Radka Paulová: V ANO panuje atmosféra strachu. Proto jsme odešli a založili PRO 2016

facebook.cim

Předsedkyně Hnutí PRO 2016, Radka Paulová | FOTO: facebook.cim

V sobotu přibylo na naší politické scéně další hnutí, které se bude v krajských volbách snažit oslovit voliče a získat vliv na dění u nás. Na nově vzniklém PRO 2016 jsou na první pohled nejzajímavější jeho zakladatelé. Jedná se totiž o bývalé členy hnutí ANO, kteří už dál nechtěli trpět despotické jednání, které prý v Babišově spolku panuje. Svobodné fórum požádalo o rozhovor předsedkyni hnutí Radku Paulovou, která osvětlila nejen fungování nejpopulárnější strany u nás, ale zároveň přiblížila, jak se bude hnutí PRO 2016 pokoušet zlepšit život občanů České republiky. 

Paní Paulová, kde vlastně vznikl nápad vytvořit nové hnutí a nezůstat po odchodu z ANO mimo politické dění?

Prvotní myšlenka vnikla u nás v jižních Čechách. Chceme se dál angažovat ve veřejném životě a zároveň naplňovat myšlenky, kvůli kterým jsme do politiky vstoupili. Nápad na vytvoření celostátního hnutí vznikl poté, kdy se nám začali ozývat další lidé z různých míst v republice a my jsme postupně zjišťovali, že naše politické příběhy jsou si velmi podobné.

Jaké vlastně byly důvody odchodu vás a vašich kolegů z Babišova hnutí?

Společným jmenovatelem byla nespokojenost s tím, jak hnutí funguje či jak fungují jeho krajské organizace. Původní myšlenky a základní vize hnutí se postupem času začaly vytrácet. Místo demokratických principů je uplatňována síla a odlišné názory jsou vnímány jako projev rebelie.

Komunikace či předávání informací mezi členy hnutí mimo pevně stanovené a samozřejmě kontrolované struktury jsou vnímány jako nežádoucí. Místo odbornosti a znalostí se prosazuje servilita a přikyvování. Atmosféra strachu říci odlišný názor se stala běžnou.

Jedná se tedy skutečně o despotické hnutí, v němž je Andrejem Babišem jasně narýsováno, jak má vše probíhat, a ostatní jsou jen komparzisty?

My jsme byli pěšáci, kteří se hodili v době kampaní. V rámci ANO nikoho nezajímá, co si myslí lidé „dole“. Členská základna je vnímána jako dav, který je již přesvědčen, a tak není nutné se jím zabývat. Prostě centrála přikáže a vy plňte pokyny a mlčte.

Ohledně fungování ANO mohu uvést dva příklady z Jihočeského kraje.

První: Počátkem roku začaly problémy v rámci oblastní organizace ve Strakonicích, kdy velká část členské základny nesouhlasila s tím, jak je tato oblast vedena a chystala se odvolat oblastní předsedkyni. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a vše bylo řešeno tak, že tato oblastní předsedkyně ve spolupráci s krajskou předsedkyní vlastně navrhla zrušení celé organizace, a to jak oblastní, tak místní. O takto závažném návrhu bylo původně vyvoláno hlasování per rollam (jedná se o hlasování mimo shromáždění – pozn. red.), které přesto, že nebylo platné (nesplnilo podmínky hlasování per rollam), bylo za platné prohlášeno, a dokonce bylo přijato usnesení o výsledku hlasování. Tento skutek lze hodnotit jako úmyslný pokus o uvedení v omyl ze strany předsednictva hnutí ANO při rozhodování o zrušení OO a MO Strakonice. Tento přístup zcela jednoznačně porušuje jakékoliv demokratické procesy, morální kodex Hnutí a v neposlední řadě ukazuje na morální vyprahlost dotčených aktérů.

Druhý: Způsob sestavování kandidátní listiny pro podzimní volby. Z této kandidátní listiny jsem z 11. místa odstoupila z důvodu, že nevěřím v tým, který byl do podzimních voleb postaven, neboť místo odbornosti, zkušeností či znalostí se kvalifikací stala zejména servilita ke krajské předsedkyni, která bude zároveň lídrem do krajských voleb. V rámci tohoto procesu nebyly respektovány vnitřní předpisy hnutí, výsledky nominací z oblastních sněmů a v konečném důsledku ani vlastní usnesení krajského předsednictva ohledně poměrného obsazování jednotlivých oblastí na kandidátní listině. Třešničkou na dortu této politické frašky v Jihočeském kraji pak byla odpověď krajské předsedkyně, týkající se představení vize, se kterou chce vést jihočeské ANO do podzimních voleb. Ta zněla, že vizí je vítězství a pak sestavení nějaké té koalice… ale hlavní vize je zvítězit. Vždy jsem si myslela, že pod pojmem vize se má skrývat myšlenka či idea a případné vítězství je cíl. Bohužel je zcela evidentní, že jihočeskému ANO nejde o žádnou myšlenku, ale pouze o funkce a „korýtka“.

Kolik bývalých členů ANO bude tedy nakonec působit v PRO 2016?

Abych pravdu řekla, tak vlastně ani nevím. V Jihočeském kraji většina a myslím, že obdobné to bude i v dalších krajích. Spojují nás stejné cíle a mnozí máme podobné politické zkušenosti. Na našem sněmu bude 50 delegátů, kteří jsou členy přípravného výboru, a další hosté, kteří spolupráci zvažují. Dále jsme v kontaktu s dalšími lidmi po celé republice.

Na jaké oblasti se hodláte programově nejvíce zaměřit?

Chceme stavět na občanské angažovanosti a participaci občanů, a to zejména na místních komunálních úrovních. Politika zasahuje do života nás všech, a tak je potřeba komunikovat s občany a získávat zpětnou vazbu. Bez toho se politik stává ztracen ve svém vlastním světě. Světě, který je často naprosto odtržen od reality. Chceme stavět na otevřenosti a demokratických principech.

Mezi hlavní vize hnutí patří:

  1. Uchování svobod, bezpečnosti a práv občanů
  2. Vzdělanost a společnost založená na znalostech
  3. Kvalitní, dostupné a solidární zdravotnictví pro občany, zdravotníky i zdravotnictví
  4. Podpora rodiny
  5. Podpora vědy, obchodu a podpora malého a středního podnikání a živnostníků

Jak velké organizace má PRO 2016 v plánu vybudovat?

V brzké době budou ustanoveny tři, možná čtyři krajské organizace a následně také nižší organizační články. Chceme klást důraz na decentralizaci a autonomii regionů a oblastí. Každý region a každá oblast má svá specifika a lidi tam žijící trápí jiné věci. PRO nebude direktivně řízené, ale chceme vytvářet názorové platformy a podporovat diskusi průřezově napříč celým hnutím.

Jaké cíle si kladete do krajských voleb a výhledově i do parlamentních?

Chceme stavět politiku na komunikaci a participaci.

Naším cílem je vybudovat dobré základy na místní úrovni a pak růst směrem nahoru.

Obecně mezi naše cíle patří a chceme prosazovat:

* společnost, která vytváří lepší budoucnost pro naše děti a kde občané mohou důstojně žít

* společnost, která je budována na základě historických kulturních tradic a kde její občané mají svou národní hrdost

* společnost založenou na přátelství a rovnoprávné spolupráci

* společnost, kde platí jasná pravidla a stát dbá na jejich dodržování

* společnost, která odmítá byrokracii

* společnost, která podporuje svobodu v podnikání i občanském životě

* společnost, kde je zaručena vymahatelnost práva

* společnost, která je solidární s těmi, kteří se nemohou o sebe postarat

* společnost, kde politické struktury i veřejná správa jsou budovány zdola ve všech obcích i městech

* společnost, na které se budou moci aktivně podílet všichni občané této země

Naším cílem je zejména komunální politika, i když se minimálně v Jihočeském kraji chystáme kandidovat také v podzimních krajských volbách. Co se týká parlamentních voleb, tak v první řadě musíme vybudovat kvalitní regionální organizace a získat si prací na místních úrovních důvěru občanů.

Ještě se vrátím k tématu ANO. Budete se v rámci volební kampaně proti tomuto hnutí nějak vymezovat, nebo půjdete vlastní cestou?

Chceme jít vlastní cestou a nechceme být spojováni s hnutím ANO ani s Andrejem Babišem. Samozřejmě nezměníme skutečnost, že naše politické začátky byly právě v ANO. Jenže směr, kterým se ANO vydalo po parlamentních volbách, byl úplně jiný, než který jsme s koblihami v ruce slibovali. Mnozí z nás se snažili na to upozorňovat a změnit to, ale byli jsme označování za rebely a mnozí byli kvůli jinému názoru vylučováni.

V Jihočeském kraji, kde se chystáme kandidovat, se budeme vůči ANO vymezovat. Známe osobně praktiky ANO v jižních Čechách a stejně tak kandidáty za toto hnutí. A opravdu to není tým lidí, kterému by leželo na srdci blaho obyvatel Jihočeského kraje.

Jste vy sama připravena na kritické ohlasy, které určitě přijdou? Přeci jen, jste bývalý „babišovec“.

Jasně, za poslední měsíce jsem slyšela mnohé pohádky, jak to se mnou bylo, je nebo bude, a nejen se mnou. Většina z nich je úsměvná a jejich autoři by měli změnit prášky nebo doktora, protože kdyby nám šlo o ta údajná místa na kandidátkách nebo funkce, tak bychom přece v ANO zůstali. Koneckonců, co jiného mají říct, než to, že jsme „zkrachovalci“, kteří se v rámci ANO neprosadili, nebo že nám jde o nějaké funkce.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner