„Pro pár je ideální láhev vína denně,“ říká lékař, který pořádá největší vystavu vín v Čechách

Největší vinařskou akcí v Čechách je již řadu let vyhlášená soutěžní výstava Vinařské Litoměřice. Uskuteční se 21. a 22. dubna v litoměřickém Domě kultury a sousedním hradu. Na akci přijede zhruba 60 vystavovatelů, k ochutnání budou stovky vzorků vín. Prestižní je pro vinaře také mezinárodní soutěž vín, která výstavě předchází, vinaři do ní letos přihlásili přes 800 vín. Výstavu Vinařské Litoměřice pořádá společnost Ortopedické centrum MUDr. Pavla Kacerovského, který také přiblížil vznik akce i její budoucnost a vliv vína na organismus.

Kromě toho, že pořádáte vinařské akce, jste především lékařem. Jaké množství vína je dle vašeho názoru pro lidský organismus prospěšné a čím má právě víno pozitivní vliv na organismus?

Na základě četných lékařských výzkumů je doporučené množství pro muže zhruba čtyři deci denně a vhodná dávka pro ženu je zhruba tři deci denně. Tedy pro pár je ideální jedna láhev denně. Samozřejmě závisí na tom, kolik kdo váží. Profesor Šamánek vždy říká: Důležitá je pravidelnost. Alespoň šest dní v týdnu. Nejde o propagaci alkoholismu, o nárazovém pijáctví nemůže být vůbec řeč, ale je to pravidelná střídmá konzumace.

Čím má víno pozitivní vliv na organismus?

Víno obsahuje řadu látek. Kromě vody, kyselin, alkoholu má množství minerálních látek, také obsahuje fenolické látky, z nichž jsou významné flavonoidy. Dále obsahuje množství antioxidantů. Antioxidanty obsažené ve víně jsou v nejpříznivější koncentraci. To znamená, že alkohol spolu s antioxidanty a spolu s fenoly velmi příznivě působí na lidský organismus, a hlavně – víno je požitek pít. Je to lék, který lidskému zdraví pomáhá a ještě chutná. Víno pomáhá léčit deprese, úzkostné stavy, lehčí psychické problémy. Máme opravdu velmi uspěchanou dobu. Lidé by se měli pozastavit a víno je velmi vhodné jako společenský a komunikační prvek. Přispívá k výborné atmosféře. Víno je nejen dobrý preventivní prvek, který nám pomáhá v prevenci srdečního infarktu a ve snižování vysokého tlaku. Výzkumy potvrzují, že pomáhá také oddálit mozkovou mrtvici. Předchází diabetu, prodlužuje lidský život. Jak nám přednáší pan doktor Uzel, víno je vhodné na léčbu určitých sexuálních potíží. Dokáže zbavit zábran. Řada věcí není tak tragických, když se hodnotí s určitým nadhledem. Víno je vhodný obohacující nápoj.

Proč právě Vinařské Litoměřice? Co vás vedlo k založení velké vinařské výstavy právě v tomto městě?

K založení výstavy v Litoměřicích mě přivedla velká láska k vínu. Jsem velkým milovníkem vína. Nejsem odborníkem na víno, jsem jeho milovníkem. Pracuji jako soukromý lékař – ortoped a současně jsem jednatelem společnosti Ortopedické centrum, s. r. o., která organizuje a pořádá odborné výstavy, sympozia a konference, a k těmto aktivitám patří vždy také společenský program s občerstvením. Jeho nedílnou součástí je víno. Zaujala mě zajímavá myšlenka vinaře, mého kamaráda Ing. Františka Mádla. Ten přišel s nápadem, abychom udělali jednou akci obráceně, abychom využili dobrý organizační potenciál a udělali vinařskou akci a tu medicínu tam uvedli jako doprovodný program. A tak se zrodila myšlenka udělat v Čechách vinařskou výstavu, od druhého ročníku pak vinařskou výstavu s doprovodným programem Víno a zdraví. O pozitivních účincích vína na lidský organismus nám tam přednášejí přední odborníci z mnoha oborů. Od druhého ročníku přibyl také další program – Víno a pokrmy. Víno se dá samozřejmě konzumovat i na lačno, ale daleko vhodnější je, když je doplněno o potravní komoditu. Snažíme se víno na naší výstavě prezentovat s předními vybranými regionálními potravinářskými výrobky. Myslím si, že tak je to správně. A proč právě Litoměřice? Litoměřice jsou krásné město s velkou historickou a hlavně vinařskou tradicí. Myslím si, že tato výstava byla velmi správně umístěna do Litoměřic, od samého počátku jsem ji chtěl umístit tam. Mám Litoměřice velmi rád, ač tam nebydlím. Velmi rád tam jezdím.

Co bylo nejtěžší při startu prvního ročníku výstavy?

Nejtěžší bylo přesvědčit jak vinaře – vystavovatele, tak odborníky, že tu výstavu budeme dělat na velmi vysoké profesionální úrovni, ač nejsme vinaři. My nejsme znalci vína, jsme pořadatelé výstavy. Máme ale velmi dobré odborné garanty a odborníky na víno, kteří nám radí. Je to Cech českých vinařů a dále vybraný tým spolupracujících vinařů, kteří nám radili, jak se statutem výstavy. Nejtěžší bylo přesvědčit je, že neděláme výstavu jako jednorázovou akci, ale že ji budeme dělat pravidelně a se stále stoupající úrovní. Nejdříve někteří vinaři říkali, že přece nějací ortopedi ze severních Čech nemohou dělat dobrou odbornou vinařskou výstavu. Dnes už se nad tím nikdo nepozastaví. Výstava má dobrý zvuk. Od počátku bylo důležité reagovat na určité nutné změny, které máme udělat, aby byl úspěšnější další rok. Ne od počátku se vše dařilo. Je potřeba určité sebreflexe, reagovat na připomínky vinařů i návštěvníků na to, co udělat pro to, aby v příštím roce byla výstava lepší nebo lépe propagovanější, aby mohlo přijít více návštěvníků, aby mohlo přijet více vinařů.

Jak dopadla vína v letošním hodnocení, které výstavě předchází?

V letošním roce je mimořádným vínům s vysokým bodovým ohodnocením v soutěži (více než 90 bodů) udělována tzv. Velká zlatá medaile. Těchto mimořádně kvalitních vín bylo 19 včetně Championa výstavy. Champion výstavy obdrží cenu prezidenta ČR – prezidentský pohár. Championem se stalo víno Rulandské šedé (ročník 2015, pozdní sběr) z vinařství České zemědělské univerzity v Praze, poprvé v patnáctileté historii výstavy je Championem výstavy české víno! Ocenění za nejlepší kolekci vín vinařské oblasti Čechy získalo vinařství Johann W Zámecké vinařství Třebívlice, dále ocenění za nejlepší kolekci vín vinařské oblasti Morava získala PATRIA Kobylí, a. s., a nejlepší šumivé víno – sekt ČR získal BOHEMIA SEKT, s. r. o., za Bohemia sekt Prestige Chardonnay brut.

Jaký je ve zkratce letošní program?

Oblíbený dvoudenní program výstavy máme v posledních letech neměnný. Pokud milujete kvalitní vína a cimbálovku Jožky Šmukaře, užijete si skvěle po oba dva dny výstavy od 10 do 19 hodin v Domě kultury a na gotickém hradě v Litoměřicích. Sobotní program je doplněn o doprovodné programy Víno a pokrmy a Víno a zdraví v sobotu od 14.00.

Výstava je největší akcí tohoto typu v Čechách. Patrně se dostala nejvýše, kam mohla. Máte ještě nějaký cíl, kam byste ji chtěl posunout?

Nikdy nemůže být člověk uspokojen se stávajícím stavem. Vždy by se měl snažit něco vylepšit. Získat dalšího kvalitního vystavovatele nebo přesvědčit některé přední vinaře, kteří nedali ještě nikdy vína do naší soutěže, aby svoji přihláškou obohatili soutěžní kolekci a možná přilákat další osoby a osobnosti jako spokojené návštěvníky. Těch věcí je stále mnoho. Výstava je v roce 2016 počtrnácté. Má za sebou velký počet úspěchů a myslím si, že 14 let je mladý věk na to, abychom mluvili teď o výstavě jako o svém vrcholu. Musíme se dívat dopředu a program výstavy se snažit obohatit o další zajímavosti a novinky. Myslím si, že každoročně těch možností, jak výstavu obohatit, je celá řada.

Na co jste nejvíce hrdý v souvislosti s výstavou?

Nejvíc jsem hrdý na to, že se podařilo vybudovat gotický hrad v Litoměřicích. Od samého počátku výstava probíhá v Domě kultury Litoměřice. Od čtvrtého ročníku jsme s panem starostou Ladislavem Chlupáčem hovořili o tom, že by bylo krásné využít prostor sousedního nevyužitého hradu k prezentaci vína. Tam se nám zdály být vhodné prostory k tomu, aby se výstava mohla rozšířit. A byl tu další prostor pro degustaci vín a doplňující program. Byl to takový nedostižný sen, který se zrodil na Vinařských Litoměřicích. Díky velkému týmu odborníků a úsilí města Litoměřice se povedlo hrad vybudovat. V posledních několika letech je výstava nejen v Domě kultury, ale i v krásném prostředí gotického hradu. Mám radost, že jedním z impulzů k této realizaci byla naše výstava. To je asi největší klad z mého pohledu. V Litoměřicích vznikl komplex s možností využití jak krásného prostředí Domu kultury, tak krásného prostředí gotického hradu. Umožňuje to uspořádání velké akce se společenským programem v celém komplexu. To vidím jako největší přednost. Další přínos výstavy je, že se tam sjíždí mnoho osobností. Jedním z předních odborníků, který se akce pravidelně účastní, je profesor Milan Šamánek a docentka Zuzana Urbanová. Lékaři, kteří nám pravidelně přednášejí na semináři Víno a zdraví. Přednášejí o tom, jak účinky vína při pravidelné střídmé konzumaci jsou zdraví prospěšné – pro mnoho systémů lidského zdraví. Dokonce vydali na počest Vinařských Litoměřic knihu Když víno léčí a tato se stala v roce 2012 nejlepší světovou publikací o víně. Je obrovské vyznamenání, že tato kniha byla vydána u příležitosti naší výstavy. Z toho mám obrovskou radost. Výstava Vinařské Litoměřice není jen prezentací vín a vinařů, ale je to obrovský svátek a je to událost, která těší mnoho stovek lidí. V roce 2015 navštívilo Vinařské Litoměřice 4000 spokojených návštěvníků, a jestliže s blížícím se termínem výstavy se lidé ozývají a hlásí, jak se těší, tak oceňuji přátelskou atmosféru Vinařských Litoměřic jako jeden z významných svátků pro lidi z Ústeckého kraje. To vnímám jako velký úspěch. Mezi řadou návštěvníků mám mnohé přátele, se kterými se setkávám i jen jednou ročně právě na této akci. Výstavu by nebylo možné uskutečnit bez podpory sponzorů v čele s Ústeckým krajem, s městy Litoměřice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Cechem českých vinařů, Vinařským fondem, ministerstvem zemědělství a řady dalších. Naše výstava se koná pod záštitou významných osobností. Koná se pod záštitou také prezidenta republiky a šampion výstavy získává prezidentský pohár. Záštitu převzal také hejtman Ústeckého kraje, ministr zemědělství, prezident Agrární komory a další. Velký počet těchto osobností výstavu skutečně navštěvuje. Například 1. místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka byl na naší výstavě již sedmkrát a říká, že se na to těší, je to mimořádná událost.

Kromě této akce pořádáte košt mladých vín v Ústí nad Labem…

Ano, a předtím je to ještě jednodenní akce zářijová, kdy to jsou Slavnosti vína a burčáku. Ne vinobraní. V roce 2016 se uskutečnili již pošesté. Vždy s doprovodným programem a cimbálovou muzikou. Je to prezentace vín a burčáku na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. V tomto prostoru pořádáme i prezentaci Svatomartinského vína 11. 11. od 11 hodin. V roce 2016 již po dvanácté. To je velice žádaná a oblíbená akce, nejen v Ústí, ale celorepublikově. Oslava Svatomartinských vín má velký úspěch díky vynikající práci a propagaci Vinařského fondu. Mladá svěží ovocitá vína mají velkou oblibu. Hodí se skvěle do gastronomie. Jsem Ústečan, chtěl jsem přinést nějakou aktivitu také do tohoto města, proto pořádáme tuto akci v Ústí nad Labem.

 

Evidentně jste velkým milovníkem vína. Neuvažoval jste o založení vlastního vinařství nebo vinice?

O založení vlastní vinice jsem neuvažoval. Na zahradě mám asi osm hlav révy. Vinařství je usilovná, obrovská práce. Mám k vinařům obrovský obdiv. Vedle své lékařské praxe a vedle organizačních aktivit bych to nemohl stihnout. Vše se má dělat na nějaké úrovni a věnovat se vlastnímu vinařství bych nemohl. Jeden z mých kamarádů, docentů medicíny, má asi sto hlav vína a vždy nám při ochutnávkách říká: Vám to jenom chutná, ale já v tom vidím práci v tom vinohradu. Navíc pro české vinaře je to o to těžší, že každý nepříznivý klimatický vliv má velký dopad na výsledky. I přes usilovnou práci, jakékoliv nepochybení, může přijít horší výsledek.

Jaká vína vyhledáváte?

Vždy vyhledávám kvalitní vína. Nejoblíbenější mám česká a moravská. Ochutnávám i zahraniční vína, ale nejvíce mám přehled o českých a moravských, která piji nejčastěji a nejraději. Mám velikou radost z vysoké kvality našich vín, která v posledních letech zaznamenala obrovský strmý vzestup a nejčastěji a nejraději si pochutnávám na víně od svých kamarádů vinařů, kdy mám radost dvojnásobnou. Například mám rád vína mého přítele, muzikanta Jožky Šmukaře, který pravidelně od druhého ročníku výstavy vystupuje v Litoměřicích. Je skvělý zpěvák, moderátor a vinař. Přispívá společně s Petrem Maradou, primášem cimbálové muziky Slovácko mladší, ke krásné atmosféře Vinařských Litoměřic. Nemálo návštěvníků sem chodí za kvalitním vínem, ale chodí i za dobrou muzikou a za Jožkou Šmukařem. Ač víno neprodává, dělá ho jen pro přátele. V cimbálovce, která u nás hraje, jsou tři vinaři.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner