Pro s. Filipa: KSČ v roce 1940 považovala Wehrmacht za dělníky v uniformách

repro: warfarehistorynetwork.com

Radostná družba rudoarmějců a německých vojáků v (společnými silami poraženém) Polsku. | FOTO: repro: warfarehistorynetwork.com

Komunisté soudí, že jejich ideologie je vědecká a že prokoukli směřování světových dějin. Drhne to jen na tom, že se občas objeví nepříjemná historická fakta. Fakta tedy nemohou být nepříjemná, jsou to jen fakta. Nepříjemná jsou pro někoho.

Teď se soudruh Vojtěch Filip pustil do katolické církve. Pro Aktuálně.cz se nechal slyšet: „Katolická církev nikdy nebyla národní církví České republiky, vždycky se postavila proti českému národu. Ať to bylo v době pobělohorské, při vyhnání Jana Ámose Komenského či za 1. i 2. větové války.“

Nechme stranou, jestli byl třeba Karel IV. protičeský katolík a mrkněme se na dobu, jejíž pamětníci ještě žijí.

Komunisté se rádi chlubí tím, jak nesli tíhu odboje proti nacistickým okupantům. Poněkud opomíjejí, že až do vpádu Německa do SSSR byli v poněkud zmatené situaci, protože Stalin uzavřel s Hitlerem známý pakt a že Sověti blahopřáli Wehrmachtu k porážce Polska. Proto i u nás vyhlašovali věci, které do jejich líčení komunistů jako předvoje národního odboje moc nezapadají.

Dne 15. prosince 1940, tedy rok a půl po okupaci, vydal ÚV KSČ usnesení, kde zaznívají skutečně pozoruhodné věty.

Citujeme:

Sovětsko-německé přátelské vztahy představují úhelný kámen mezinárodní situace, o nějž se již roztříštily imperialistické a protisovětské plány anglo-francouzského bloku a o nějž se nyní rozbíjejí zločinné záměry Spojených států amerických. Dějinný význam cesty soudruha Molotova do Berlína tkví v tom, že se jí na podkladě pokračování přátelských vztahů mezi Německem a Sovětským svazem maří plány Spojených států na rozšíření války a její obrácení směrem na východ.“

„SSSR na podkladě své mírové politiky získává stále větší sympatie u všech národů, zejména též u pracujícího lidu velikého národa německého.“

Následující pasáž je pro někoho snad dlouhá, ale je vskutku informačně výživná:

„Beneš společně s českou měšťácko-socialistickou emigrací postavil se po porážce Francie ještě více do slu­žeb anglického imperialismu a zklamané řady svých stoupenců posiluje vírou ve Spojené státy americké. Vzkříšení staré koalice v podobě české emigrantské ,vlády‘ je naprostým od­halením jeho plánů na obnovu kapitalistického panství české buržoasie a současně novým projevem úplné politické sešlosti politických představitelů z českého měšťáctva. Spolupráce Be­nešova se zbankrotělými polskými šlechtici na vytvoření československo-polského, Anglii poplatného protiněmeckého a protisovětského státu, nahánění českých lidí do anglické imperialistické armády, líčení první imperialistické války jako osvobozovací války národů a dnešní války jako její ideové pokračování a vyvrcholení, účast na anglo-amerických intri­kách proti SSSR — to vše činí z Beneše a jím vedené emigra­ce zájmům českého národně osvobozovacího boje svrchovaně nepřátelskou a krajně nebezpečnou agenturu anglo-amerického kapitálu v českých řadách.“

A ještě kousek: „Benešovi přívrženci… agitují pro vítězství anglo-amerického bloku jako domnělého předpokladu našeho osvobození, pokračují v nesmyslných šovinistických štvanicích, zasévají nenávist českého obyvatelstva k německým dělníkům, obleče­ným ve vojenské uniformy, budí nedůvěru k politice SSSR. Jejich činnost je naprosto neslučitelná se zájmy českého ná­rodně osvobozovacího boje a jejich služba proti národnímu kapitálu ve lživé masce národních hrdinů musí býti nemilosrd­ně odhalena…“

Kdepak zločiny Wehrmachtu. To byli jen „němečtí dělníci oblečení ve vojenské uniformy“. Komunisté by udělali i z Jacka Rozparovače anglického gentlemana, kdyby se jim to zrovna hodilo. A naši vojáci v britských uniformách byli „nahnáni do imperialistické armády“. Takhle vypadá to komunistické vlastenectví v praxi.

Ať jde soudruh Filip o tom, kdo stojí proti národu, poučovat někoho mentálně hodně slabého a nezkouší to na normální lidi.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner