat argumenty, kterým jsem také nerozuměl, a používali slova, která neznám. Takže bych – protože mě to opravdu upřímně zajímá – tímto chtěl poprosit pana profesora Flegra, aby text toho článku a přednášky nechal své pomvědy (za doby mých studií „pomocná vědecká síla“ z řad studentů, jinak též fámulus) přeložit do jazyka, kterému by rozuměl i někdo jiný než hrstka expertů. Záhada původu toho viru je tak lákavá, že bych si to opravdu rád přečetl.

„Šance na nalezení předchůdce viru COVID je téměř nulová“

Přímého předka viru se ale už asi nepodaří najít, ani kdyby profesor Flegr neměl pravdu a virus způsobující covid byl, jak je dnes většinový vědecký konsensus, přírodní.

()

Nature 10. listopadu 2022 píše o novém výzkumu: „Šance na nalezení předchůdce viru COVID je „téměř nulová“, říkají virologové. Úplné genomy SARS-CoV-2 (celý genom má dlouhý asi 30 000 nukleotidů) a několika blízce příbuzných netopýřích koronavirů ukazují, že před několika desetiletími měly společného prapředka. Studie však zdůrazňuje, jak obtížné bude najít přímého předka SARS-CoV-2 u vrápenců vzhledem k tomu, jak často se koronaviry rekombinují a jak dlouhá doba od jeho vzniku uplynula. Šance na nalezení přímého předka „je téměř nulová“, říká Nature Edward Holmes, evoluční virolog z University of Sydney v Austrálii. Přímý předchůdce SARS-CoV-2 se pravděpodobně vytvořil rekombinací z několika virů a od té doby se rekombinuje a mutuje u vrápenců i nadále, říká Joel Wertheim, molekulární epidemiolog z University of California v San Diegu.“

Nejbližšími známými příbuznými SARS-CoV-2 tedy podle Nature jsou netopýří virus BANAL-52 z Laosu, jehož genom je z 96,8 % identický s genomem SARS-CoV-2, a virus RaTG13, nalezený v Jün-nanu v jižní Číně, který má s virem covidu shodu 96,1 %. Ale přímý předchůdce viru SARS-CoV-2, řekněme „mámotáta“ (viry nemají pohlaví a změna probíhá rekombinací, ale pro tento typ „rodičovství“ neznám správné slovo) se už asi rekombinací proměnil v něco jiného, a původní wuhanský virus, který způsobil pandemii, u netopýrů už asi vymizel. A stejně tak zůstane asi neobjasněno, jak došlo k přeskoku na člověka.

Zenová pravděpodobnost

Termín jsem si vymyslel, ale tato metoda vychází z nezpochybnitelných zenových premis: realita je banální, lidská blbost je nekonečná, a nejtrapnější verze události bývá ta pravá. Či naopak – nejpravděpodobnější je ta verze, ke které je potřeba nejméně výjimečných událostí.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

A tak pro mne je pořád nejvěrohodnější představa, že mladý laborant ze slavné wuhanské laboratoře zkoumající koronaviry byl v Jün-nanu sbírat vzorky pro doktorku Netopýrovou, s typicky čínskou důsledností při dodržování bezpečnostních pravidel při práci s biologicky rizikovým materiálem si v jeskyni na chvíli sundal přilbu skafandru a v rukavicích, se kterými dvě hodiny chytal vrápence a dělal jim výtěr, si dal cigáro. A protože zrovna vytřel vrápenci, který v sobě měl novou verzi viru pasující na lidi, nemusel virus skákat daleko. Laborant se sice nakazil, ale byl mladý – tudíž s asymptomatickým či mírným průběhem covidu. Po návratu z jeskyní do Wuhanu odevzdal výtěry v laboratoři, šel si na trh koupit k večeři psa, při placení zakašlal, a zbytek už znáte.

Co ale činí z celé diskuse o původu viru marginálii, je závěr amerického senátního dokumentu: „Jakmile byl přenos SARS-CoV-2 z člověka na člověka možný, další přenos viru z člověka na člověka by vypadal podobně bez ohledu na to, zda pochází z přirozeného zoonotického přelévání nebo incidentu souvisejícího s výzkumem (rozuměj – kdyby byl umělý).

To, zda byl virus přírodní nebo umělý, ani to, jak došlo k přeskoku na člověka, průběh té pandemie nijak neovlivnilo. Ale lákavá záhada původu a přeskoku toho viru bude zaměstnávat lidské mozky (včetně mého) nejméně do příští pandemie.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články