Protestovali před Sněmovnou. Budou za to teď potrestáni?

Demonstrace na Malostranském náměstí (Pavel Hofman)

Demonstrace na Malostranském náměstí | FOTO: Pavel Hofman

Na detašovaném pracovišti Městského úřadu pro Prahu 1 bylo 25. října 2018 zahájeno správní řízení se třemi aktivisty. Jistě, veškerá oznámení, i ta od anonymních udavačů, se prošetřit musejí, ale i tak se lze jen těžko ubránit nelibým vzpomínkám na časy před Listopadem…

Michal Vožda, Zbyněk „Ziggy“ Horváth a Narayan „Ray“ Baseley ovšem trvají na tom, že se žádného přestupku ani jiného protiprávního chování nedopustili.

V čem má tedy jejich přestupek (mírný pokrok můžeme spatřovat aspoň v tom, že jako trestný čin to prokuratura nevyhodnotila) spočívat?

V den, kdy se v Poslanecké sněmovně ČR konala schůze k vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše, 11. července 2018, svolala aktivistická skupina Michala Voždy (AUVA) řádně nahlášené protestní shromáždění na Malostranské náměstí. Po jeho ukončení se někteří účastníci, rozhořčení neodvratným vznikem bolševické vlády za přispění komunistů, spontánně nahrnuli do Sněmovní ulice, kde do pozdních nočních hodin pokračovali v hlasitém odporu. A to i přesto, že v tomto prostoru se veřejná shromáždění podle zákona konat nesmějí.

Nikdo je ale nevyzval k rozchodu, natožpak aby došlo na užití donucovacích prostředků nebo k jinému zásahu. K žádným násilnostem ze strany demonstrantů nedocházelo, a tak policisté pouze přihlíželi a dohlíželi. Z pozdějších oficiálních vyjádření vyplynulo, že případný zásah proti demonstrantům by podle jejich názoru nebyl bezpečný, zatímco počínání protestujících občanů obavu z reálného nebezpečí nezakládalo. Proto se rozhodli nezasáhnout.

„Jednání účastníků demonstrace nedosahovalo takové intenzity, která by zákrok opodstatnila s ohledem na případná rizika, která by s sebou zákrok proti davu nesl,“ uvedl pro Novinky mluvčí Policejního prezidia Josef Bocán.

Zdálo by se tedy, že zdravý rozum zvítězil. Z výjimky, jejíž oprávněnost uznala i policie, se do budoucna rozhodně nebude dělat pravidlo, a je tedy všechno v pořádku. Jenomže pak se ukázalo, že nějaké viníky je přece jen nutno vybrat, označit a potrestat. Konkrétně za to, že právě oni prý podněcovali občany k protestům na nepovoleném místě a nabádali je k přesunu do Sněmovní ulice.

První volbou byl samozřejmě Michal Vožda, svolavatel oné „povolené“ a posléze i řádně ukončené demonstrace. A to i přesto, že když si všiml odcházejících demonstrantů, v domnění, že se jdou před Sněmovnu jen podívat, vybízel je naopak, aby se ještě vrátili k pódiu na Malostranském, kde v tu chvíli program ještě pokračoval.

Druhým je písničkář Ziggy Horváth, který na Malostranském náměstí jako řečník i hudebník vystupoval. Tomu navíc ještě hrozí trest za to, že směrem k premiéru Babišovi, kterému po posměchu v jednacím sále nezbylo než na pár vteřin vyjít mezi lidi, hodil prázdnou PET lahví. K premiérovi ani zdaleka nedoletěla. Toho se ale na rozdíl od údajných výzev k přesunu shromáždění před hlavní vchod do Sněmovny skutečně dopustil a hned poté se k tomu na své facebookové stránce přihlásil. Podle jeho slov šlo o pouhé neškodné gesto vyjadřující opovržení osobou Andreje Babiše.

Státní zastupitelství to také jako trestný čin nevyhodnotilo. Došlo k závěru, že zde skutečně chyběl úmysl ublížit, a že tudíž jde jen o přestupek proti občanskému soužití.

Třetím „delikventem“ je pak student Narayan Baseley. Na něj volba, zdá se, padla proto, že používal megafon (z již ukončené řádně ohlášené demonstrace). Protože je nezletilý, k přestupkovému řízení jej podle zákona musel doprovázet zákonný zástupce.

Hudebník Ziggy Horváth k tomu na svou facebookovou stránku napsal:

„Obvinění účastníci červencové demonstrace proti vyslovení důvěry vládě trestně stíhaného udavače StB Andreje Babiše se budou 25. 10. v Praze 1, Vodičkově 32, od 13.30 hod. zodpovídat ze svého ,protiprávního jednání‘ Jde o otevřenou snahu zastrašit a odradit veřejnost od dalších protestů stojících Babišovi v cestě k neomezené moci.“

Podle informací z předvolání jim může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.

Za zmínku také stojí, že oznámení přišlo v podobě anonymního mailu, jehož pisatel užíval výrazy jako „agresivní řvouni z demo-bloku“ a dožadoval se zjištění „pachatelů“ a potrestání.

Všichni tři jakoukoli vinu odmítají. Prohlašují, že nikoho k žádnému protiprávnímu jednání nenabádali. Na jejich podporu vznikla petice, konkrétně petice občanů protestujících 11. 7. 2018 před Sněmovnou. Iniciovala ji Jana Filipová, žena, která před nedávnem vyzvala Andreje Babiše k veřejné omluvě za rovněž veřejně vyslovenou pomluvu, že demonstranti před Sněmovnou byli zaplacení.

V záhlaví petice se uvádí: „Svým podpisem čestně prohlašuji, že jsem byl/a dne 11. 07. 2018 ve Sněmovní ulici v Praze ze své vlastní vůle a Zbyněk Ziggy Horváth, Narayan Baseley ani nikdo jiný mne k tomuto jednání nijak nenabádal.“ Hned prvního dne toto podpisem stvrdilo nejméně 70 lidí.

Při jednání na Správním oddělení byly obviněným nejprve promítnuty videozáznamy z nepovoleného shromáždění pořízené z policejních kamer. Ani na jednom z nich nebylo nic, co by sebeméně připomínalo důkaz, že by kdokoli z nich kohokoli jakkoli vybízel k přesunu do Sněmovní ulice.

„Když jsem z řádně nahlášené demonstrace odcházel,“ vypověděl Zbyněk Horváth, „spontánně se ke mně přidalo v té chvíli neurčitelné množství lidí. Zamířili tam z vlastní vůle, nikoho jsem k odchodu před Sněmovnu žádným způsobem nevybízel.“

A velmi podobně vypovídali i zbývající dva aktivisté. Správní řízení sice ještě nebylo ukončeno, následovat bude ještě konzultace s nadřízeným správním orgánem a ještě jedno předvolání tří obviněných. Důkazy ale, jak je zjevné už nyní, zcela chybí. A jinak to ani být nemůže.

Co si z toho ale má nebohý občan vybrat? Do ničeho se nepleťte, seďte doma, mlčte, nedemonstrujte, abyste náhodou nebyli potrestáni za něco, co jste vůbec nespáchali?

Naštěstí se ale zdá, že takhle to přece jen nedopadne. Bez důkazů u nás ani anonymní lživá podání zatím k trestům nevedou. Snad…

 

.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]